piątek, 27 marca 2015

New bases from Micro Art Studio | Nowe podstawki z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released new sets of resin, scenic bases. Most of new sets contain four 32mm round bases - Shale Bases, Temple Bases, Old Factory Bases, Chaos Bases, Wasteland Bases, Scrapyard Bases. Prices of all these sets are identical - 6.15 EUR for one set.
There is also one new releases in category of 'flat' bases - producer has released set of two 2.5" 'Old Factory' bases (available for 7.38 EUR).

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnych zestawów nowych, żywicznych podstawek scenicznych. Niemal wszystkie dzisiejsze nowości to zestawy czterech okrągłych podstawek o średnicy 32 mm:  Shale BasesTemple Bases, Old Factory Bases, Chaos BasesWasteland BasesScrapyard Bases. Ceny tych zestawów są identyczne, wynoszą 22,76 PLN za jeden zestaw.
Producent wprowadził też do sprzedaży kolejny rodzaj podstawek "płaskich" - dwie podstawki o średnicy 2.5 cala z linii "Old Factory" (zestaw kosztuje 27,31 PLN).

Telegraph poles from Puppets War | Słupy telegraficzne z Puppets War

Puppets War offers another two sets from its growing range of terrain accessories. Newest addition to this range are sets of telegraph poles. First set - named simply 'Telegraph poles' - contains ten resin casts of poles (105mm of height). Price of this new release is 18 EUR. Second set, 'Double Telegraph Poles', contains further ten poles. This set costs 22 EUR. You can buy all these new sets with 10% discount till the end of the month.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż kolejnych dwóch zestawów akcesoriów terenowych. Nowość to zestaw "Telegrap poles", zawierający dziesięć odlewów słupów telegraficznych o wysokości 105 mm (cena wynosi 18 EUR). Drugi zestaw, o nazwie
"Double Telegraph Poles", zawiera kolejne dziesięć odlewów podwójnych słupów. Jego cena to 22 EUR. Oba zestawy dostępne są obecnie w cenie niższej o 10%, obniżka obowiązuje do końca miesiąca.

Preview of Wolfbane Commandos for 'Warzone Resurrection' | Zapowiedź Wolfbane Commando do gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown a preview of next Imperial unit - Wolfbane Commandos. You can see render here and another here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazała zapowiedź kolejnej jednostki dla megakorporacji Imperial - Wolfbane Commandos. Render można zobaczyć tutaj, kolejny dostępny jest tutaj.

Legionary Smash Hammers by Kromlech | Zestaw młotów legionistów z Kromlecha

Kromlech company has released a new set of 28mm 'heroic' scale close combat weapons - 'Legionary Smash Hammers'. Set contains six resin casts of three different designs, you can buy it for 6.99 EUR.
Models were digitally sculpted by Robert Kurek, samples were painted by Jakub Małysa.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu broni do walki wręcz w skali 28 mm "heroic" - "Legionary Smash Hammers". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów w trzech różnych wzorach, jego cena wynosi 27,96 PLN.
Autorem rzeźb jest Robert Kurek, wzory pomalował Jakub Małysa.

Kromlech Ork Freak and Goblin Nurses review | Recenzja figurek Ork Freak i Goblin Nurses z Kromlecha

Talk Wargaming website has published a video review of recent Kromlech releases - Ork Freak and Goblin Nurses. You can see this review here.

Talk Wargaming opublikowała wideorecenzję wydanych niedawno figurek produkcji firmy Kromlech - Ork Freak oraz Goblin Nurses. Recenzję można obejrzeć tutaj.

'Build your terrain with Dremel' competition | Konkurs "Zbuduj makietę z Dremelem"

Warchimera company has started a new modelling competition - 'Build your terrain with Dremel'. First part of the competition lasts till the 8th of April 2015, second part of the competition will end on April 30th 2015. In the first part, participants will send to Warchimera drawings of projects. Three projects will receive prizes (Dremel tools and Warchimera's Fortification line). Chosen entries will be built in the second part of the competition - the winner will get 'Bolt Action' starter set 'Assault on Normandy'. Full information is available here (Polish only).

Firma Warchimera wraz z firmą Dremel Polska ogłosiły nowy konkurs modelarski - "Zbuduj makietę z Dremelem". Konkurs podzielony jest na dwa etapy - pierwszy zakończy się 8 kwietnia 2015 r., drugi potrwa do 30 kwietnia 2015 r. W pierwszym etapie uczestniczy wysyłają projekty swoich prac. Wśród projektów wyłonione zostaną trzy prace finałowe, których autorzy otrzymają zestawy Dremela oraz Linie Umocnień produkowane przez Warchimerę. W drugim etapie finaliści będą wykonywać swoje umocnienia. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zestawu startowego do gry "Bolt Action" "Assault on Normandy". Szczegółowy regulamin zabawy dostępny jest tutaj.