sobota, 9 marca 2013

Render błogosławionej westalki Laury | Render of blessed vestal Laura

Na profilu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" pojawiła się ilustracja pokazująca render 3D figurki błogosławionej westalki Laury, bohaterki Bractwa. Figurka będzie dostępne z dwoma głowami - odkrytą i w hełmie.

"Warzone Resurrection" Facebook profile has been updated with an illustration showing 3D render of Blessed Vestal Laura, heroine of the Brotherhood. Miniature will be available with two heads - with or without helmet.