wtorek, 23 grudnia 2014

Polish version of the 'Deluge' rulebook is here | Wydrukowany podręcznik "Potop"

Wargamer has informed, that first parcels with Polish version of the "Deluge" rulebook for "By Fire and Sword" game has been sent today. Limited quantities of this new expansion will be available tomorrow for Kickstarter campaign backers only in company's stores in Warsaw and Kielce. English version of this rulebook will be available in late January.

Wargamer poinformował, że wysłano dziś pierwsze przesyłki z polską wersją podręcznika "Potop", dodatku do "Ogniem i mieczem". Ograniczona liczba egzemplarzy podręcznika dostępna będzie jutro w sklepach firmy w Warszawie i w Kielcach dla osób, które wsparły kampanię kickstarterową dodatku. Angielska wersja podręcznika będzie wydrukowana pod koniec stycznia przyszłego roku.

Photos of Medrin from Siren Miniatures | Zdjęcia figurki Medrina z Siren Miniatures

Siren Miniatures company shows today photos of dwarf Medrin resin 28 mm 'heroic' scale miniature. You can see photos of this new product on company's Facebook profile.

Firma Siren Miniatures pokazuje dziś zdjęcia figurki żywicznej krasnoluda Medrina w skali 28 mm "heroic". Fotografie można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

Son of Adramelech bust (WIP) | Popiersie syna Adramelecha (WIP)

Werewoolf Miniatures company has shown two photos of new model being worked upon - bust of Son of Adramelech, evil dwarf. Bust is sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała dwa zdjęcia opracowywanego nowego produktu - popiersia Syna Adamelecha, złego krasnoluda. Popiersie rzeźbi Marcin Szymański.

Upcoming rocket mortar from Puppets War | Zapowiedź moździerza rakietowego z Puppets War

Puppets War company has shown a photo of upcoming rocket mortar model and new 28 mm 'heroic; scale miniature accessories, which will be released early next year. Check it here.

Firma Puppets War pokazała zdjęcie opracowywanego modelu moździerza rakietowego i nowych akcesorii do figurek w skali 28 mm "heroic" - nowości pojawią się w sprzedaży na początku przyszłego miesiąca. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.

Three cheaper sets from Scibor | Trzy tańsze zestawy od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has prepared another wave of its 30% off promotion. This time we may buy cheaper three sets of resin, 28 mm 'heroic' scale miniatures: 'Dwarves Miners set 2', which contains five figures (22.27 EUR instead of regular 31.82 EUR); 'SF Motorcycle' (17.63 EUR instead of regular 25.18 EUR) and 'Dwarf General with Standard on War Bear' - 32.28 EUR instead of regular price of 46.11 EUR. All offers are valid for five more days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures przygotowała dla nas kolejną rundę swojej promocji, w której wybrane modele z oferty tego producenta dostępne są w cenach niższych o 30% od standardowych. Tym razem promocją objęte są następujące zestawy figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic": "Dwarves Miners set 2", zawierający 5 figurek (kosztuje obecnie 86.31 PLN, cena normalna to 123,30 PLN); "SF Motorcycle" (cena promocyjna 70,49 PLN, cena normalna 100,70 PLN); "Dwarf General with Standard on War Bear" (cena w promocji to 128,87 PLN, cena normalna to 184,10 PLN). Oferta obowiązuje jeszcze przez ponad pięć pełnych dni.