środa, 5 marca 2014

The Green Alliance - description of the project | Zielony Sojusz - opis projektu

MaxMini is preparing its next big project - The Green Alliance, complete orc and goblin army. You can read a long and detailed description of the project, its beginning and history so far, on the company's website.

MaxMini przygotowuje swój nowy duży projekt - Zielony Sojusz, kompletną armię orków i goblinów. Na stronie producenta opublikowany został długi, szczegółowy opis całego przedsięwzięcia, jego początki i dotychczasowa historia.

New 3D renders from "AvP" game | Nowe rendery 3D z gry "AvP"

You can see three new 3D renders of USCM grunt with M41A from the upcoming "Alien vs. Predator" game on the Paweł "Kazube" Laskowski's Facebook fanpage. Paweł Laskowski is a digital sculptor who has worked on miniatures for this game for Prodos Games.

W jednym z albumów zdjęć na profilu fejsbukowym Pawła "Kazube" Laskowskiego można obejrzeć trzy nowe rendery 3D, pokazujące figurkę żołnierza USCM z M41A z gry "Alien vs. Predator". Paweł Laskowski jest cyfrowym rzeźbiarzem, który opracowywał figurki do wspomnianej gry, mającej ukazać się na rynku nakładem Prodos Games.

Ork "Badass" heads from Bitsbox | Głowy orków "Badass" z Bitspudla

Bitsbox company has just released a new set of resin 28 mm "heroic" scale ork heads "Badass". Set contains ten heads in five different variants, you can buy it for 7 USD. Sculpts are made by Kamil "Smok" Milaniuk.

Firma Bitspudło rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych głów orków w skali 28 mm "heroic", noszącego nazwę "Ork Badass heads". Zestaw zawiera dziesięć głów w pięciu różnych wariantach, można go kupić w cenie 21 PLN. Autorem rzeźb jest Kamil "Smok" Milaniuk.

Elf Lord from Scibor | Lord Elfów od Ścibora

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new model in 54 mm scale - resin "Elf Lord". You can buy it for 20.11 EUR.

W sklepie firmy Scibor Monstrous Miniatures dostępna jest nowa figurka żywiczna w skali 54 mm - "Lord Elfów". Cena tej nowości to 80,50 PLN.

New historical army list for "By Fire and Sword" | Nowa historyczna lista sił do "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, has prepared another free, downloadable army list in pdf file. Newest addition to the growing range of additional force lists presents historical division of Jan Sobieski, future king of Poland, at the time of Podhajce battle (1667).

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", udostępnił kolejną darmową listę sił w pliku pdf. Najnowszym dodatkiem do rosnącego zbioru dodatkowych, historycznych sił do tej gry jest opis dywizji Jana Sobieskiego, przyszłego króla Polski, z czasów bitwy pod Podhajcami w 1667 r., podczas której przeciwnikiem ówczesnego hetmana polskiego były siły tatarsko-kozackie pod wodzą kałga sułtana Krym-Gireja i Piotra Doroszenko.

Titan-Forge is on the Twitter | Titan-Forge na Twitterze

Titan-Forge is on the Twitter now, you can follow this company here.

Firma Titan-Forge od dziś jest obecna także na Twitterze, jej posty można śledzić tutaj.

New Dwarf bust in SMM store | Nowe popiersie krasnoluda w sklepie SMM

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new Dwarf bust, labelled as "Asgrim Dwarf".  Total height of the finished model is approximately 160 mm. You can buy this resin kit for 54.50 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures rozpoczął sprzedaż nowego popiersia krasnoluda, noszącego nazwę "Krasnolud z Asgrim". Model po zmontowaniu ma ok. 160 mm wysokości, jego cena to 217,80 PLN.

Wz. 34 Polish armoured car model assembly guide | Instrukcja montażu modelu samochodu pancernego wz. 34

"September 1939" magazine collection Facebook fanpage has been updated with a assembly guide diagram for the upcoming 1:72 scale model of Polish wz. 34 armoured car.

Na fanpejdżu fejsbukowym kolekcji "Wrzesień 1939" zamieszczona została instrukcja montażu modelu samochodu pancernego wz. 34, którego model w skali 1:72 ukaże się w najbliższych dniach wraz z siódmym numerem pisma.