piątek, 10 października 2014

"Afterglow" on Twitter | "Afterglow" na Twitterze

You can now follow progress of the "Afterglow" game on Twitter.

Od dziś można śledzić postępy i rozwój gry "Afterglow" na Twitterze.

"The Deluge" Kickstarter update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign website has been updated today. Wargamer has published a new information about current status of the upcoming supplement for "By Fire and Sword". Unfortunately, there will be a slight delay in production of English version of the book due to translating (which is currently done) taking longer then expected. Publisher of the game also lists all sets of miniatures as ready, currently in production or awaiting for sculpting. Read full update here.

Na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej "Potopu" pojawiła się aktualizacja. Wargamer opublikował nowe informacje na temat obecnego stanu prac nad tym nadchodzącym dodatkiem do gry "Ogniem i mieczem". Polska wersja jest obecnie na etapie ostatecznej korekty, niedługo trafi do druku. Wydawca podał też listę wszystkich zestawów figurek wraz z obecnym etapem prac, na jakim się znajdują.

Large update of "The Green Alliance" campaign by MaxMini | Duża aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz" z MaxMini

MaxMini has updated its Kickstarter campaign website one more time, showing a lot of things. You can see short movie with 3D renders of finished orc hero miniature, other movies showing digital sculpting of airborne troops, and there is almost finished render of orc plane too. Gen. Smackton, orc hero, is making appearance once more as almost finished concept sketch.
Campaign will finish today, in about five hours. So far more then 22 000 GBP has been pledged.

Firma MaxMini raz jeszcze zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej, pokazując nad czym obecnie trwają prace. Zaprezentowano krótki film z renderami 3D skończonej figurki bohatera orków, filmy pokazujące cyfrowe rzeźbienie piechoty powietrznej, a także niemal gotowy render samolotu. Pojawił się również praktycznie skończony szkic koncepcyjny orkowego gen. Smacktona.
Kampania "Zielony sojusz" zakończy się dziś, za ok. 5 godzin. Dotychczas zebrano ponad 22 000 GBP.

Review of "Wings" from Ristul's Extraordinary Market | Recenzja '"Skrzydeł" produkcji Ristul's Extraordinary Market

Dance Macabre blog has been updated with a review of "Wings" released by Ristul's Extraordinary Market company. Article is written in Polish only but it is accompanied by many photos.

Na blogu Dance Macabre opublikowany został wpis będący recenzją zestawów "Skrzydeł" produkowanych przez firmę Ristul's Extraordinary Market.