wtorek, 1 września 2015

Dear Readers | Drodzy Czytelnicy

When something starts, it will naturally come to its end too. And this is the end of the Polish Miniatures website. I came to the point when I'm no longer able to work full time, work part time and then update this little website on a regular basis. It simply takes too much time nowadays. I want to focus more on my private blog again, I think about some less demanding new project too.
Polish Miniatures will stay in my memory forever though, I'm sure of that. I will always remember some great people whom I met thanks to the Polish Miniatures too. I would like to thank all readers for reading my gramatically horrible notes:), So, in short - goodbye or, better, see You in other places on the Web.

Kiedy coś się zaczyna, naturalną koleją rzeczy jest, że kiedyś nadejdzie tego kres. Wcześniej czy później do tego musi, po prostu, dojść. I to właśnie kres Polskich Figurek. Doszedłem do punktu, w którym nie mogę łączyć pracy i regularnego aktualizowania tej strony. Zabiera to coraz więcej czasu, którego mam coraz mniej. Poza tym chcę ponownie skupić się nieco bardziej na swoim blogu hobbystycznym, myślę również o nowym projekcie, nieco mniej wymagającym czasowo.
Mimo zakończenia działalności, Polskie Figurki pozostaną w mojej pamięci, tego jestem pewien. Pozostaną w niej - i mam nadzieję, że nie tylko w pamięci - świetni ludzie, których poznałem dzięki prowadzeniu tej strony. Dziękuję jednak przede wszystkim Wam, Czytelnikom, za to, że chciało się Wam tutaj zaglądać. Żegnajcie lub, może lepiej, do zobaczenia w innych zakątkach sieci.