wtorek, 19 lutego 2013

Nogi rycerzy zarazy - zestaw 1 | Legs of plague knights - set 1

Na profilu fejsowym firmy Spellcrow zamieszczono fotografię, na której widoczne są nogi rycerzy zarazy. Zestaw ten, wg. informacji producenta, oznaczony jest numerem 1.

Spellcrow Facebook profile has been updated with a photo showing legs of plague knights. According to the producer's information, this set will be labelled as version 1.

40k funtów dla Warzone Resurrection | 40k pounds for Warzone Resurrection

Gra Warzone Resurrection przekroczyła właśnie kwotę 40 000 funtów zebranych podczas kampanii crowdfundingowej, odblokowane zostały tym samym nowe figurki - mortyfikatorzy Bractwa, pancerni szaserzy Cybertronicu, nekromutanci Legionu Ciemności oraz wenusjańscy zwiadowcy Bauhausu.

Warzone Resurrection game has just reached 40 000 pounds in Kickstarter campaign, unlocking new miniatures - Brotherhood mortificators, Cybertronic armoured chasseurs, Dark Legion Necromutants and Venusian Rangers from Bauhaus.

Nowe podstawki "cmentarne" z Micro Art Studio | New "Graveyard" bases from Micro Art Studio

Do sprzedaży w sklepie firmy Micro Art Studio trafiły trzy zestawy nowych scenicznych podstawek żywicznych z linii oznaczonej nazwą "Graveyard". Są to: zestaw pięciu losowo wybieranych podstawek kwadratowych o boku 25 mm w cenie 17,71 PLN, zestaw dwóch losowo wybieranych podstawek kwadratowych o boku 40 mm w tej samej cenie oraz jedna podstawka o wymiarach 100x50 mm w cenie 26,57 PLN.

Micro Art Studio webstore offers three new sets of scenic resin bases from the "Graveyard" line. First set contains five randomly selected square 25 mm bases for 4.92 EUR, set containing two randomly selected 40 mm square bases for 4.92 EUR and single 100x50 "chariot" base for 7.38 EUR.

Kolejne części figurek do Warzone Resurrection | Another photo of Warzone Resurrection miniatures parts

Na profilu fejsbukowym gry Warzone Resurrection zamieszczone zostało zdjęcie, pokazujące kolejne części figurek do gry, wydrukowane w technice 3D.

Warzone Resurrection Facebook profile has been updated with photo showing another 3D printed masters of some of the miniatures' parts.

Gra Warhell | Warhell The Game

Firma HiTech Miniatures poinformowała, za pośrednictwem profilu fejsbukowego, o zakończeniu prac nad betazasadami swojej gry o nazwie Warhell. Wkrótce rozpocznie się tłumaczenie przepisów na język angielski i rekrutacja betatesterów. Wciąż trwają jeszcze prace nad opisaniem tła i świata gry. Firma przedstawiła także grafikę, która zdobić będzie okładkę książki armii Morbid Angels.

HiTech Miniatures company has informed on its Facebook profile, that work on beta rules for upcoming company's game Warhell has been finished. Soon rules will be translated into English and beta testers will be recruited. Work on world background, its history and fluff is still going on. HiTech Miniatures has shown cover art for Morbid Angels army book too.

Korpusy rycerzy zarazy | Plague knights torsos

Na profilu fejsbukowym Spellcrow można obejrzeć zdjęcie, na którym widać odlewy korpusów rycerzy zarazy. Według informacji firmy jest to zestaw opatrzony cyfrą 1. Jutro przedstawiony zostanie wygląd nóg rycerzy plagi.

Spellcrow Facebook profile has been updated with a photo showing upcoming torsos of plague knights. This is apparently set number 1. Tomorrow we will see legs of plague knights.