niedziela, 12 października 2014

New promotions at Scibor's webstore - four sets 30% cheaper | Nowe promocje w sklepie Ścibora - cztery zestawy tańsze o 30%

New wave of promotions at Scibor Monsterous Miniatures webstore. As usual, sets are 30% cheaper then regular price. All promotional sets contains miniatures and models casted in resin in 28 mm "heroic" scale, all offers are valid for five days. First of cheaper sets is labelled as "SF Roman Gladiator Mech Suit" - you can buy it now for 42.57 USD (regular price 60.82 USD). Second discounted set is named "Celtic SF Bears Riders", it contains 3 miniatures, you can buy it now for 80.12 USD (regular price is 114.45 USD). Third set is labelled as "Dwarves Steam Guard", inside you will find 5 figures. Regular price of this set is 42 USD, now you can buy it for 29.4 USD. The last of the cheaper models is "Pumpkin Face". Usually you can buy it for 16.57 USD, now it is offered for 11.60 USD.

Kolejna fala tańszych zestawów i modeli w sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures. Jak zazwyczaj, przecena wynosi 30%. Wszystkie oferowane teraz modele i zestawy są odlewane w żywicy w skali 28 mm "heroic", a oferty są ważne przez pięć dni. Pierwszy promocyjny zestaw nosi nazwę "SF Roman Gladiator Mech Suit" - obecnie można go kupić za 128,87 PLN, podczas gdy cena normalna to 184,10 PLN. Drugi z tańszych zestawów to "Celtic SF Bears Riders" - zawiera on trzy figurki, kosztujące zazwyczaj 346,50 PLN. Cena promocyjna wynosi 242,55 PLN. Trzeci promocyjny zestaw zawiera pięć figurek, jego nazwa to "Dwarves Steam Guard" - można go obecnie kupić za 86,31 PLN (cena standardowa to 123,30 PLN). Ostatni model oferowany w promocji to "Pumpkin Face" - do kupienia za 35,14 PLN, podczas gdy zazwyczaj kosztuje 50,20 PLN.

Review of Muscovite Reitars from Wargamer | Recenzja moskiewskich rajtarów produkcji Wargamera

Silesian Hamburgers blog has been updated with a review of Muscovite Reitars boxed set of 15 mm scale figures produced by Wargamer for its "By Fire and Sword" ruleset. You can read this Polish-only article here.

Na blogu Silesian Hamburgers ukazała się recenzja zestawu figurek w skali 15 mm "Moskiewscy Rajtarzy", produkowanego przez firmę Wargamer do gry "Ogniem i mieczem". Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Video review of Hive terrain models from Micro Art Studio | Filmowa recenzja terenów Hive z Micro Art Studio

French-language website News-Figz.com has been updated with a video review of Hive Tower and Hive Crest terrain models from Micro Art Studio. Movie is available with English subtitles.

Francuskojęzyczna strona News-Figz.com opublikowała recenzję wideo modeli Hive Tower oraz Hive Crest produkcji Micro Art Studio. Recenzja dostępna jest również z napisami angielskimi.

Update of "Afterglow" crowdfunding campaign | Aktualizacja zbiórki społecznościowej gry "Afterglow"

"Afterglow" game's crowdfunding campaign website has been updated. Publishers of the game share with us a first of the series of movies explaining core mechanics of the game and show some of the yet unfinished Constructs miniatures from starter set. Movie is in Polish only.

Na stronie zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pojawiła się nowa aktualizacja. Wydawca gry opublikował krótki film, przedstawiający przygotowywanie rozgrywki, a także fotografie jeszcze nieskończonych rzeźb Konstruktów, figurek które trafią do zestawu startowego tej frakcji.

Evil Craft is back in business | Evil Craft działa ponownie

Evil Craft informs that company resumed activity and online store is working again.

Firma Evil Craft informuje, że po okresie wakacyjnej nieaktywności rozpoczęła ponownie działalność, a jej sklep sieciowy przyjmuje już zamówienia.