niedziela, 2 listopada 2014

Photos of new greens from Werewoolf Miniatures | Zdjęcia nowych rzeźb z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has shown further photos of new sculpts - heads of fantasy ogre-gladiators and new evil dwarves - Sons of Adremelech.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne zdjęcia nowych rzeźb - głowy ogrów-gladiatorów oraz miniaturki złych krasnoludów - Synów Adremelecha.

Success of "Afterglow" crowdfunding campaign | Sukces zbiórki "Afterglow"

"Afterglow" game's crowdfunding campaign has ended. The campaign has raised 164% of needed money, with three stretch goals unlocked. Congratulations to the White Tree company!

Sukcesem zakończyła się zbiórka społecznościowa gry "Afterglow", prowadzona za pośrednictwem serwisu Wspieram.to. Przyłączyło się do niej 80 osób, które łącznie wpłaciły 164% minimalnej sumy potrzebnej do powodzenia projektu, dzięki czemu odblokowano trzy cele dodatkowe. Gratulacje dla White Tree!

Review of Imperial Siege Mortar by Kromlech | Recenzja modelu Imperial Siege Mortar z Kromlecha

Graven Games website has published a review of "Imperial Siege Mortar" resin model from Kromlech. Read it here.

Na stronie Graven Games ukazała się recenzja żywicznego modelu "Imperial Siege Mortar" produkcji firmy Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.

Oddział Ósmy's 3mm SF miniatures in Assault Publishing webstore | Figurki SF 3 mm Oddziału Ósmego w ofercie Assault Publishing

Assault Publishing informs that company's webstore carries full range of 3 mm scale SF miniatures from Oddział Ósmy now.

Firma Assault Publishing poinformowała, że w jej sklepie sieciowym można już nabyć pełną linię modeli SF w skali 3 mm produkcji Oddziału Ósmego.