środa, 14 stycznia 2015

ZEN Terrain previews its upcoming 'Oriental' base overlays | ZEN Terrain pokazuje nowe nakładki na podstawki

ZEN Terrain company has shown on its Facebook profile photos of upcoming new 'Oriental' base overlays. New overlays will be laser-cut in two materials of different thickness - 0.5 and 1.5 mm. The difference is visible on the photo.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanych nakładek na podstawki "Oriental". Będą one wykonywane w materiałach o różnych grubościach - dotychczasowym kartonie o grubości 1,5 mm i nowym, o grubości 0,5 mm. Porównanie grubości widoczne jest na zdjęciu.

Preview of new 'Pathfinder RPG' dice set from Q-Workshop | Zapowiedź nowego zestawu kostek do gry "Pathfinder" z Q-Workshop

Q-Workshop company has previewed one of its upcoming dice sets for 'Pathfinder' RPG. This is the first of couple of new sets for this game and is named 'The Wrath of the Righteous'. Producer has also noted that this dice set marks the end of blister-packed dice sets. 'The Wrath...' set will be available on February.

Firma Q-Workshop zapowiedziała jeden z opracowywanych zestawów kostek do gry role-playing "Pathfinder" - nosi on nazwę "The Wrath of the Righteous". Producent zapowiada, że wprowadzenie tego zestawu do sprzedaży oznacza koniec produkcji zestawów kostek sprzedawanych w blistrach. Nowość do "Pathfindera" będzie dostępna w lutym.

Render of further orc from 'Norsgard' | Render kolejnego orka z "Norsgardu"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with a render of one more orc miniature - to be honest, just a part of miniature. Close-up of orc's face shows his brutal strength. Check it here.
Producers of the game has announced that this will be last orc miniature for a time being, as their effort is directed on four other factions.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowany został render kolejnej figurki orka - a w zasadzie jedynie jego fragment, pokazujący w zbliżeniu twarz i broń miniaturki. Można go zobaczyć tutaj. Producenci gry zapowiedzieli, że na jakiś czas jest to ostatnia figurka członka tej frakcji, a obecnie skupiają się na czterech pozostałych.

Lords of Fury Kickstarter campaign information | Informacja o kampanii kickstarterowej Lords of Fury

Titan-Forge company has published some additional information about its upcoming Kickstarter campaign 'Lords of Fury'. The goal of campaign, which will start on January 23rd, is to fund new sci-fi project containing two armies. One of these armies will be X-Terra Space Force (new units, vehicles and heroes, additional to the ones already available at the producer's webstore), second of armies will be Lords from Daemonic Kingdoms and legions of theirs minions. First Lord has been shown - Lord of Fury is visible on the photo which accompanies producer's information.

Firma Titan-Forge opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kolejne informacje na temat zbliżającej się kampanii kickstarterowej "Lords of Fury". Celem kampanii, która rozpocznie się 23 stycznia, jest zebranie funduszy na nowy projekt wydania dwóch armii figurek w klimacie science-fiction. Jedną z nich będą siły X-Terra Space Force (nowe jednostki, pojazdy i bohaterowie, kompatybilni z już dostępnymi w sklepie producenta zestawami z tej serii). Drugą armią będą Władcy Demonicznych Królestw i legiony ich sług. Pierwszy z władców został pokazany na zdjęciu towarzyszącym informacji - jest nim Władca Furii.

Painted Medrin model from Siren Miniatures | Pomalowana figurka Medrina z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has published photos of painted upcoming 'Medrin' miniature in 28 mm 'heroic' scale. The figure was painted by C'tan.

Firma Siren Miniatures opublikowała kilka zdjęć pomalowanej figurki "Medrina" w skali 28 mm "heroic". Autorem malowania jest C'tan.

Hide your treasures! | Kryjcie swoje skarby!

That's right, hide your treasures! Kromlech's will soon release its Goblin Pirate Crew. You can see a preview of Goblin Pirate Standard Bearer here.

Dokładnie tak, kryjcie co tam macie cennego! Kromlech wkrótce rozpocznie bowiem sprzedaż gobliniej załogi pirackiej. Na profilu fejsbukowym producenta można już zobaczyć zdjęcie gobliniego pirata-chorążego.

Preview of new models from Oddział Ósmy | Pierwsze zdjęcia nowych modeli z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company, leading manufacturer of 3mm scale modes, has shown some of its upcoming releases. Here you can see models of Polish 'Wolverine' APC and its variants and here are two photos of Japanese A5M 'Claude' naval fighter.

Firma Oddział Ósmy, czołowy producent modeli wargamingowych w skali 3 mm, pokazała zdjęcia niektórych ze swoich nowych produktów. Tu można zobaczyć zdjęcie polskich rosomaków w rozmaitych wersjach, tutaj natomiast są dwa zdjęcia modelu japońskiego myśliwca pokładowego A5M "Claude".