czwartek, 30 stycznia 2014

Another test card for "Umbra Turris" | Następna karta testowa do gry "Umbra Turris"

Spellcrow is not only miniatures producer. Company has also published a free skirmish game "Umbra Turris" and some of the Spellcrow's miniatures are designed with this game in mind. Today you can preview one of the new, test cards for "UT" on company's Facebook fanpage. "Umbra Turris" itself is also available in English, as a free pdf file.

Spellcrow to nie tylko producent figurek. Firma wydała również darmową grę skirmishową "Umbra Turris", a część z miniaturek produkcji tego wytwórcy jest projektowana bezpośrednio z myślą o grze. Dziś na profilu fejsbukowym firmy można zapoznać się z nową kartą testową do "UT". Pozwolę sobie także przypomnieć, że kompletna gra w języku polskim jest dostępna tutaj w postaci pliku pdf.

An Interview with author of "Pulp City" game | Rozmowa z twórcą gry "Pulp City"

You can read my interview with Maciej Żylewicz, author of the "Pulp City" game, on my second blog, Miniwojna. Text is both in Polish and English.

Na swoim drugim blogu, Miniwojnie, zamieściłem rozmowę z Maciejem Żylewiczem, autorem gry "Pulp City". Z wywiadem można zapoznać się tutaj.

New "Norsgard" starter boxes | Nowe pudełka startowe do gry "Norsgard"

Official webstore of "Norsgard" game has started to sell new starter boxes. There are two of them - one labelled as "The Scarlet Watch" (Order of the Ram faction) and second labelled as "The Howling Horde" (Mork Tribe faction). First starter contains four metal miniatures in 28 mm "heroic" scale, second contains five miniatures. Price of both starters is the same - 36 EUR per box.

Oficjalny sklep sieciowy gry "Norsgard" rozpoczął sprzedaż nowych zestawów startowych do gry. Sprzedawane są dwa takie zestawy. Pierwszy nosi nazwę "The Scarlet Watch" (frakcja Zakon Barana), drugi zaś to "The Howling Horde" (frakcja plemię Mork). Pierwszy starter zawiera cztery metalowe figurki w skali 28 mm "heroic", w drugim figurek jest pięć. Cena pudełek jest identyczna - 36 EUR za starter.

"Pulp City" Kickstarter campaign | Początek kampanii kickstarterowej gry "Pulp City"

"Pulp City" game's Kickstarter campaign has launched - it will run for one month. The team behind the game would like to gather at least 10 000 USD for printing a new full color hardback edition of the rulebook - with faster, cleaner and more fun rules. Money will also be used for creating and printing about 150 full color game cards for all existing Supremes and for making new models for entirely new faction - Grimms.
Update: It is my great pleasure to inform, that minimal sum has been raised in about two hours. Now - a month of additional pledges.

Rozpoczęła się kampania kickstarterowa gry bitewnej "Pulp City". Celem autorów jest zebranie co najmniej 10000 USD, które pozwolą wydrukować w pełni kolorowy podręcznik gry w twardej oprawie. Nowy podręcznik będzie zawierał poprawioną i szybszą wersję gry. Zebrana kwota posłuży również do wykonania i wydrukowania ponad 150 w pełni kolorowych kart wszystkich istniejących obecnie w grze bohaterów, a także do wykonania figurek postaci z całkowicie nowej frakcji - Grimmów.
Aktualizacja: z wielką przyjemnością informuję, że minimalna suma wymagana do powodzenia kampanii została zebrana w niecałe dwie godziny. Teraz miesiąc dodatkowej zbiórki.

Small teaser from MaxMini | Mała zapowiedź z MaxMini

MaxMini company's Facebook fanpage is updated with a photo showing teaser of upcoming Kickstarter campaign of this producer. I should probably add that this is really small teaser...:)

Firma MaxMini opublikowała na swoim profilu fejsbukowym małą zapowiedź zbliżającej się kampanii kickstarterowej, szykowanej przez tego producenta. Powinienem chyba dodać, że to naprawdę... niewielka zapowiedź:)

Barricades set from Puppets War | Zestaw barykad z Puppets War

Puppets War company's webstore offers new set of resin 28 mm "heroic" scale barricades. New product consists of 5 barricades (length varies - between 40 and 120 mm, maximum height 45 mm). You can buy it for 9.50 EUR.

Sklep sieciowy firmy Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych terenów w skali 28 mm "heroic". Zestaw zawiera pięć barykad (o długości od 40 do 120 mm i maksymalnej wysokości 45 mm). Cena produktu to 9.50 EUR.

New cards for "Pulp City" | Nowe karty do "Pulp City"

You can see how the new "Pulp City" game cards look like on the official game's Facebook fanpage. Publisher of the game has uploaded sex such new cards - from a total of about 150. And speaking about "Pulp City" - it is worth to remember that Kickstarter campaign for a new edition of this game will launch today.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Pulp City" można zapoznać się z wyglądem nowych kart do gry. Wydawca pokazał sześć kart spośród około 150, jakie występują obecnie w grze. A skoro mowa o "Pulp City" - warto pamiętać, że dziś rozpoczyna się kampania kickstarterowa, której celem jest sfinansowanie wydania nowej, poprawionej edycji gry.