wtorek, 10 marca 2015

Sketch of upcoming handguns from Kromlech | Szkic zapowiadanej broni ręcznej z Kromlecha

Kromlech company has shown a design sketch of a new, upcoming handgun. New weapon will be released as a set of three different designs.

Firma Kromlech pokazała szkic koncepcyjny nowej, opracowywanej obecnie broni ręcznej. Nowość dostępna będzie jako odlew żywiczny w zestawie zawierającym broń trzech różnych wzorów.

Photo of plastic sprues of miniatures for 'Alien vs. Predator' game | Zdjęcie wyprasek figurek do gry "Alien vs. Predator"

You can see photo of plastic sprues of miniatures for 'Alien vs. Predator' game here. Photo is available on Facebook profile of one of Prodos Games, publisher of the game, owners.

Na profilu fejsbukowym jednego z właścicieli Prodos Games, wydawcy "Alien vs. Predator", można zobaczyć fotografię plastikowych wyprasek figurek z tej gry.

Akihabara Station reviews Plague Lord | Akihabara Station recenzuje Lorda Plagi

Spanish-language Akihabara Station blog has published a review of 'Plague Lord' miniature, which was recently released by Spellcrow company. You can read it here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował recenzję figurki "Lorda Plagi", produkowanego przez firmę Spellcrow. Z recenzją można zapoznać się w tym miejscu.

'The Deluge' - review | Recenzja "Potopu"

'The Deluge: Northern War 1655-1660' expansion for Wargamer's 'By Fire and Sword' rules are subject of the first part of the review, which was published on 'Z pola walki' blog. Article is written both in English and Polish.

Na łamach bloga Z pola walki ukazała się pierwsza część recenzji dodatku "Potop: Wojna Północna 1655-1660" do gry "Ogniem i mieczem" produkcji firmy Wargamer. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.