czwartek, 9 stycznia 2014

Two new models of treemen from SMM | Dwa nowe modele drzewców z firmy SMM

Scibor Monstrous Miniatures company's webstore offers two new models of treemen. You can see model #1 here and a second miniature is here - price of both models is identical - 22.29 EUR per figure.

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży dwa nowe modele drzewców. Nowe modele żywiczne w skali 28 mm "heroic" można obejrzeć w sklepie sieciowym producenta - pierwszy z nowych drzewców jest tutaj, figurkę drugiego można zobaczyć tu. Cena obu drzewców jest identyczna, wynosi 89,10 PLN za model.

First of the Dwarven Drinkers Team | Pierwsza figurka krasnoludzkiego zespołu pijackiego

Smok's Sculpture company has presented on its Facebook fanpage a photo of finished 15 mm scale miniature of a dwarf - according to the producer's announcement this is the first figure of a planned Dwarven Drinkers Team.

Firma Smok's Sculpture zaprezentowała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie gotowej figurki krasnoluda w skali 15 mm - według zapowiedzi producenta jest to pierwsza miniaturka z całego krasnoludzkiego zespołu pijackiego.

Teaser of the Mork Tribe miniature for "Norsgard" | Zajawka figurki z plemienia Mork do gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with a close-up of a 3D render depicting new miniature from the Mork Tribe faction. Publisher has also announced that some news about upcoming new starter sets will be available next week.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Norsgard" pojawił się fragment rendera 3D, przedstawiającego nową figurkę z plemienia Mork. Wydawca zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu pojawią się informacje o nowych zestawach startowych.