czwartek, 20 lutego 2014

The Green Alliance gobbos first prints | Pierwsze wydruki gobasów z Zielonego Sojuszu

MaxMini company has posted a photo showing first prints of The Green Alliance goblin troopers on its Facebook fanpage.

Firma MaxMini opublikowała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie pokazujące pierwsze wydruki figurek goblińskich żołnierzy Zielonego Sojuszu.

Coming of the Herald | Nadejście Herolda

"Pulp City" Kickstarter campaign still has 8 days till finish, there is currently more then 82 500 USD pledged. Publishers of the game has updated its campaign page with information about exclusive, Kickstarter only miniature of The Herald being available in larger quantities. Previously it was only available for pledgers of Collector level, now levels of Supreme and You asked for it may buy it for 10 USD as a add-on.

Kampania kickstarterowa gry "Pulp City" będzie jeszcze trwać przez osiem dni, na koncie udało się zebrać dotychczas ponad 82 500 USD. Wydawca gry zaktualizował stronę kampanii, publikując informację o figurce Heralda. Jest to miniaturka specjalna, dostępna tylko podczas trwania zbiórki, dotychczas jedynie dla osób z poziomem wsparcia Collector. Obecnie mogą ją wykupić także osoby wspierające kampanię na poziomie Supreme oraz You asked for it. Jej cena to 10 USD.

Will we see metal orcs from Spellcrow? | Czy zobaczymy metalowe orki ze Spellcrow?

Spellcrow company has updated its Facebook fanpage, showing orc miniature built from company's resin bits and asking to cast or not cast such miniatures in metal. Resin "prototype" still lacks one of the arms, which will be sculpted entirely from scratch.

Firma Spellcrow zamieściła na swojej stronie fejsbukowej zdjęcie, na którym widoczny jest ork zbudowany z żywicznych części tego producenta. Zadano także pytanie, czy odlewać takie figurki w metalu. Żywicznemu "prototypowi" brakuje jednej z rąk, która zostanie wyrzeźbiona od zera.

Blitz Troopers Unit from Puppets War | Oddział "Blitz Troopers" z Puppets War

Puppets War company has released a new set of 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Blitz Troopers Unit". Set contains 10 miniatures (one sergeant armed with pistol and nine troopers with rifles). Miniatures were sculpted by Maciej Powarunas and AR. You can buy this release for 29 EUR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Blitz Troopers Unit". Zawartość zestawu to dziesięć figurek, sierżant uzbrojony w pistolet i dziewięciu żołnierzy z karabinami. Autorami rzeźb są Maciej Powarunas i AR. Nowość można kupić w cenie 29 EUR.