środa, 21 stycznia 2015

Photo of further miniatures from upcoming Titan-Forge KS campaign | Zdjęcie kolejnych figurek z nowej kampanii kickstarterowej Titan-Forge

Titan-Forge company has published a photo showing some further miniatures from its upcoming 'Lords of Fury' Kickstarter campaign. Project will try to gather funds for releasing two complete SF armies - X-Terra forces and Daemons, it will start on January 23rd.

Firma Titan-Forge zamieściła w sieci zdjęcie pokazujące kilka kolejnych figurek z przygotowywanej kampanii kickstarterowej "Lords of Fury". Celem kampanii będzie zebranie funduszy na wydanie dwóch kompletnych armii - sił X-Terra oraz demonów. Początek zbiórki zaplanowano na 23 stycznia.

New set of SF Ogres in Scibor's webstore | Nowy zestaw Ogrów SF w sklepie Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new set of 28mm 'heroic' scale figures - 'SF Ogres set# 2'. Set contains 4 resin miniatures and four resin scenic square 40 mm bases. Price of this new release is 59.10 EUR.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures można kupić nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", jest on opatrzony nazwą "SF Ogres set# 2". Składa się on z czterech figurek oraz czterech żywicznych podstawek scenicznych o boku długości 40 mm. Cena nowości to 236,34 PLN.

Bulwark system prototypes photos | Zdjęcia prototypów barykad

ZEN Terrain company has shown some new photos of prototypes of bulwark system, which is currently being developed. Check it here.

Firma ZEN Terrain pokazałą kilka nowych zdjęć prototypów elementów systemu barykad, nad którym obecnie pracuje. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Wooden floor bases from REM | Podstawki Drewniana podłoga z REM

Ristul's Extraordinary Market company offers new set of resin square 20 mm scenic bases, labelled as 'Wooden floor'. Set contains five bases randomly selected from eight different designs. You can buy it for 4.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje nowy zestaw żywicznych podstawek scenicznych o boku długości 20 mm. Nowe podstawki nazywają się "Wooden Floor" - w zestawie jest ich pięć, wybranych losowo spośród ośmiu różnych wzorów. Cena zestawu to 18,37 PLN.

Upcoming finish of 'Little soldiers of the Great War' Kickstarter campaign | Bliski koniec kampanii kickstarterowej "Little soldiers of the Great War"

There are just four days left till the end of 'Little soldiers of the Great War' Kickstarter campaign by Three for Games company. It seems that reaching minimal goal of the campaign - 8000 GBP - will be really hard, as currently project has gathered support of 11 backers and is backed in just about 20$ (1561 GBP). Still, it is still possible.
Company responsible for this project has shown some additional miniatures and 3D drawings of planned vehicles. You can check it here.

Do końca kampanii kickstarterowej projektu "Little soldiers of the Great War" pozostały tylko cztery dni. Jak się wydaje, projekt firmy Three for Games nie uzyska raczej minimalnej kwoty wpłat - 8000 GBP. Obecnie jest on wspierany przez 11 osób, które łącznie wpłaciły niespełna 20% żądanej sumy (1561 GBP). Oczywiście, nadal jest to jednak możliwe.
Firma Three for Games, która stoi za projektem, pokazała zdjęcia i rysunki 3D kolejnych figurek i pojazdów, które miałyby znaleźć się w grze. Można je obejrzeć tutaj.

Photos of Owen's master from Siren Miniatures | Zdjęcia żywicznego wzoru figurki Owena z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has published photos of finished resin master of its 'Owen' upcoming miniature. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia żywicznego wzoru swojej figurki "Owena". Można je obejrzeć tutaj.

Moscals Dwarfs Chiefs from Scibor Monsterous Miniatures | Zestaw Moscals Dwarfs Chiefs ze Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers its newest set of resin 28mm 'heroic' scale figures. New release, labelled as 'Moscals Dwarfs Chiefs', contains three miniatures and three resin, scenic square 20 mm bases, you can buy it for 18.42 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Nowość, o nazwie "Moscals Dwarfs Chiefs", zawiera trzy figurki i trzy żywiczne podstawki sceniczne o boku długości 20 mm. Cena nowego zestawu to 73,60 PLN.