piątek, 1 maja 2015

New Cathedral and Chapel from Puppets War | Nowa Katedra i Kaplica z Puppets War

Puppets War company has released further two 28mm scale resin kits from its growing terrain range. There are two releases this week. First is simply 'Cathedral' - large model built on a plan of cross, with longer side having 370mm of length, shorter being 240mm and 135mm long. Height of this model is 180mm. You can buy it for 105 EUR.
Second release is smaller 'Chapel'. Again, maximal height is 180mm, and a length of walls is 135mm. Price of this 'Chapel' is 37 EUR.
Walls in both those new models have holes for 3x1mm magnets, which allows for simple assembly and dissasembly.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż kolejnych dwóch modeli żywicznych budynków, wchodzących w skład rosnącej linii produktów terenowych tego producenta. Nowości z tego tygodnia to dwa modele. Pierwszy - noszący nazwę "Cathedral" - to duży budynek, zbudowany na planie krzyża, którego dłuższa strona ma 370 mm długości, krótsza 240 mm. Długość pojedynczego segmentu to 135 mm. Maksymalna wysokość modelu wynosi 180 mm. Cena Katedry to 105 EUR.
Drugą nowością jest mniejszy model kaplicy. Maksymalna wysokość jest identyczna, jak w przypadku Katedry, natomiast długość ścian to 135 mm. Cena zestawu "Chapel" to 37 EUR.
Ściany w obu modelach zaopatrzone są w otwory do montowania magnesów 3x1 mm, co pozwala na ich łatwy montaż i demontaż.

Art for undead elf from 'Norsgard' | Szkic ożywieńczej elfki z "Norsgardu"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with a concept arts showing upcoming undead elf and her 'friend'.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowane zostały szkice koncepcyjne opracowywanej figurki ożywieńczej elfki i jej "przyjaciółki".

May releases from Multiverse Gaming | Majowe nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released five new sets of laser-cut buildings in 28mm scale. New releases are; 'Apartment Building' (available for 29.99 EUR); 'Fire Escape Stairs' (set of three for 10.99 EUR); 'Apartment Building - additional floor' (12.99 EUR); 'Office Building - additional floot' (22.99 EUR) and 'Corner Apartment Building - additional floor' (10.99 EUR).

W sklepie sieciowym firmy Multiverse Gaming można już zapoznać się z nowościami na maj. Producent przygotował pięć nowych modeli laserowo wycinanych budynków lub akcesoriów w skali 28 mm. Nowości to: 'Apartment Building' (dostępny za 29.99 EUR); 'Fire Escape Stairs' (zestaw trzech za 10.99 EUR); 'Apartment Building - additional floor' (12.99 EUR); 'Office Building - additional floot' (22.99 EUR) oraz 'Corner Apartment Building - additional floor' (10.99 EUR).

Panzer IV tank accessories set 1 | Pierwszy zestaw dodatków do modelu czołgu Panzer IV

Warchimera company offers new set of resin 28mm scale additional accessories for Panzer IV tank models. Set contains multiple bags, blankets, canvas covers, etc. You can buy it for 7.14 EUR.

Firma Warchimera rozpoczęła sprzedaż pierwszego zestawu żywicznych części dodatkowych do modeli czołgu Panzer IV w skali 28 mm. Zestaw zawiera liczne odlewy przedstawiające worki, płachty ochronne, koce, itp. Cena tej nowości to 30 PLN.

Kromlech's weekend deal | Weekendowa promocja Kromlecha

Kromlech's webstore is running another weekend deal. This time you can buy cheaper set named 'Orc Greatcoat bodies' with a 25% discount (8.99 EUR instead of 11.99 EUR till the end of this weekend).

W sklepie sieciowym firmy Kromlech ma miejsce kolejna weekendowa promocja. Tym razem taniej o 25% można kupić zestaw o nazwie "Orc Greatcoat bodies" (35,97 zamiast 47,96 PLN do końca weekendu).

Black Angel for 'HINT' game | Czarny Anioł z gry "HINT"

In today's update of 'HINT' game's Kickstarter campaign website, Postindustrial Games company shows further character - Black Angel of SAR Angels corporation, Janet Elroy.

W dzisiejszej aktualizacji kampanii kickstarterowej gry "HINT", wydawca - firma Postindustrial Games - przedstawia kolejną bohaterkę - Czarnego Anioła z korporacji SAR Angels, Janet Elroy.