sobota, 4 maja 2013

Trzecia karta sił do "Ogniem i Mieczem" | Third Force Chart for "By Fire and Sword"

Wargamer opublikował trzecią kartę sił do zestawu pudełkowego, tym razem przedstawia ona podjazd sił RON z lat 1650-1666.

Wargamer has published third Skirmish Force Chart, this one is labelled as Polish Skirmish Force 1650-1666.

Recenzja figurki "SF Angel Knight" SMM | Review of "SF Angel Knight" from SMM

Matthew Davies z bloga Power Armoured Metal zamieścił na nim recenzję figurki "SF Angel Knight" produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures.

Matthew Davies from Power Armoured Metal blog has published a review of "SF Angel Knight" produced by Scibor Monstrous Miniatures.

Cel 30 000 USD w kampanii Wargamera | 30 000 USD stretch goal in Wargamer's campaign

Wargamer podał jaki cel odblokowano po osiągnięciu pułapu 30 000 USD w kampanii crowdfundingowej gry "Ogniem i Mieczem" - są zestawy znaczników obrażeń. Ukażą się w lipcu, każda frakcja otrzyma własny z czterema znacznikami. Cena tego dodatku na Kickstarterze wyniesie 9 USD, jednak każda osoba, która wesprze kampanię na poziomie co najmniej oficerskim (od porucznika husarskiego w górę), będzie mogła kupić znaczniki w cenie 4 USD za blister. Każdy, kto wesprze kampanię na poziomie szlacheckim, otrzyma dwa dowolne zestawy tych znaczników za darmo, a dodatkowe w cenie 4 USD.
Dodatkowo, każdy kto wesprze grę na poziomie co najmniej ochotnika (czyli wpłaty 15 USD), otrzyma znacznik rannego husarza za darmo.
I jeszcze słowo, o natychmiastowym odblokowaniu - wczoraj wykupiono jedyny dostępny poziom wsparcia o wartości 5000 USD - właśnie dzięki temu opisywany cel został odblokowany, jeszcze przed jego ogłoszeniem.

Wargamer has published stretch goal, which was unlocked after reaching 30 000 USD of declared pledges for "By Fire and Sword" English Kickstarter campaign. This new stretch goal unlocked set of casualty markers for each force currently ingame. Sets will be released in July, each side will have 4 different models in its set. Price of this set is 9 USD, but every backer with Officer Commision level can buy casualty markers for 4 USD per blister, and every backer with Noble rank will receive first two blisters for free, with further blisters for 4 USD each.
And one more thing - this stretch goal is already unlocked. Yesterday the only one perk with Royal Highness was bought off (5000 USD) - thanks to it 30 000 USD stretch goal was unlocked before it was published.