sobota, 27 grudnia 2014

Griffins and hussars from Werewoolf Miniatures - soon | Wkrótce gryfony i husaria z Werwoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shared with us some photos of greens of upcoming large miniatures - griffons and hussars riding them. Check photos here, here and here. Miniatures were designed and sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia rzeźb przygotowywanych dużych figurek - gryfonów i dosiadających ich husarzy. Zdjęcia można obejrzeć tu, tu oraz tu. Autorem projektu figurek i ich rzeźb jest Marcin Szymański.

Review of Runic Tables and Altars from REM | Recenzja stołów i ołtarzy z REM

Dance Macabre blog run by Quidamcorvus has been updated with a review of 'Runic Tables and Altars' set released recently by Ristul's Extraordinary Market company. Article is written in Polish but it is accompanied by large photos showing all necessary details.

Na blogu Dance Macabre prowadzonym przez Quidamcorvusa ukazała się recenzja zestawu "Runic Tables and Altars" wydanego niedawno przez firmę Ristul's Extraordinary Market. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Assault Publishing online store closed | Zamknięty sklep sieciowy Assault Publishing

Assault Publishing informs that its online webstore is closed for a maintainance. Store will run again in the first week of January 2015.

Firma Assault Publishing informuje, że jej sklep sieciowy został zamknięty w celu wprowadzenia zmian. Ponowne uruchomienie nastąpi w pierwszym tygodniu stycznia 2015 r.

December releases from Oddział Ósmy | Grudniowe nowości Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has published information about its December releases. 3 mm scale is represented by following sets of miniatures: 'BAT-M &MDK-2M' (7+7 models); 'Sisu XA-180' (15 models); 'ZTZ-99A MBT' (15 models); '17pdr AT gun' (15 models); 'Archer' (15 models); 'Sopwith Camel' (8 models); 'SE-5A' (8 models); 'Pegasus APC' (15 models); 'Chasseurs a cheval' (15 miniatures); 'Chasseurs a cheval + command' (10+5 miniatures).

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje grudniowe nowości. Tym razem wyłącznie skala 3 mm. Nowości to: "BAT-M &MDK-2M" (7+7 modeli); "Sisu XA-180" (15 modeli); "ZTZ-99A MBT" (15 modeli); "17pdr AT gun" (15 modeli); "Archer" (15 modeli); "Sopwith Camel" (8 modeli); "SE-5A" (8 modeli); "Pegasus APC" (15 modeli); "Chasseurs a cheval" (15 figurek); "Chasseurs a cheval + dowództwo" (10+5 figurek).

Little Soldiers of the Great War | Mali żołnierze Wielkiej Wojny

Polish company 3FG (Three for Games) has started Kickstarter campaign called 'Little Soldiers of the Great War' with the aim of raising funds for publishing its own batallion-level ruleset for late World War I games, which will use own range of 15 mm scale miniatures. Campaign will run for 29 more days, with minimal goal of 8000 GBP to achieve. Website shows some miniatures for British and German army, 3D renders of first planned tanks and planned stretch goals. Good luck!

Polska firma 3FG (Three for Games) rozpoczęła zbiórkę społecznościową za pośrednictwem serwisu Kickstarter o nazwie "Little Soldiers of the Great War". Celem zbiórki jest uzyskanie co najmniej 8000 GBP, potrzebnych do wydania gry na szczeblu batalionu, osadzonych w końcowym okresie I wojny światowej na froncie zachodnim, oraz własnej linii figurek w skali 15 mm. Zbiórka potrwa jeszcze 29 dni. W tej chwili na stronie kampanii można zobaczyć rzeźby niektórych figurek dla strony brytyjskiej i niemieckiej, rendery 3D pierwszych, planowanych czołgów oraz planowane cele dodatkowe. Powodzenia!