sobota, 26 lipca 2014

"Alien vs. Predator" boxed game content | Zawartość pudełka z grą "Alien vs. Predator"

Prodos Games has updated website of its Kickstarter campaign of "Alien vs. Predator" game. Update shows contents of the boxed game and I think it looks really, really good. Check it here.

Firma Prodos Games zaktualizowała stronę swojej kickstarterowej kampanii gry "Alien vs. Predator". W najnowszej aktualizacji pokazana została zawartość tej pudełkowej gry. Myślę, że elementy wyglądają naprawdę fajnie. Sprawdźcie sami.

Wooden Fence from Puppets War | Drewniany płot z Puppets War

Puppets War offer new model of terrain - "Wooden Fence" in 28 mm "heroic" scale. Resin set contains six pieces of fence and one wicket. Height of the fence parts is 30 mm max, longer parts are 110 mm long, wicket is 40 mm long. You can buy this model for 12.50 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy model terenu - "Drewniany płot" w skali 28 mm "heroic". W skład tego żywicznego zestawu wchodzi sześć części płotu oraz furtka. Wysokość płotu w najwyższym miejscu to 30 mm, długość jednej części płotu to 110 mm. Szerokość furtki wynosi 40 mm. Cena zestawu to 12,50 EUR.

Soviet Goblin Attak Mob bundle offer | Zestaw promocyjny "Soviet Goblin Attak Mob"

Kromlech has prepared another of its popular bundle deals - "Soviet Goblin Attak Mob". This rather large green force consists of one orc commissar (to rule them all), two large Gobbo Overseers, thirty Soviet Goblin troopers and round plastic 25 mm bases for all miniatures. You can buy this set of miniatures for 64.99 EUR - about 20% cheaper then buying all of them separately.

Firma Kromlech przygotowała kolejny duży zestaw promocyjny - "Soviet Goblin Attak Mob". Ta raczej spora jednostka małych zielonoskórych składa się z następujących miniaturek - jednego orkowego komisarza (jeden by wszystkimi rządzić), dwóch dużych goblinich nadzorców, trzydziestu sowieckich goblinów oraz okrągłe plastikowe podstawki o średnicy 25 mm dla wszystkich figurek. Cena zestawu to 260 PLN, około 20% taniej, niż w przypadku kupowania oddzielnego wszystkich tych miniaturek.

New scenic bases from REM soon | Wkrótce nowe podstawki sceniczne z REM

Ristul's Extraordinary Market has shown some new 20 mm square scenic bases, which will fit nicely with upcoming goblins from the same company. Photo of the bases is here.

Firma Ristul's Extraordinary Company pokazała nowe kwadratowe podstawki sceniczne o boku 20 mm, które będą pasować do przygotowywanych przez tego producenta goblinów. Zdjęcie podstawek znajduje się tutaj.

Hidden goblin | Ukryty goblin

Spellcrow has shown a green of one of its upcoming figures - hidden goblin. Little green ugly fellow is hidden under the giant mushroom. Check photo here.

Firma Spellcrow pokazała rzeźbę jednej z przygotowywanych figurek - kryjącego się goblina. Mały zielony paskudnik skrywa się pod wielkim grzybem. Zdjęcie figurki można obejrzeć tutaj.

Tech Dice Tower from Q-Workshop | Wieża do kostek z Q-Workshop

Q-Workshop offers new product for all lovers of dice throwing - folding Tech Dice Tower. Now you can throw buckets of dice without worrying;). Price of this new release is 19.90 USD.

Firma Q-Workshop wyprodukowała coś, co niewątpliwie przyda się wszystkim lubiącym rzucać kośćmi, nawet sporą ich liczbą - składaną wieżę do rzucania o nazwie "Tech Dice Tower". Użytkownik takiej zabawki z pewnością zyska plus jeden do szacunku wśród współgraczy;). Cena tej nowości to 19,90 USD.

New helmets from Werewoolf Miniatures | Nowe hełmy z Werwoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has previewed another upcoming products - helmets and crests. Photo of new accessories is here.

Firma Werewoolf Miniatures zapowiedziała kolejne produkty - hełmy i ich ozdoby. Zdjęcie zapowiadanych akcesoriów znajduje się tutaj.

New "Umbra Turris" cards | Nowe karty do "Umbra Turris"

Spellcrow, publisher of the free skirmish game "Umbra Turris", has presented some of the new cards for "UT". New set of cards will contain two special "terrain" cards, which will be unavailable in any other sets. New cards will be soon available at the producer's webstore.

Spellcrow, wydawca darmowej gry "Umbra Turris", pokazał część z przygotowanych nowych kart do tej gry. Nowy zestaw będzie zawierał dwie specjalne karty "terenów", niedostępne w żadnym innym zestawie. Nowe karty trafią wkrótce do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

Review of XIX Century Warehouse from MAS | Recenzja XIX-wiecznego Magazynu z MAS

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of "XIX Century Warehouse" model by Micro Art Studio. You can read article and see lots of photos of this model here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował szczegółową recenzję modelu budynku "XIX Century Warehouse" produkowanego przez Micro Art Studio. Z treścią artykułu i licznymi towarzyszącymi mu zdjęciami można zapoznać się tutaj.

Preview of Warriors of Lust accessories | Zapowiedź akcesoriów dla Wojowników Żądzy

Werewoolf Miniatures has shown some of its new sets of Warriors of Lust accessories. Photo shows five different shields and hangers.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zawartość nadchodzących zestawów akcesoriów dla Wojowników Żądzy. Na fotografii widoczne jest pięć tarcz oraz zdobiące je zawieszki.

Upcoming Gargoyles | Zapowiedź gargulców

Puppets War company has shown photos of upcoming Gargoyles miniatures. New figures will be soon available at the manufacturer's webstore. Miniatures were sculpted by AR.

Firma Puppets War pokazała zdjęcia opracowywanych w tej chwili modeli gargulców. Nowe figurki wkrótce trafią do sprzedaży w sklepie sieciowym tego producenta. Autorem figurek jest AR.

Cover of the next "September 1939" issue | Okładka kolejnego numeru "Września 1939"

Publisher of the "September 1939" magazine, First to Fight company, has published a cover of the next issue. Issue no. 14 will contain fast assembly 1:72 scale plastic model of PzKpfw III Ausf. E tank.

Wydawca pisma "Wrzesień 1939", firma First to Fight, opublikowała okładkę kolejnego, czternastego już numeru. Dołączony do niego będzie przeznaczony do łatwego montażu model plastikowy w skali 1:72 niemieckiego czołgu średniego PzKpfw III Ausf. E.