czwartek, 13 lutego 2014

Dwarf with a musket from Spellcrow | Krasnolud z muszkietem ze Spellcrow

Spellcrow has previewed new fantasy 28 mm "heroic" scale miniature, showing its photo on company's Facebook fanpage - it is Dwarf with a musket.
Producer has also announced, that tommorow new models will be available at the webstore: Space Knight Heads, Space Knights Torsos, Space Knight Torsos with a tabards, Space Knights Helmets, Salamander/Dragon Hammers.

Firma Spellcrow pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczny jest master kolejnej figurki fantasy w skali 28 mm "heroic" - krasnolud z muszkietem.
Producent podał także, że w dniu jutrzejszym do sprzedaży w sklepie sieciowym trafią następujące zestawy: Głowy Kosmucznych Rycerzy, Korpusy Kosmicznych Rycerzy, Korpusy Kosmicznych Rycerzy w tunikach, Hełmy Kosmicznych Rycerzy, Młoty Rycerzy Salamandry/Smoka.

"Pulp City" Collector level | Poziom wsparcia kampanii "Pulp City" Kolekcjoner

"Pulp City" publisher updated its Kickstarter website showing in a graphical form all miniatures which will be available for a pledger with a Collector level of support. Well, it is a LOT of miniatures.

Wydawca "Pulp City" opublikował na stronie kampanii kickstarterowej gry ilustrację, pokazującą w formie graficznej figurki, które otrzymają osoby wspierające projekt na poziomie "Collector". Grafikę można podsumować w dwóch słowach - mnóstwo figurek.

Review of Micro Art Studio bases | Recenzja podstawek Micro Art Studio

Arbal from Coloured Dust blog has reviewed three sets of resin scenic bases produced by Micro Art Studio. You can read his review here.

Arbal prowadzący blog Coloured Dust zrecenzował trzy zestawy żywicznych podstawek scenicznych, produkowanych przez firmę Micro Art Studio. Z recenzją można zapoznać się tutaj.

SF Mechanical Torsos from REM | Mechaniczne korpusy SF z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released a set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "SF Mechanical Torsos". Set contains ten parts in five different designs. You can buy it for 5.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła na rynek nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", opatrzony nazwą "SF Mechanical Torsos". Zestaw zawiera dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Jego cena w sklepie sieciowym producenta wynosi 22,03 PLN.

EvilCraft on E-bay | EvilCraft na E-bay

EvilCraft company has started to sell its products on E-Bay. Currently this new Polish producer offers six sets of resin 28 mm "heroic" bits, which allows to build complete futuristic Chaos warrior.
Additionally, producer's Facebook fanpage has been updated with a photo showing how the new set of arms designed for holding ranged weapons has been designed.

Firma EvilCraft rozpoczęła sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem portalu aukcyjnego E-Bay. Obecnie w ofercie tego producenta znajduje się siedem zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic", pozwalających złożyć futurystycznego wojownika Chaosu.
Na fanpejdżu producenta do albumu zawierającego zdjęcia ramion przystosowanych do trzymania broni strzeleckiej, dodana została dziś fotografia pokazująca sposób ich wykonania.

Oddział Ósmy's February releases | Lutowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company, leading world producer of 3 mm scale models, has published list of its February releases on Facebook fanpage and in one of the threads on the Polish "Strategie" forum. We can expect following sets in 3 mm scale: US-690 M102 105mm (15 pcs.); US-691 F-84F Thunderstreak (8 pcs.); WSU-651 Su-2 (8 pcs.); WUS-641 M4A3 Sherman (15 pcs.); WUS-642 M24 Chaffee (15 pcs.); GW-
601 Mk A Whippet (15 pcs.); GW-602 A7V (15 pcs.); GW-603 Char Saint-Chamond (15 pcs.); PSF-607 "Blower" MBT (15 pcs.); PSF-608 "Blower" ACV (15 pcs.); NAP-625 Heavy Cavalry IV (15 pcs.); NAP-626 Heavy Cavalry IVa (15 pcs.).
In 15 mm scale we will see set labelled as SF-1529 Ghouls (6 pcs.).
As we can see, producer has started to make models for another conflict - Great War.

Oddział Ósmy przedstawił na swojej stronie fejsbukowej oraz w wątku na forum "Strategie" nowości, które trafią do sprzedaży w lutym. Będą to zestawy o nazwach: US-690 M102 105mm (15 szt.); US-691 F-84F Thunderstreak (8 szt.); WSU-651 Su-2 (8 szt.); WUS-641 M4A3 Sherman (15 szt.); WUS-642 M24 Chaffee (15 szt.); GW-601 Mk A Whippet (15 szt.); GW-602 A7V (15 szt.); GW-603 Char Saint-Chamond (15 szt.); PSF-607 "Blower" MBT (15 szt.); PSF-608 "Blower" ACV (15 szt.); NAP-625 Ciężka kawaleria IV (15 szt.); NAP-626 Ciężka kawaleria IVa (15 szt.). Wymienione wyżej modele to skala 3 mm. W skali 15 mm ukaże się zestaw o nazwie SF-1529 Ghouls (6 szt.).
Jak widać, producent rozpoczyna wydawanie modeli do kolejnego konfliktu - I wojny światowej.

Corner paint stands from HobbyZone | Narożne stojaki do farb produkcji HobbyZone

HobbyZone company, manufacturer of painting and modelling accessories of highest quality, has released two new paint stands - small and large corner paint stands. Both new stands are a kind of compliment for small and large paint stands. You can buy small corner stand for 6.90 EUR and a large corner paint stand for 11.65 EUR.

Firma HobbyZone, producent doskonałej jakości akcesoriów i narzędzi do warsztatów modelarskich, wprowadziła do sprzedaży dwa nowe produkty - duży i mały narożny stojak na farby. Nowe stojaki są uzupełnieniem wcześniejszych produktów tego wytwórcy, małego i dużego stojaka na farby. Cena małego stojaka narożnego to 29 PLN, duży stojak narożny kosztuje 49 PLN. Oczywiście, podobnie jak w przypadku standardowych stojaków, istnieje możliwość dostosowania wielkości wycięć do wielkości butelek z farbami najpopularniejszych producentów.

Two new weapon turrets from Bitsbox | Dwie nowe wieżyczki z uzbrojeniem z Bitspudlo

Bitsbox company has released two new sets of weapon turrets. First set is labelled as "Dragon Twin Thermic Gun", second is named "Gladius Heavy Cannon". Both sets contain weapon turret along with mounting and base plates. New models were designed by Mateusz "Matus" Gajos and Grzegorz Wilczek. Price of both sets is identical - 11 USD for one.

Firma Bitspudlo wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy wieżyczek z uzbrojeniem. Pierwszy nosi nazwę "Dragon Twin Thermic Gun", drugi zaś to "Gladius Heavy Cannon". W skład obu zestawów wchodzi wieżyczka z uzbrojeniem, a także system mocowania oraz płytę podstawy. Autorami nowych modeli są Mateusz "Matus" Gajos i Grzegorz Wilczek. Cena obu nowości jest identyczna - 39 PLN za zestaw.

Heroes from "Pulp City" | Bohaterowie z "Pulp City"

In today's update of "Pulp City" Kickstarter website, publisher of the game describes unaligned Heroes and Villains. You can read overview here.
There are still 16 days left till the end of the campaign, so far more then 65 000 USD has been pledged.

W dzisiejszym wpisie na stronie kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" wydawca opisuje bohaterów - nie związanych z żadną frakcją, działających w ramach luźnych zespołów.
Do końca zbiórki pozostało jeszcze 16 dni, dotychczas zadeklarowano wpłatę ponad 65 000 USD.

New bases from Puppets War | Nowe podstawki w ofercie Puppets War

Puppets War has released a new resin round 60 mm scenic flying base, available in two sets. First of them contains one such base, you can buy it for 3 EUR, second set consists of three such bases, its price is 8 EUR.

Puppets War wprowadziło do sprzedaży dwa nowe zestawy okrągłych, żywicznych podstawek scenicznych o średnicy 60 mm, przeznaczonych dla modeli latających. Pierwszy zestaw, zawierający jedną taką podstawkę, kosztuje 3 EUR, cena drugiego zestawu, zawierającego trzy identyczne podstawki, wynosi 8 EUR.

Preorder for Dragon Age dice set from Q-Workshop | Zamówienia wstępna na kości z gry Dragon Age produkcji Q-Workshop

Q-Workshop company has informed today, that you can pre-order official "Dragon Age" dice set on the Green Ronin Publishing website. This new set produced by Q-Workshop with cooperation witn GRP is available for 14.95 USD. Set contains six dice emblazoned with iconograpy from the world of Thedas, setting for "Dragon Age" game.

Firma Q-Workshop poinformowała dziś, że na stronie wydawnictwa Green Ronin Publishing można już zamawiać wyprodukowane przez polskie przedsiębiorstwo zestawy kości do gry "Dragon Age". Cena zestawu to 14,95 USD. Pudełkowy zestaw zawiera sześć kostek wykorzystujących ikonografię świata Thedas, uniwersum gry "Dragon Age".

Fifth First to Fight's modelling competition | Piąty konkurs modelarski First to Fight

First to Fight company has announced start of its fifth modelling competition, with a theme for this edition being Polish light recon tank TK-3. You can win three next issues of the "September 1939" magazine. Rules are simple - just upload a photo of the TK-3 model by First to Fight built by yourself on the magazine's Facebook fanpage. You will have a chance to win in two ways - by having the most likes or by being voted by other people participating in the competition.

Firma First to Fight poinformowała o rozpoczęciu piątej edycji konkursu modelarskiego, w którym nagrodami są trzy kolejne numery pisma "Wrzesień 1939". Zasady udziału podane są tutaj.