piątek, 15 marca 2013

Rendery głów orczych motocyklistów | Orc bikers heads renders

Firma MaxMini zamieściła na swojej stronie fejsbukowej grafikę przedstawiającą rendery 3D głów orków motocyklistów.

MaxMini has updated its Facebook fanpage with graphic showing 3D renders of orc bikers heads.

Kamienny olbrzym w sklepie SMM | Stone Giant in SMM store

W ofercie sklepu sieciowego firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiła się nowa figurka w skali 28 mm "heroic" - nosi ona nazwę "Kamienny Olbrzym". Figurka, odlana z żywicy, ma 113 mm wysokości, dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 50 mm. Jej cena to 167,60 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new figure in 28 mm "heroic" scale - it is labelled as "Stone Giant". This miniature is casted in high quality resin, its total height without base is 113 mm. Comes with resinc scenic square 50 mm base. Price of this miniature is 38.45 EUR.

Orcze głowy i ogary dla MaxMini (WIP) | Orc heads and hounds for MaxMini (WIP)

Na profilu fejsbukowym rzeźbiarza Pawła Laskowskiego, znanego jako Kazube, pojawiły się dwie grafiki, prezentujące rendery 3D orczych głów i ogarów, których odlewy ukażą się wkrótce na rynku nakładem firmy MaxMini.

Paweł Laskowski, also known as Kazube, has updated his Facebook profile with two graphics, showing 3D renders of orc heads and hounds, which will soon be released by MaxMini.

Pomalowany everesseur Cybertronicu | Painted Cybertronic's everesseur

Na stronie Cool Mini or Not można obejrzeć pomalowaną figurkę everesseura Cybertronicu z gry "Warzone Resurrection". Figurkę, która - przypomnijmy - nie jest jeszcze dostępna - pomalował Artur.

One can see painted Cybertronic's everesseur miniature for "Warzone Resurrection" game on Cool Mini or Not website. Miniature - which is still unavailable - was painted by Artur.

Wywiad z wydawcami "Warzone Resurrection" | Interview with publishers of "Warzone Resurrection"

Według informacji twórców gry "Warzone Resurrection", w niedzielę 17 marca o godz. 18 czasu polskiego na kanale YouTube użytkownika templarcrusade01 będzie miał miejsce wywiad z wydawcą i sesja pytań i odpowiedzi dotyczących gry.

According to the information published on Facebook "Warzone Resurrection" fanpage, interview with publisher of the game and a session of questions and answers will take place at templarcrusade01's YouTube channel this Sunday 17th March at 19:00 PM (GMT time).