wtorek, 2 grudnia 2014

Sneak peak of next X-Terra miniatures from Titan-Forge | Zapowiedź nowych figurek z serii X-Terra Titan-Forge

Titan-Forge company has shown a photo of upcoming new miniatures from its new X-Terra sci-fi range. Miniatures shown on the photo wear heavier armour then first figures, shown few months ago.

Firma Titan-Forge pokazała zdjęcie opracowywanych nowych figurek ze swojej linii miniaturek sci-fi X-Terra. Figurki na zdjęciu noszą pancerze znacznie cięższe niż pierwsze figurki, pokazane kilka miesięcy wcześniej.

2nd wave of December 'Warzone Resurrection' releases | Druga fala grudniowych nowości do "Warzone Resurrection"

Prodos Games shares with us photos of second wave of December releases for its 'Warzone Resurrection' game. Photos, which are posted on game's Facebook fanpage, show 'Bauhaus Artillery Korps' set (3 miniatures and artillery piece); Crimson Devils for Mishima; Baron von Jaeger (Bauhaus again) and Nazca Razides Weapon Pack. New sets will be available on December 5th.

Prodos Games pokazał na profilu fejsbukowum gry "Warzone Resurrection" zdjęcia drugiej fali grudniowych nowości. Są to: "Bauhaus Artillery Korps" (zestaw trzech figurek i działa); "Szkarłatne Diabły" Mishimy; "Baron von Jaeger" (ponownie Bauhaus) oraz zestaw broni do Razyd Nazca. Nowe zestawy będą dostępne w sprzedaży od 5 grudnia.

Preview of modular planters fromZEN Terrain | Szkice modularnych klombów z ZEN Terrain

ZEN Terrain is slowly building its range of small city sci-fi architecture. Producer has shown concept art for modular planters. You can see four pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain powoli rozszerza swoją ofertę małej architektury miejskiej science-fiction. Producent pokazał na swoim profilu fejsbukowym szkice modularnych klombów.

Kromlech previews its heroine | Kromlech zapowiada bohaterkę

Kromlech has published a photo showing its upcoming miniature, described as 'heroine of Imperial forces'. You can see it here. New figure should be available at manufacturer's webstore soon.

Firma Kromlech opublikowała zdjęcie, pokazujące jedną z nowych figurek, opisaną jako "bohaterka sił Imperialnych". Fotografię można zobaczyć tutaj. Nowa figurka powinna być wkrótce dostępna w sklepie sieciowym producenta.

Sandoval Kain - Hi-Tech Miniatures presents new Exorcist | Sandoval Kain - Hi-Tech Miniatures wydało nowego Egzekutora

'Sandoval Kain' - that is the name of a new 28 mm 'heroic' scale resin miniature released today by Hi-Tech Miniatures company. This new miniature is supplied in five parts (body, left arm with pistol, right hand with cutlass, hat and gun) and with 25 mm scenic round base. You can buy it for 13.50 EUR.

"Sandoval Kain" - tak nazywa się najnowsza figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic" firmy Hi-Tech Miniatures, która dziś trafiła do sprzedaży. Nowość to wieloczęściowy odlew (korpus, lewa ręka z pistoletem, prawa ręka z pałaszem, kapelusz i broń), dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena tej figurki to 13,50 EUR.