sobota, 29 sierpnia 2015

'Monk Luther' from Hi-Tech Miniatures | "Mnich Luther" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Monk Luther'. New miniature is supplied with 25mm round resin scenic base, its price is 4.80 EUR today, starting tomorrow miniature will be available in its regular price of 6 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Monk Luther". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną, jej cena wynosi dziś 4,80 EUR, od jutra zaś sprzedawana będzie w normalnej cenie - 6 EUR.

More details of 'Big Thing' from Puppets War | Detale "Dużej Rzeczy" z Puppets War

 Puppets War company has published two more photos of its upcoming large bipedal war machine. You can see pictures on company's Facebook profile here.

Firma Puppets War opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kolejne zdjęcie przygotowywanej dużej machiny bojowe. Zerknijcie tutaj.


Wargamer's North American webstore | Amerykański sklep sieciowy Wargamera

Wargamer informs that its North American webstore is open. You can find this new webstore here - it is fully stocked with armies, dice, books, banners, terrain and many other items.

Wargamer informuje, że działa już północnoamerykański sklep sieciowy firmy. Można go znaleźć pod tym adresem. Sklep jest w pełni zaopatrzony we wszystkie towary niezbędne do gry "Ogniem i mieczem" - figurki, kostki, zestawy sztandarów, podręczniki i wiele innych akcesoriów.

Werewoolf Miniatures shows dead tree | Werewoof Miniatures pokazuje uschłe drzewo

Werewoolf Miniatures company has shared with us some photos of dead tree, one of the model which will be available as a part of upcoming 'Dead Wood' set.

Firma Werewoolf Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia uschłego drzewa, jednego z modeli, które trafią do przygotowywanego zestawu "Dead Wood".

'Warzone Resurrection' Special Edition rulebooks preorder | Zamówienie przedpremierowe podręczników do "Warzone Resurrection"

Prodos Games informs that there are two special limited edition preorders available - 200 full color 90 page books. First is a sourcebook for Imperial megacorporation (16.99 GBP), second of the book is 'Heroes of the Solar System' (12.99 GBP) which itroduces rules to create your own warlord for 'Warzone Resurrection'.

Prodos Games informuje, że prowadzi obecnie przedsprzedaż limitowanych edycji dwóch podręczników do gry "Warzone Resurrection". Obie książki wydrukowano jedynie w 500 egzemplarzach, 200 przeznaczone jest do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta, pozostałe trafią do sklepów. Pierwszym podręcznikiem jest książka źródłowa opisująca megakorporację Imperial (16,99 GBP), druga to "Heroes of the Solar System" (12,99 GBP), zawierająca zasady pozwalające tworzyć własnych bohaterów do gry.
Preview of Mohawk Magnetower from Multiverse Gaming | Zapowiedź wieżowca Mohawk z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown its upcoming second scyscraper model, Mohawk Magnetower. Model is based on the Mohawk building in Syracuse, it is 60cm high, with 30x30 footpring. It will come with a set of rare earth magnets, two detachable entrance platforms and a detachable statue at the top of the facade. This new kit will be available in the manufacturer's webstore on September 2nd, price will be 59.95 EUR.
You can win this model for free - here you can read more about this.

Firma Multiverse Gaming pokazała zapowiadany od pewnego czasu model drugiego wieżowca, Mohawk Magnetower. Model oparty jest na wieżowcu Mohawk w Syracuse, ma 60 cm wysokości, podstawa ma wymiary 30x30 cm. W zestawie z budynkiem znajdzie się komplet magnesów, dwa odejmowalne podesty wejściowe i zdejmowana figura zdobiąca wejście do budynku. Nowość pojawi się w sprzedaży drugiego września, cena modelu będzie wynosić 59,95 EUR.
Model można także wygrać za darmo - tu można przeczytać więcej na ten temat.