czwartek, 27 września 2012

Czołg "Boar" z Bitspudlo (WIP) | Bitspudlo's "Boar" tank (WIP)

Profil fejsbukowy firmy Bitspudlo został uaktualniony o kilka zdjęć, pokazujących przygotowywany właśnie model czołgu kołowego "Boar". Ze zdjęć wynika, że nowy pojazd oferowany będzie z kilkoma wieżyczkami z różnym uzbrojeniem.

Bitspudlo's Facebook profile has been updated with few photos showing new soon to be released wheeled tank "Boar". New vehicle will be sold with few turrets with different armaments.

Cztery nowe rodzaje naramienników z Puppets War | Four new shoulder pads sets from Puppets War

W ofercie sklepu firmy Puppets War pojawiły się cztery nowe produkty. Są to zestawy żywicznych naramienników w skali 28 mm "heroic". Noszą one nazwy "Chosen Legion Shoulder Pads type Termos ", "Chosen Legion Shoulder Pads", "Hellbourne Shoulder Pads type Termos" i "Hellbourne Shoulder Pads". Zestawy naramienników typu "Termos" zawierają 5 odlewów, natomiast standardowe liczą ich 10. Cena zestawów wynosi 5,50 EUR. Autorem rzeźb wszystkich nowych produktów jest Maciej Powarunas.

Puppets War's webstore offers four new products - sets of resin 28 mm "heroic" scale shoulder pads named  "Chosen Legion Shoulder Pads type Termos ""Chosen Legion Shoulder Pads""Hellbourne Shoulder Pads type Termos" and "Hellbourne Shoulder Pads". "Termos" sets contain 5 shoulder pads, standard ones contain 10 shoulder pads. Price of all sets is the same - 5.50 EUR. Sculpted by Maciej Powarunas.