niedziela, 14 czerwca 2015

Preview of supercomputer model from Multiverse Gaming | Pierwsze zdjęcie modelu superkomputera z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown photo of painted model of Supercomputer model, which will be available on 16th of June. The image file with different screens variants, as security camera footage, biometric data, lines of computer code, criminal records, etc, will be available for free upon release.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie pomalowanego modelu Superkomputera, który trafi do sprzedaży 16 czerwca. Plik z obrazkami, przedstawiającymi różne warianty ekranów, takie jak nagrania z kamer bezpieczeństwa, dane biometryczne, linie kodu, dane z osobowych baz danych , dostępny będzie za darmo po ukazaniu się modelu w sprzedaży.


Interview with Paweł Żuchowski, 'Norsgard' game creator | Wywiad z Pawłem Żuchowskim, twórcą gry "Norsgard"

The Legue of Extraordinary Gamers has published an interview with Paweł Żuchowski, creator of 'Norsgard' game. Read it here.

Na blogu The Legue of Extraordinary Gamers ukazał się wywiad z Pawłem Żuchowskim, twórcą gry "Norsgard. Można go przeczytać tutaj.