czwartek, 31 października 2013

Wampirze nietoperze | Vampire bats

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła na swojej stronie fejsbukowej zdjęcia pokazujące figurki trzech wampirzych nietoperzy, wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Autorem miniaturek jest Marcin Szymański.

Werewoolf Miniatures has published on its Facebook fanpage a photos of three vampire bats miniatures. These resin 28 mm "heroic" scale figures were sculpted by Marcin Szymański.

Papa Zombie z "Pulp City" (WIP) | Papa Zombie from "Pulp City" (WIP)

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Pulp City" można dziś obejrzeć wygląd mastera przygotowywanej figurki Papy Zombiego, szamana voodoo, władcy ożywieńców i przywódcy wiedźm.

"Pulp City" game's Facebook fanpage has been updated with a photo of master of Papa Zombie miniature, voodoo doctor, master of undead and a Leader of the Coven.

Dyniaczka ze Spellcrow | Female Dyniaq from Spellcrow

Firma Spellcrow przedstawiła dziś, w Dziady zawłaszczone przez Halloween, kolejną figurkę Dyniaqa, która wejdzie w skład zestawu pudełkowego tej rasy do gry "Umbra Turris". Wydanie zestawu finansowane jest za pomocą zbiórki w serwisie IndieGoGo. Dzisiejsza miniaturka przedstawia Dyniaczkę - sądząc z jej wyglądu, jest to pełnokrwista łotrzyca.

Spellcrow has announced today, in Halloween, another Dyniaq miniature, which will be a part of boxed set for "Umbra Turris" game. Release of this boxed set is funded with the help of IndieGoGo campaign. Today's miniature is a female Dyniaq and - judging by the look - she's a rogue too.

Wolsung Steampunk Skirmish Game - zasady startowe | Wolsung Steampunk Skirmish Game - quick start rules

Firma Micro Art Studio opublikowała zasady startowe gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game" w języku angielskim i niemieckim. Zawierają one wszystkie przepisy konieczne do gry wraz z charakterystykami postaci z zestawów startowych. Plik w formacie pdf dostępny jest tutaj (angielski). i tutaj (niemiecki).

Micro Art Studio has published a quick start rules for "Wolsung Steampunk Skirmish Game" in English and in German. Manual contains all the rules you need to play and characters from the starter sets. You can download English pdf file here, German one is located here.

Mroczny strażnik - czarownik z gry "Norsgard" | Dark Guard - sorcerer from "Norsgard" game

Jak co czwartek na fanpejdżu gry "Norsgard" pojawiła się nowa wiadomość. Dziś mamy okazję zapoznać się z Mrocznym Strażnikiem, czarownikiem orków. Wiadomości towarzyszy render 3D nowej miniaturki.

Thursday means that there is a weekly update of "Norsgard" game's Facebook fanpage. In today's note we may read about Dark Guard, sorcerer of the orcs. You can also see a 3D render of Dark Guard miniature.

Fortyfikacje z Kazrak Miniatures | Fortifications from Kazrak Miniatures

Oferta sklepu sieciowego firmy Kazrak Miniatures powiększyła się o trzy zestawy fortyfikacji w skali 15 mm. Pierwszy zestaw nosi nazwę "Mur betonowy", w jego skład wchodzi piętnaście elementów prefabrykowanego muru betonowego oraz drewniana brama. Cena tego zestawu to 49,99 PLN. Drugi zestaw to model betonowego bunkra niemieckiego "Tobruk, czyli Ringstand 58c w wariancie miejskim (24,99 PLN), natomiast trzeci to ten sam bunkier w wersji leśnej - cena wynosi także 24,99 PLN. Według informacji producenta te trzy zestawy otwierają serię modeli akcesoriów terenowych w skali 15 mm, umiejscowionych w realiach historycznych Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego.

Kazrak Miniatures' webstore offers three new sets of 15 mm scale fortifications. First set is labelled as "Concret wall", it consists of fifteen parts of the concrete prefabricated wall and wooden gate. Price of this set is 11.99 EUR. Second new release is labelled as "Concrete bunker urban version", this is a model of German "Tobruk" bunker Ringstand 58c (5.95 EUR). Last new model is the same bunker in forest version - its price is 5.95 EUR too.
According to manufacturer's information, these three releases are first models from the new range of 15 mm scale fortifications inspired by historical terrain from the period of Warsaw Uprising 1944.