czwartek, 3 lipca 2014

Two new sculpts for "Wolsung SSG" (WIP) | Dwie nowe figurki do gry "Wolsung SSG" (WIP)

Micro Art Studio's Kickstarter campaign website has been updated with two pictures showing new sculpts of miniatures for "Wolsung SSG". Two new miniatures are named "Cal and Aponne" and "Tentacled Abomination".

Na stronie kickstarterowej kampanii gry "Wolsung SSG" prowadzonej przez Micro Art Studio opublikowane zostały zdjęcia dwóch nowych figurek, opracowywanych obecnie przez tego wydawcę. Miniaturki noszą nazwy "Cal and Aponne" oraz "Tentacled Abomination".

The Invicibles for "By Fire and Sword" | Niezwyciężęni do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has updated its "By Fire and Sword" Kicstarter campaign website with new information. First and most important - the pdf file with Swedish "The Invicibles" veteran units fightning with Danes in 1657-1658 is finally available. It contains new Skirmish level force and two new divisions. Second important news is that two pdf files left from the crowdfunding campaign - Danish army and Swedish defence force - are postponed again. You can read full explanation behind this decision here.

Wargamer zaktualizował stronę swojej zakończonej niemal rok temu kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem", informując o publikacji kolejnego pliku pdf zawierającego opis szwedzkich "Niezwyciężonych" - sił weteranów walczących w Danii w latach 1657-1658. Plik zawiera opis nowych sił na poziomie Podjazdu oraz dwóch nowych dywizji. Kolejna informacja dotyczy opóźnienia publikacji dwóch ostatnich plików, z listami sił duńskich oraz szwedzkich sił broniących kraju. Przyczyny opóźnienia publikacji są rozsądne, a można się z nimi zapoznać tutaj.