środa, 29 kwietnia 2015

Dwarf Gloin from Scibor Monsterous Miniatures | Krasnolud Gloin produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new 28mm 'heroic' scale resin miniature of 'Dwarf Gloin'. New figure is supplied with resin, square 20mm scenic base and its price is 7.52 EUR.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures można kupić nową figurkę krasnoluda. "Dwarf Gloin" odlany jest w żywicy w skali 28 mm "heroic", dostarczany jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 20 mm, a jego cena to 30 PLN.

Fire escape stairs from Multiverse Gaming | Schody przeciwpożarowe z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shared with us two photos of models of fire escape stairs, which are currently being worked on. Producer would like to know, if stairs should be detachable or attached permanently to the building floor.

Firma Multiverse Gaming udostępniła na swoim profilu fejsbukowym dwa zdjęcia modeli schodów przeciwpożarowych. Producent chciałby wiedzieć, czy schody powinny być rozkładane, czy też na stałe przymocowane do podłogi piętra budynku.

Sherman tank accessories set 3 from Warchimera | Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 3 z Warchimery

Warchimera's new release, labelled as 'Sherman tank accessories set 3', is designed for converting 1:56 (28mm scale) models of this famous tank. Set consists of additional side armour made from wood and spare track links. You can buy it for 7.14 EUR.

Firma Warchimera wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części przeznaczony do konwertowania modeli czołgu Sherman w skali 1:56 (28 mm). Nowość nosi nazwę "Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 3". W skład zestawu wchodzą dodatkowe panele boczne wykonane z beli drewna i zapasowe ogniwa gąsienic. Cena zestawu to 30 PLN.


'HINT' game's Kickstarter news | Nowości z kampanii kickstarterowej gry "HINT"

Postindustrial Games company, publisher of upcoming 'HINT' game, has updated website of game's Kickstarter campaign. First - publisher will add free additional drone weapons for all backers with pledge level of at least 60 GBP. Second - Laura Bassetti miniature has been shown. Laura is a pilot from SAR Angels Corporation, part of the stretch goal which will be unlocked once the project will gather at least 55 000 GBP.
So far more then 49 000 GBP has been pledged, campaign will run for 21 more days.

Firma Postindustrial Games, wydawca gry "HINT", zaktualizowała stronę jej kampanii kickstarterowej. Po pierwsze - w podzięce za przekroczenie progu 700 osób wspierających zbiórkę, każdy kto zadeklarował wsparcie w wysokości co najmniej 60 GBP otrzyma za darmo zestaw dodatkowych broni dla dronów. Po drugie - pokazano wersję roboczą figurki Laury Bassetti, pilotki z korporacji SAR Angels. Miniaturka ta jest częścią celu dodatkowego, który odblokowany zostanie kiedy projekt zbierze 55 000 GBP.
Dotychczas zebrano ponad 49 000 GBP, a kampania potrwa jeszcze 21 dni.