czwartek, 5 czerwca 2014

Official "Godslayer" bases from Micro Art Studio | Oficjalne podstawki do gry "Godslayer" z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released first sets of official resin scenic bases for "Godslayer" game by Megalith Games. This new range of bases is named "Troglodyte" and contains three sets so far: "Troglodyte wround 30 mm" (five randomly selected bases per set, 4.92 EUR), "Troglodyte wround 40 mm" (two randomly selected bases per set, 4.92 EUR), "Troglodyte wround 50 mm" (one randomly selected base per set, 4.92 EUR). Bases were created by Jan Horydowiec.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży pierwsze zestawy oficjalnych żywicznych podstawek scenicznych do gry "Godslayer" produkcji Megalith Games. Ta nowa w ofercie producenta linia nosi nazwę "Troglodyte", dostępne są w niej - w tej chwili - trzy zestawy:  "Troglodyte wround 30 mm" (pięć losowo wybranych podstawek w zestawie, 18,20 PLN), "Troglodyte wround 40 mm" (dwie losowo wybrane podstawki w zestawie, 18,20 PLN), "Troglodyte wround 50 mm" (jedna losowo wybrana podstawka w zestawie, 18,20 PLN). Autorem podstawek jest Jan Horydowiec.

Spellcrow news | Wiadomości z firmy Spellcrow

Spellcrow company has published information about its upcoming releases. There will be two new kits available for pre-order tomorrow. First will be a large miniature from Dyniaqs range - Arachniaq. Second pre-oreder will be for set of Changed Knights legs. Next week we will se Wicked Tree.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym informacje na temat zbliżających się nowości. Jutro możliwe będzie złożenie zamówienia wstępnego na dwa zestawy, które ukażą się w przyszłym tygodniu - duży model z serii Dyniaqów (Arachniaqa), a także zestaw nóg dla Rycerzy Zmian. Natomiast w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się Koszmarnego Drzewa.

Preview of Green Alliance army from MaxMini | Rzut oka na armię Zielonego Sojuszu z MaxMini

Beasts of War website has published exclusive preview of upcoming Green Alliance army from MaxMini. From orcs and goblins, to weapons to vehicles - see it here.

Strona Beasts of War opublikowała artykuł, w którym przedstawiany jest Zielony Sojusz, kompletna armia science-fiction orków, mająca ukazać się nakładem MaxMini dzięki przygotowywanej kampanii crowdfundingowej. Od figurek orków i goblinów, poprzez broń, do pojazdów - zobaczcie sami.

Sorceress Monique von Katzchen from Werewoolf Miniatures | Czarodziejka Monique von Katzchen z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures offers its new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Zwabenland Sorceress Monique von Katzchen". You can buy this figure for 11.99 USD in company's E-bay store. Sorceress was sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Zwabenland Sorceress Monique von Katzchen". Figurka dostępna jest w cenie 11,99 USD w ebajowym sklepie tego producenta. Autorem miniaturki jest Marcin Szymański.