czwartek, 1 listopada 2012

Helloween Lord firmy Spellcrow | Spellcrow Helloween Lord

Sklep firmy Spellcrow rozpoczął sprzedaż figurki Lorda Helloween. Żywiczna miniaturka w skali 28 mm "heroic" kosztuje 39 PLN. Pytanie, czy nazwa figurki zawiera celowy błąd...

Spellcrow's webstore offers new miniature of Helloween Lord. Resin 28 mm "heroic" scale figure is priced at  11.98 EUR. Question remains... Is the spelling error in the miniature's name intentionall?

Nowości "Ogniem i Mieczem" | "By Fire and Sword" new releases

Na oficjalnej stronie gry "Ogniem i Mieczem" ukazała się informacja o nowościach, jakie trafią do sprzedaży 5 listopada. Są to blistry lekkiej artylerii Carstwa Moskiewskiego, Imperium Ottomańskiego oraz plastunów,  swoistych kozackich zwiadowców. Dodatkowo w sprzedaży znajdą się pierwsze od dłuższego czasu nowe budynki - zestaw budynków gospodarczych oraz zestaw krzyży i kapliczek przydrożnych. Zaktualizowano także Katalog Dukatów, opisujący nagrody, jakie można uzyskać za dukaty Wargamera.

Official "By Fire and Sword" game website was updated with information about new releases, which will be available starting November 5th. There are three new sets - Light Artillery for Ottoman Empire, Light Artillery for Muscovites and plastuns, Cossacks scouts. Additionaly there are two new sets of resin buildings being released - small barns and outhouses and road crosses and chapels. Catologue of Dukaty was updated too (listing of gifts which are available in exchange for Wargamer's Dukaty).

Godne uwagi - Lato 2012 | Worthy releases - summer 2012

Na łamach znakomitego serwisu malarskiego Chest of Colors ukazał się artykuł, w którym Sea.man i Hellspawn omawiają najlepsze (i najgorsze) figurki, części i akcesoria, które weszły na rynek w ciągu, z grubsza, minionego lata. Pokaźna część artykułu dotyczy produktów polskich firm - Spellcrow, Puppets War oraz Scibor Monstrous Miniatures.

Great painting related site, Chest of Colors, has published article written by Hellspawn and Sea.man about best (and worst) miniatures, bits and accessories released past summer. Large part of the article presents products of Polish companies - Spellcrow, Puppets War and Scibor Monstrous Miniatures.