wtorek, 20 stycznia 2015

Desert city from Baltazar Games | Miasteczko pustynne z Baltazar Games

Baltazar Games company has released another set of its cardboard 28mm scale buildings. New release, 'Desert City', consists of 18 A4 sheets, with 4 desert houses, 2 desert houses (two storeys high), 2 large desert buildings, 6 mud huts, 2 wooden shackles, 4 wooden lean-tos, 6 roofings, 2 single stairs, 4 double stairs, 6 wooden crates, 8 larger wooden crates, 2 large bases for the city and 14 wanted posters and 3 announcements, to further details houses' walls. You can buy it for 49.20 PLN (about 10 EUR).
Detailed review and assembly is available on Najmita.net website (Polish only, with many, many photos).

Firma Baltazar Games wprowadziła do sprzedaży kolejny zestaw kartonowych budynków w skali 28 mm. Nowość nosi nazwę "Miasteczko pustynne", składa się z 18 arkuszy tektury w formacie A4, zawierających łącznie 4 parterowe chatki pustynne, 2 piętrowe chatki pustynne, 2 większe budowle pustynne, 6 lepianek, 2 drewniane szopy, 4 drewniane przybudówki, 6 zadaszeń, 2 pojedyncze schodki, 4 podwójne schodki, 6 drewnianych skrzynek, 8 większych drewnianych skrzyń i dwie duże podstawki pod miasto. Dodatkowo w zestawie znajduje się kartka z 14 listami gończymi i 3 ogłoszeniami, którymi można wzbogacić ściany budowli. Cena zestawu to 49.20 PLN.
Szczegółowy opis montażu miasteczka, zawierający bardzo dużo zdjęć elementów, można przeczytać na stronie Najmita.net.

Win Hi-Tech Miniatures' figure in a simple contest | Wygraj figurkę z Hi-Tech Miniatures w prostym konkursie

Hi-Tech Miniatures is running a simple Facebook contest currently, win 'St. Eleanore' miniature as a prize. All you need to do to have a chance of obtaining this figure for free is to like, share and comment this picture.

Firma Hi-Tech Miniatures prowadzi obecnie prosty konkurs na fejsbuku. Nagrodą w nim jest figurka "St. Eleanore". By mieć szansą otrzymać ją za darmo, wystarczy polubić, skomentować i udostępnić to zdjęcie.

January Terrain Review with Micro Art Studio | Styczniowy Przegląd Terenów i Micro Art Studio

Terrain Review is a new montly video series by TheTerrainTutor. Movie shows montly new terrain releases. In first issue there is a mention of new 'Infinity' terrain from Micro Art Studio - among dozens of other companies and theirs products. Definitely worth to see.

Przegląd Terenów to nowa seria wideo, publikowanych na kanale YouTube TheTerrainTutor. W serii, co miesiąc pokazywane będą tereny do gier bitewnych, jakie ukazały się na rynku. W styczniowym, pierwszym wydaniu, pokazane są tereny do gry "Infinity" produkowane przez Micro Art Studio - a oprócz nich produkty kilkunastu innych firm. Zdecydowanie warte obejrzenia.

Objective markers from ZEN Terrain (WIP) | Znaczniki celów z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has published a photo of upcoming objective markers. Producer will design three different types, which will be sold in packs of nine (three of each design). Photo shows intel crates.

Firma ZEN Terrain opublikowała zdjęcie opracowywanych znaczników celów. Producent zaprojektuje trzy różne rodzaje, które sprzedawane będą w paczkach po dziewięć markerów (po trzy z każdego rodzaju), Na zdjęciu widać skrzynie z danymi wywiadowczymi.

Flame of Adramelech (WIP) | Płomień Adramelecha (WIP)

Werewoolf Miniatures company has shown two photos of one of its upcoming miniatures being sculpt - Flame of Adramelech, avatar of this god for company's Sons of Adramelech range of figures. Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała dwa zdjęcia przygotowywanej obecnie figurki - Płomienia Adramelecha, awatara boga Synów Adramelecha, linii figurek złych krasnoludów tego producenta. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.