środa, 17 września 2014

Orcs set from Spellcrow | Zestaw "Orkowie" ze Spellcrow

Spellcrow has finally decided to sell its various resin parts as a complete models set. First of such products is a set with simple name - "Orcs". Inside one will find all resin 28 mm "heroic" scale parts necessary for making five miniatures armed with close combat weapons. Price of this new release is 19.60 EUR. Models were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow zdecydowała się - w końcu - rozpocząć sprzedaż swoich żywicznych części w zestawach pozwalających złożyć kompletne figurki. Pierwszy z nich nosi prostą nazwę "Orkowie". Wewnątrz znajdują się żywiczne części w skali 28 mm "heroic", pozwalające skleić pięć kompletnych figurek orków uzbrojonych w pistolety i broń do walki wręcz. Cena nowego zestawu to PLN. Autorem projektów i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Exosuit concept for "The Green Alliance" army | Szkic egzopancerza dla "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has shown a new concept art for one of its "The Green Alliance" army units - Orc Exosuit. New armour is heavily influenced by a look of American heavy bombers from WW2 period.
"The Green Alliance" Kickstarter campaign, which will last for 22 more days, has been backed by 150 people so far. Total amount of pledges is 16 328 GBP currently.

Firma MaxMini pokazała szkic koncepcyjny kolejnej jednostki "Zielonego Sojuszu" - Orkowego Egzopancerza. Wygląd nowego pancerza wzorowany jest w dużej mierze na amerykańskich ciężkich bombowcach  z okresu II wojny światowej. Kampania kickstarterowa "Zielony Sojusz" potrwa jeszcze 22 dni, dotychczas wpłaty na łączną sumę 16 328 GBP zadeklarowało 150 osób.

Special offer for Wargamer's Kickstarter backers | Specjalna oferta dla osób wspierających kampanię kickstarterową Wargamera

Wargamer has prepared special offer for backers of its recent Kickstarter "The Deluge" campaign. Many backers would like to order additional products, so producer of "By Fire and Sword" game has opened a special section of its webstore, which will allow all backers to order additional sets in Kickstarter prices. Detailed guideline on how to use this new Wargamer's webstore functionality is available on company's Facebook profile here.

Firma Wargamer przygotowała specjalną ofertę dla osób, które wsparły jej niedawno zakończoną kampanię kickstarterową "Potopu". W odpowiedzi na prośby wielu takich osób, które chcą zamówić dodatkowe produkty, producent gry "Ogniem i mieczem" otworzył dla niech specjalną część swojego sklepu internetowego, w którym będą oni mogli zamówić dodatkowe produkty w cenach z kampanii kickstarterowej. Szczegółowa instrukcja użycia tej nowej funkcji sklepu sieciowego dostępna jest na profilu fejsbukowym wydawcy.

Large update of "Wolsung SSG" campaign | Duża aktualizacja kampanii gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has updated its "Wolsung SSG" finished Kickstarter campaign website, showing - for the first time - casted and painted miniatures from the new faction - The Scylla. One of the automobiles has been also shown in its resin, final form. There is also one new terrain model in the update - advertising column.
Some other miniatures are still being sculpted or in the early phase of work, so we can also see unfinished sculpt of Ghoul from Ven Rier Agents faction and coloured concept arts for The Scylla.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG", pokazując - po raz pierwszy - odlane i pomalowane figurki nowej frakcji The Scylla. Na zdjęciach widoczny jest również jeden z zapowiadanych samochodów, odlany już w żywicy. Aktualizacja zawiera też zdjęcie nowego modelu terenu - kolumny ogłoszeniowej. Producent gry pokazał także niedokończoną jeszcze rzeźbę Ghoula z frakcji Ven Rier Agents oraz kilka pokolorowanych szkiców koncepcyjnych miniaturek The Scylla.