czwartek, 13 czerwca 2013

Troll z UDock (WIP) | Troll from UDock (WIP)

Na stronie fejsbukowej firmy UDock Creative Studio można zobaczyć zdjęcie pokazujące wygląd opracowywanej właśnie dużej figurki trolla.

UDock Creative Studio Facebook fanpage has been updated with a photo showing another work in progress - large miniature of troll.

Recenzje produktów do gry "Wolsung SSG" | Reviews of "Wolsung SSG" products

Ukazały się dwie recenzje produktów do gry "Wolsung SSG" produkcji Micro Art Studio. Pierwszą zamieszczono na hiszpańskojęzycznej stronie Forjados en la batalla, jest to omówienie zestawu startowego Klubu Wynalazców. Druga z recenzji została opublikowana na niemieckojęzycznej witrynie Brückenkopf, gdzie znalazło się omówienie zestawu startowego Triady Lotusowego Smoka.

There are two new reviews of Micro Art Studio "Wolsung SSG" products. First is available on Spanish Forjados en la batalla website - you can read there review of Inventors' Club starter set. Second text has been published on German language Brückenkopf website, it describes Triad of Lotus Dragon starter set