niedziela, 24 sierpnia 2014

SF outpost from Baltazar Games | Placówka SF z Baltazar Games

Baltazar Games has released a new cardboard terrain model "SF Outpost". Complete set consists of 6 A4 sheets with one tower, one large metal shack, one small metal shack, two diagonally cut metal structures, two large low platforms, three stairs-like constructions, five ventillation shafts covers and six small metal boxes. You can buy this set for approximately 4.5 EUR.
All parts of "SF Outpost" comes from very large "Scientific outpost BJ-69" kit, and are fully compatible with "SF Base" set.

Firma Baltazar Games rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu tekturowych budynków, nowość nosi nazwę "Placówka SF". Zestaw składa się z sześciu arkuszy A4, pozwalają one złożyć następujące budynki: jedną wieżyczkę, jedną dużą metalową szopę, jedną małą metalową szopę, dwa metalowe budynki o ukośnie ściętych stropach, dwie dość duże i niskie platformy, trzy konstrukcje schodopodobne, pięć skrzynek mogących służyć jako osłony wentylacyjne i sześć mały skrzynek. Cena kompletu to 18,45 PLN.
Wszystkie elementy z tego zestawu są częścią bardzo dużego zestawu "Placówka badawcza BJ-69", są również w pełni kompatybilne z zestawem "Baza SF".

New stretch goal and pledge level for "The Deluge" KS campaign | Nowy cel dodatkowy i poziom wsparcia kampanii "Potopu"

In the last days of "The Deluge" expansion Kickstarter campaign Wargamer is giving more stretch goals. The newest one will be unlocked when 43 000 GBP will be pledged. Then small set of six Imperial unarmoured cuirassiers will be available.
There is one more novelty in this campaign - listening to the customers Wargamer, publisher of "The Deluge", has added one more pledge level labelled as "Dice Collector", which in exchange for 11 GBP will give nine different dice - one from each of the factions.

W ostatnich dniach kampanii kickstarterowej "Potopu" Wargamer ogłasza kolejne cele dodatkowe. Najnowszym z nich jest mały zestaw nieopancerzonych kirasjerów cesarskich, który stanie się dostępny po osiągnięciu pułapu wpłat w wysokości 43 000 GBP.
Na stronie zbiórki jest jeszcze jedna nowość - w odpowiedzi na prośbę klientów dodany został jeszcze jeden poziom wsparcia - "Kolekcjoner kości". Po jego wykupieniu za 11 GBP otrzymamy dziewięć kostek do gry, po jednej dla każdej z frakcji.