piątek, 17 stycznia 2014

Runic Ballista, Rampagers and scenic bases for Metal Beards | Runic Ballista, Rampagerzy oraz podstawki sceniczne dla Metalowych Bród

There are 36 more hours till the finish of "Metal Beards" crowdfunding campaign by Titan-Forge. So far more then 25 000 GBP has been pledged. The producer has released some new 3D renders today, showing new war machine (Runic Ballista), soldier from the new unit of Rampagers and square scenic bases, which will be available for a small amount of points.

Do końca kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody" firmy Titan-Forge pozostało jeszcze 36 godzin. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości ponad 25 000 GBP. Producent udostępnił dziś rendery 3D kolejnej maszyny (balisty runicznej), wojownika z nowego oddziału (rampagera), oraz pokazał jak będą wyglądać podstawki sceniczne.

Cyber Fortification set from Micro Art Studio | Zestaw cyberfortyfikacji z Micro Art Studio

Micro Art Studio has just released another set from its Battlefield Resin Range - "Cyber Fortification Set". Model consists of 4 short resin wall, 4 long resin wall, 4 acrilic short walls top plates, 4 acrilic long walls top plates, 4 small acrilic elements for short walls and 8 big acrilic elements for long ones. Overall length of the fortification is approximately 72 cm / 28 inches. You can buy this set for 27.06 EUR. Created by Irek Zieliński.

Firma Micro Art Studio wydała właśnie kolejny zestaw makiet z serii Battlefield Resin Range. Nowość nosi nazwę "Cyberforteca", w skład modelu wchodzą 4 krótkie ścianki żywiczne, 4 długie ściany żywiczne, 4 akrylowe elementy górne krótkich ścian, 4 akrylowe elementy górne długich ścian, 4 akrylowe części ścian krótkich oraz 8 takich elementów dla ścian długich. Ogólna długość fortyfikacji to ok. 72 cm. Cena w sklepie producenta to 97,42 PLN. Autorem modelu jest Irek Zieliński.

Third Drunken Dwarf from Smok's sculpture | Trzeci krasnoludki pijak ze Smok's sculpture

Smok's sculpture company has shown its third member of the Dwarven Drinkers Team. Miniature is in 15 mm scale, its total height is 16 mm. Pretty tall for a dwarf, huh?

Firma Smok's sculpture opublokowała zdjęcie gotowej figurki trzeciego krasnoludzkiego pijaka. Figurka jest wykonana w skali 15 mm, jej całkowita wysokość wynosi 16 mm. Całkiem wysoka jak na krasnoluda.

Wargamer January releases | Styczniowe nowości z Wargamera

Wargamer company, publisher of the game "By Fire and Sword", has updated its Facebook profile with some photos of January releases. There are five new sets, already available at the company's webstore: Ottoman casualty markers (55 PLN), Muscovite casualty markers (55 PLN),  Muscovite skirmish set (200 PLN), Servant Cossacks (70 PLN), Polish-Lithuanian Commonwealth Dice Set (65 PLN).

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", uaktualnił swój fanpejdż fejsbukowy, publikując album zawierający zdjęcia dostępnych już w firmowym sklepie sieciowym produktów, które ukazały się w styczniu: markery strat osmańskich (55 PLN), markery strat moskiewskich (55 PLN), podjazd moskiewski (200 PLN), zestaw kozaków służebnych (70 PLN) oraz zestaw kości z motywami Rzeczypospolitej Obojga Narodów (65 PLN).

Rules for "Warzone Resurrection" factions | Zasady frakcji "Warzone Resurrection"

Prodos Games company has published free pdf files containing all rules for factions of "Warzone Resurrection" game: Dark Legion, Cybertronic, Capitol, Mishima, Brotherhood and Bauhaus.

Firma Prodos Games udostępniła pliki pdf zawierający zasady dla poszczególnych frakcji w grze "Warzone Resurrection": Legion Ciemności, Cybertronic, Capitol, Mishima, Bractwo oraz Bauhaus.

Second set of Salamander/Dragon Knights Shoulder Pads available | Drugi zestaw naramienników Rycerzy Salamandry/Smoka w sprzedaży

Spellcrow company has just released its second set of "Salamanders/Dragons Knights Shoulder Pads". Set contains ten resin 28 mm "heroic" scale parts designed for converting miniatures. You can buy it for 8 EUR. Sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow wprowadziła właśnie do sprzedaży drugi zestaw naramienników dla Rycerzy Salamandry/Smoka. Zawiera on dziesięć żywicznych odlewów (pięć różnych wzorów) w skali 28 mm "heroic", przeznaczonych do konwertowania figurek. Cena w sklepie producenta wynosi 29 PLN. Autorem rzeźb jest Marek Rurarz.

Container from Puppets War | Kontener z Puppets War

Puppets War company has released a new resin model labelled as "Container". This is a container which should fit to Dragonfly Aircraft, it has 150 mm length, 60 mm width and 42 mm height. You can buy it for 27 EUR, container was sculpted by Hamster52.
Producer would also like to add, that this product was released due to the high interest of customers. In the opinion of the producer, this model is not perfect, and both Dragonfly model and container are currently redesigned in 3D.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego modelu żywicznego, noszącego nazwę "Kontener". Jest to model zasobnika, który pasuje do modelu pojazdu latającego Dragonfly. Zasobnik ma długość 150 mm, szerokość 60 mm i 41 mm wysokości. Cena to 27 EUR. Autorem rzeźby jest Hamster52.
Producent jednocześnie informuje, że "Kontener" ukazuje się wyłącznie ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych kupujących. Według opinii producenta, nie jest to model idealny - zarówno on, jak i zestaw pozwalający na budowę pojazdu Dragonfly, ukażą się na rynku w wersji Mk. II, przeprojektowane cyfrowo.

Order of the Ram cover box | Okładka zestawu startowego Zakonu Barana

"Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with a cover of upcoming, new starter box set for Order of the Ram.

Na stronie fejsbukowej gry "Norsgard" opublikowana została ilustracja pokazująca wygląd okładki nowego zestawu startowego dla frakcji Zakon Barana.

Some First to Fight news | Informacje z First to Fight

First to Fight, publisher of the "September 1939" collection magazine, has released assembly guide diagram for its next model in line - Polish TK-3 tankette. This 1:72 scale hard plastic injection model will be bundled with the 5th issue of the magazine, which will be available on January 24th.
You can also read a detailed review of the fourth issue, containing 1:72 scale model of the German Panzer I command tank (SdKfz 265) here, on Strategie website (Polish only, but many photos).

Firma First to Fight, wydawca kolekcji "Wrzesień 1939", opublikowała na swojej stronie fejsbukowej i oficjalnej stronie kolekcji informację dotyczącą daty wydania kolejnego, piątego numeru. Ukaże się on 24 stycznia. Wiadomości towarzyszy instrukcja montażu modeli tankietki TK-3.
Na portalu Strategie ukazała się także szczegółowa recenzja wcześniejszego numeru, zawierającego model niemieckiego czołgu dowódczego Panzer I (SdKfz 265).