środa, 27 maja 2015

Preview of upcoming Orc Turrets from Puppets War | Zapowiedź nowych wieżyczek dla orków z Puppets War

Puppets War company has published a photo showing upcoming releases - turrets, weapons and turrets' bases for orcs. You can see this preview here, on company's Facebook profile.

Firma Puppets War opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź nowości - wieżyczek, broni i podstaw do wieżyczek orków. Zerknijcie na zdjęcie tutaj.


Win Silver Fury from 'Norsgard' | Wygraj Srebrną Furię z "Norsgardu"

Developers of the "Norsgard" game run Facebook competition with 'Silver Fury' miniature and its graphic. To have a chance of winning, please share and comment this note on company's Facebook profile.

Twórcy gry "Norsgard" prowadzą obecnie konkurs, w którym można wygrać figurkę "Silver Fury" oraz piękną grafikę. By mieć szansę na wygraną, należy udostępnić i skomentować ten wpis na profilu fejsbukowym producenta.


Renders of miniatures for 'Warzone Resurrection' | Rendery figurek do gry "Warzone Resurrection"

Empe, digital sculptor working for Prodos Games company. has shown renders of many miniatures for 'Warzone Resurrection' game, which were sculpted by him. You can see renders of Mourning Wolves, Virtue, Sheila McGregor heroine and Morten Oakenfist.
Empe, cyfrowy rzeźbiarz pracujący dla Prodos Games, pokazał rendery kilku figurek, jakie stworzył na potrzeby gry "Warzone Resurrection". Udostępnione zostały rendery Żałobnych Wilczyc, Virtue, bohaterki Sheili McGregor oraz Mortena Oakenfista.


Painted miniatures for 'Alien vs. Predator' | Pomalowane figurki do gry "Alien vs. Predator"

Awaken Realms, Polish manufacturer of games and a painting studio, has shown photos of miniatures from 'Alien vs. Predator' game, painted for Prodos Games company, publisher of 'AvP'. Check it here (and it is well worth to see).

Firma Awaken Realms, polski producent gier oraz studio malarskie, pokazała zdjęcia figurek z gry "Alien vs. Predator", pomalowane na zlecenie firmy Prodos Games, wydawcy "AvP". Zdjęcia można zobaczyć tutaj (i zdecydowanie warto rzucić na nie okiem).
Battlesuit Gladius movie | Prezentacja filmowa figurki Battlesuit Gladius

Hi-Tech Miniatures company has published a short video, showing its 'Battlesuit Gladius' miniature. You can see movie here.

Firma Hi-Tech Miniatures opublikowała krótki film wideo, pokazujący jej figurkę "Battlesuit Gladius". Film można obejrzeć w tym miejscu.


Five new releases from Multiverse Gaming | Pięć nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released five new models of buildings and terrain accessories in 28mm 'heroic' scale range. All models are laser-cut from HDF board. First new release is labelled as 'Corner Apartment Building - balcony floor' (11.99 EUR). Second is model of 'Old Diner' (17.99 EUR), then we can buy 'Olympus Building' (63.99 EUR), set of two Dumpsters (6.99 EUR) and a set of six Police Barriers (2.99 EUR).

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż pięciu nowych modeli budynków lub zestawów akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic". Modele są laserowo cięte z płyt HDF. Pierwsza nowość nosi nazwę "Corner Apartment Building - balcony floor" (11,99 EUR). Druga to "Old Diner" dostępny w cenie 17,99 EUR, kolejne to "Olympus Building" ( 63,99 EUR), zestaw dwóch Kontenerów na śmieci (6.99 EUR), oraz zestaw sześciu barier policyjnych (2.99 EUR).


Second Enslaved miniature - Hatall | Druga figurka Zniewolonego - Hatall

Siren Miniatures company has published 3D renders of second figure from 'Enslaved' range. New miniature will be labelled as Hatall and you can preview it here.

Firma Siren Miniatures pokazała rendery 3D drugiej figurki z serii Zniewolonych. Nowa miniaturka będzie nosić imię Natall, można ją obejrzeć w tym miejscu.