piątek, 27 lutego 2015

What's new at 'Norsgard'? | Co nowego w "Norsgardzie"?

The team of 'Norsgard' game's developers has updated its Kickstarter campaign website, publishing a wealth of new informations. You can see preview of layout of the rulebook, there are new photos of upcoming miniatures too - check it here.

Zespół twórców gry "Norsgard" zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej gry, publikując liczne nowe informacje. Wśród nich można znaleźć zdjęcia gotowych stron podręcznika gry, a także fotografie przygotowywanych figurek - zerknijcie tutaj.

'Oriental' base overlays | Nakładki na podstawki "Orientalne"

ZEN Terrain company offers sets of laser-cut base overlays from 'Oriental' range. Currently, there are four sets of such overlays. First of them -  'Oriental set' - contains nine overlays (55mm x 2, 40mm x 2 and 25mm x 5), you can buy it for 5.26 EUR. Second set contains two 55mm overlays, it is available for 2.11 EUR. Third set contains two 40mm overlays, its price is 2.11 EUR again. The last set released today consists of five 25 mm overlays, its price is EUR. You can order overlays cut out of hard cardboard or 3mm HDF board.

Firma ZEN Terrain rozpoczęła sprzedaż laserowo ciętych nakładek na podstawki z serii "Oriental". Obecnie dostępne są cztery zestawy. Pierwszy z nich zawiera wszystkie dostępne w tej chwili nakładki - pięć o średnicy 25 mm, dwie o średnicy 40 mm i dwie o średnicy 55 mm. Jego cena wynosi 20 PLN. Drugi zestaw składa się z dwóch nakładek o średnicy 40 mm, cena to 7 PLN. Trzeci zestaw zawiera dwie podstawki o średnicy 55 mm, cena to 8 PLN. Ostatni z wprowadzonych dziś do sprzedaży zestawów zawiera pięć nakładek o średnicy 25 mm, jego cena to 10 PLN. Nakładki mogą być wycięte z grubej tektury lub płyty HDF o grubości 3 mm.

Weapon slots for heavy bikes from Puppets War | Uchwyty broni do ciężkich motorów z Puppets War

Puppets War offers new set of resin 28mm scale accessories labelled as 'Weapon slots for heavy bikes'. Set contains five resin slots, which have 3x1mm holes for magnets. New parts were designed and sculpted by AR. You can buy this new release for 5 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych akcesoriów w skali 28 mm, nosi on nazwę "Weapon slots for heavy bikes". Zestaw zawiera pięć żywicznych uchwytów, wyposażonych w otworzy 3x1 przeznaczone do wklejenia magnesów. Części zostały zaprojektowane i wyrzeźbione przez AR, ich cena to 5 EUR za zestaw.

One more 'Pulp City' KS campaign update | Jeszcze jedna aktualizacja kampanii kickstarterowej "Pulp City"

'Pulp City' game's Kickstarter campaign website has been updated - again. This time the team behind the game writes mainly about shipping all orders, which seems to run smoothly. Besides that, there are photos of the new Supreme Genesis miniature,Dr. Warlock (idea by Drew Wood, concept by Liam C and sculpting by Jarek Smółka).

Po raz kolejny zaktualizowana została strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City". Tym razem twórcy piszą głównie o wysyłce zamówień, która wydaje się iść bardzo sprawnie. Oprócz tego pokazane zostały zdjęcia figurki Supreme Genesis - Dr Warlocka (pomysł Drew Wooda, szkic Liama C, rzeźba Jarka Smółki).

'PMC 2640' e-book available at WD | Podręcznik elektroniczny "PMC 2640" ponownie dostępny w WD

Assault Publishing company informs that its 'PMC 2640' sci-fi rules are available at WargamerDownloads.com. You can buy it for 20 USD.

Firma Assault Publishing informuje, że jej gra "PMC 2640" w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie WargamerDownloads.com w cenie 20 USD.

Updated free 'Warzone Resurrection' rules | Aktualne i darmowe zasady "Warzone Resurrection"

Prodos Games has informed that updated and free rules for 'Warzone Resurrection' game (version 1.4), mission files and updated errata files are available on company's website under Download section.

Firma Prodos Games poinformowała, że zaktualizowane, darmowe zasady gry "Warzone Resurrection" w wersji 1.4, pliki misji oraz aktualna errata dostępne są na stronie firmowej w dziale Pobrań.

czwartek, 26 lutego 2015

Dear Readers | Drodzy Czytelnicy

Dear Readers,
About three years ago "Polish Miniatures" blog has been started. Launching it, I wanted to achieve few things. I wanted to promote Polish wargaming products, I wanted to cooperate with Polish manufacturers, I wanted to run a popular news site, a mine of knowledge about Polish wargaming industry. Lastly, I wanted to find, maybe, a job. Some things from this list were achieved, some were not. That's life. Some of my priorites has changed, gradually it turned out, that running this small blog in a "proper" way takes a lot of time. I dedicated to it more and more of my time, which could be used for other things - like looking for a job, for example:)
Lately, when I started to examine a lot of traffic data, my contacts with manufacturers, readers comments and e-mails, I came to one conclusion. It is not really worth it. So I decided to stop it - probably. I will still post informations and news in March, and then "Polish Miniatures" will be gone with the wind. Thanks for your time, comments, and all the "likes" and "shares". I will, of course, run my private hobby blog, Miniwojna, though:)

Drodzy Czytelnicy,
Mijają blisko trzy lata, od momentu rozpoczęcia prowadzenia bloga "Polskie Figurki". Rozpoczynając prace nad nim, liczyłem na sporą oglądalność i klikalność, nawiązanie współpracy z producentami, stworzenie miejsca, które byłoby kopalnią informacji na temat polskich produktów wargamingowych, być może znalezienie pracy. Część z założeń udało mi się wykonać, część pozostała w sferze marzeń. Zmieniały się trochę moje priorytety, stopniowo okazało się, że blog wymaga poświęcania coraz więcej czasu, jeśli ma spełniać swoje zadania. To, z jednej strony, oczywiste. Z drugiej, to mój czas prywatny, który mógłbym poświecić na inne sprawy - na przykład na intensywniejsze szukanie stałej pracy.
Analizując ruch na blogu, kontakty z producentami, odzew ze strony Czytelników, dochodzę do wniosku, że rozmaite korzyści nie usprawiedliwiają ponoszonych kosztów wielorakiego rodzaju. Dlatego postanowiłem - prawdopodobnie - zakończyć działalność bloga. Informacje na temat polskich produktów do gier bitewnych będą pojawiać się jeszcze w marcu, po czym "Polskie Figurki" przejdą do historii. Dziękuję za czas, jaki poświęciliście na odwiedziny na Polskich Figurkach. Nadal będę także prowadził, rzecz jasna, Miniwojnę.

Mutated Shoulder Pads from Kromlech | Zmutowane naramienniki z Kromlecha

Kromlech company has released a new set of 28mm 'heroic' scale bits for converting your miniatures - set of 'Mutated Shoulder Pads'. Set contains ten casts in five different versions, you can buy it for 6,99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Zestaw nosi nazwę "Mutated Shoulder Pads" i zawiera dziesięć odlewów w pięciu różnych wariantach. Cena nowości to 28 PLN.Cheaper Scibor's products | Tańsze produkty od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company runs yet another round of its 30% sale on selected kits. This time producer offers following resin, 28mm 'heroic' scale sets: 'Minotaurs' (38.15 EUR now, regular price is 54.50 EUR); 'Dwarves Ducal Guard 12 miniatures' (29.34 EUR with 41.91 EUR being regular price) and 'Ogre Cossack Set', which is available now for 45.50 EUR instead of 65 EUR. All offers are valid for at least 4 days.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures trwa kolejna runda wyprzedaży, w ramach której taniej o 30% możemy kupić wybrane zestawy żywicznych miniaturek w skali 28 mm "heroic". Tym razem producent oferuje następujące zestawy: "Minotaurs" (dostępny w cenie 153,46 PLN zamiast 217,80 PLN); "Dwarves Ducal Guard 12 miniatures" (117,32 PLN zamiast 167,60 PLN) oraz "Ogre Cossack Set", dostępny za 181,83 PLN zamiast 259,75 PLN. Oferta jest ważna przez co najmniej 4 dni.

środa, 25 lutego 2015

Hardfoam containers from Micro Art Studio | Kontenery z utwardzanej pianki z Micro Art Studio

Micro Art Studio company offers new set or 28mm scale terrain models - 'Containers'. Set contains four models, you can buy it for 19.68 EUR. Single container has following size: length 11.6 cm; width 6 cm and height 5.8 cm. Models are made from structure hardfoam, they were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy zestaw modeli terenu w skali 28 mm - "Containters". Zestaw zawiera cztery modele kontenerów, jego cena wynosi 72,82 PLN. Pojedynczy kontener ma następujące wymiary: długość 11,6 cm; szerokość 6 cm oraz wysokość 5,8 cm. Modele wykonane są z wytrzymałej pianki, ich autorem jest Sebastian Makowski.

Imperial MegaDeck inbox | Recenzja Zestawu Kart Imperialu

Dice and Brush blog has been updated with a review of Imperial MegaDeck set of cards for 'Warzone Resurrection' game. You may read it here.

Na blogu Dice and Brush ukazała się recenzja Zestawu Kart Imperialu do gry "Warzone Resurrection". Z tekstem recenzji można zapoznać się tutaj.

Win Wulfkin warrior | Wygraj wojownika Wulfkinów

'Norsgard' game's team offers oppurtunity to win one of its Wulfkin warriors miniature. All you need to do is to share and comment on this Facebook post.

Zespół twórców gry "Norsgard" oferuje możliwość wygrania figurki wojownika Wulfkinów. By mieć szansę otrzymać miniaturkę za darmo, trzeba udostępnić i skomentować ten wpis na Facebooku.

Assembling XIX Century block of flats video | Wideoinstrukcja montażu dziewiętnastowiecznych kamienic z Micro Art Studio

Micro Art Studio company has published first 'Wolsung SSG' assemble videotutorial, showing how to assemble XIX Century Block of Flats model. Check it here.

Firma Micro Art Studio opublikowała pierwszą wideoinstrukcję montażu modelu budynku do gry "Wolsung SSG" - pokazane zostało sklejanie modelu dziewiętnastowiecznej kamienicy. Film można obejrzeć tutaj.

Photo of Plague Lord's conversion set from Spellcrow | Zdjęcie zestawu do konwersji Lorda Plagi ze Spellcrow

Spellcrow company has published a photo showing upcoming conversion set for its 'Plague Lord' miniature. You can see it here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanego zestawu do konwersji produkowanej przez siebie figurki "Lorda Plagi". Można je obejrzeć tutaj.

Upcoming Imperial hero for 'Warzone Resurrection' | Zapowiedź bohatera Imperialu do gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown part of the 3D render of upcoming Imperial hero miniature. You can see picture here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazała fragment rendera 3D przygotowywanej figurki bohatera megakorporacji Imperial. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.

wtorek, 24 lutego 2015

Kromlech German Grots review | Recenzja niemieckich Grotów z Kromlecha

Mr Lee's Painting Emporium blog has been updated with a review of German Grots miniatures by Kromlech. Read it here.

Na blogu Mr Lee's Painting Emporium ukazała się recenzja figurek niemieckich grotów produkcji Kromlecha. Można ją przeczytać tutaj.

Render of Japanese heavy mortar from Black Grom Studio | Render japońskiego ciężkiego moździerza z Black Grom Studio

Black Grom Studio has presented one of its upcoming resin 28mm scale historical models - Japanese 320mm Type 98 mortar. Model will be available next month probably.

Firma Black Grom Studio pokazała render 3D jednego z przygotowywanych modeli historycznych w skali 28 mm - japońskiego ciężkiego moździerza 320 mm Type 98. Model będzie prawdopodobnie dostępny w przyszłym miesiącu.

English version of 'The Deluge' printed | Angielska wersja "Potopu" wydrukowana

Wargamer informs that English version of 'The Deluge' - expansion for its 'By Fire and Sword' game - is printed and has arrived in company's warehouse. Shipping of all orders will take at least 7-10 days, and 'For KS Backers only' section in Wargamer's online store will be open until last parcel will be send.

Wargamer poinformował, że otrzymał już wydrukowane książki "Potop" w wersji angielskiej. Wysyłka wszystkich zamówień potrwa co najmniej 7-10 dni. Do momentu wysłania ostatniego zamówienia, działać będzie sekcja sklepu sieciowego firmy, przeznaczona dla osób, które wsparły kampanię kickstarterową dodatku.

Improved 'Food Supplies' set from Ristul's Market | Ulepszony zestaw "Food Supplies" z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers improved 'Food Supplies Terrains' set of resin 28mm 'heroic' scale terrain accessories, which is available for 12.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje ulepszony zestaw "Food Supplies Terrain", zawierający żywiczne dodatki terenowe w skali 28 mm "heroic". Cena zestawu wynosi 52,50 PLN.

Uncertain future of 'Umbra Turris' game | Niepewna przyszłość gry "Umbra Turris"

Spellcrow company has posted on its Facebook profile short information about miniatures for its 'Umbra Turris' skirmish game. In short, miniatures for this game won't be available for a time being in manufacturer's webstore. To continue development of this game, Spellcrow needs to gather substantial resources and is preparing Kickstarter campaign to support it.

Firma Spellcrow zamieściła na swoim profilu fejsbukowym wpis, w którym informuje, że wkrótce w jej sklepie internetowym zniknie - czasowo - dział figurek do gry "Umbra Turris". Jedynym miejscem, w którym będą dostępne, do wyczerpania zapasów, będzie warszawski sklep stacjonarny Battlefield Warsaw. Do dalszego rozwoju gry Spellcrow potrzebuje znaczących środków - planowana jest kampania kickstarterowa, mająca pomóc zgromadzić fundusze, od której powodzenia uzależnione jest dalsze istnienie gry.

poniedziałek, 23 lutego 2015

New 54mm scale miniature from SMM | Nowa figurka w skali 54 mm z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has shown photos of a new 54mm scale miniature, which will be available later this week. You can see photos here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła fotografie nowej figurki w skali 54 mm, która trafi do sprzedaży w tym tygodniu. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Upgraded Tech Dice Tower from Q-Workshop | Ulepszona wieża do kostek Tech z Q-Workshop

Q-Workshop company offers improved version of its Tech Dice Tower. You can buy it for 19.90 USD.

Firma Q-Workshop oferuje ulepszoną wersję swojej wieży do rzucania koścmi "Tech". Jej cena to 60 PLN.

Upcoming torsos and legs for guards from Spellcrow | Zapowiedź nóg i korpusów gwardzistów ze Spellcrow

Spellcrow company has previewed its upcoming 'feral' legs and torsos for guards/scouts miniatures. New sets will be available this week.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie nowych odlewów nóg oraz torsów Gwardii/Skautów. Zestawy trafią do sprzedaży w tym tygodniu.

'Wolsung Expansion' Kickstarter campaign update | Informacja o kampanii kickstarterowej dodatku do "Wolsunga"

Micro Art Studio company has updated its Kickstarter campaign website of 'Wolsung Expansion'. New update shows finished and printed new miniatures and painted example of Necrogolem.

Firma Micro Art Studio dokonała aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej dodatku go gry "Wolsung". Nowy wpis pokazuje skończone i wydrukowane mastery kolejnych figurek oraz pomalowaną figurkę Nekrogolema.

niedziela, 22 lutego 2015

Blast doors for modular sci-fi base from Assault Publishing | Śluzy do modularnej bazy SF z Assault Publishing

Assault Publishing company has shown us further modules for its upcoming sci-fi base in 15/20mm scale. Photos show all variants of blast doors and corridor support modules. Finished base will be available really soon.

Firma Assault Publishing pokazała zdjęcia kolejnych modułów przygotowywanej bazy SF w skali 15/20 mm. Zdjęcia pokazują wszystkie warianty śluz i łączników korytarzy. Gotowa baza będzie dostępna już wkrótce.

sobota, 21 lutego 2015

Curse of the Queen of Forgotten | Klątwa Królowej Zapomnianych

Pulp City team has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about slight delay of all orders containing Stygian Gorgon. All problems seem to be solved right now and delay should be minimal. Read full information here.

Zespół twórców gry "Pulp City" zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej, publikując informację o przyczynach niewielkiego opóźnienia wszystkich zamówień, zawierających figurkę Królowej Zapomnianych. Na szczęście opóźnienie powinno być minimalne, a jego przyczyna jest już rozwiązana, Pełna informacja jest tutaj.

Success of X-Terra vs. Daemonic Kingdom campaign | Sukces kampanii X-Terra kontra Demoniczne Królestwo

X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom Kickstarter campaign by Titan-Forge has been successfully concluded yesterday. Manufacturer has managed to raise 45 266 USD and the project has been backed by 293 persons. Congratulations!

Wczoraj późnym wieczorem zakończyła się kampania kickstarterowa X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom firmy Titan-Forge. W trakcie 30 dni jej trwania zdołano zgromadzić 45 266 USD, projekt wsparły 293 osoby. Gratulujemy!

piątek, 20 lutego 2015

Updated render of upcoming railbox from Black Grom Studio (WIP) | Nowy render wagonu kolejowego z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company has shown a new 3D render of its currently developed railbox model in 28mm scale. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Black Grom Studio opublikowała na swoim profilu fejsbukowym nowy render 3D, pokazujący zmiany w przygotowywanym obecnie modelu wagonu kolejowego w skali 28 mm.

Sneaky Gobbo bust from MaxMini | Popiersie Podstępnego goblina z MaxMini

MaxMini company offers new resin bust of 'Sneaky Gobbo'. You can buy it for 12 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż nowego żywicznego popiersia o nazwie "Podstępny goblin". Cena nowości to 12 EUR.

Battlefield bases from Puppets War | Podstawki "Battlefield" z Puppets War

Puppets War offers its newest set of resin, scenic bases - 'Battlefield'. Set contains five different 40 mm round bases, you can buy it for 7 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych podstawek scenicznych o nazwie "Battlefield". W zestawie znajduje się pięć różnych podstawek, jego cena wynosi 7 EUR.

Dwarves females set cheaper | Tańszy zestaw krasnoludzic

Scibor Monsterous Miniatures company offers its 'Dwarves Females Set 2' with 30% discount. Set contains five miniatures and five resin scenic square 20 mm bases, you can buy it now for 17.63 EUR (regular price is 25.18 EUR). Offer is valid for five days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje produkowany przez siebie zestaw figurek "Dwarves Females Set 2" w cenie niższej o 30% od standardowej. Przez kolejne pięć dni zestaw, zawierający pięć figurek i pięć żywicznych podstawek scenicznych o boku 20 mm, można kupić za 70,49 PLN (cena normalna to 100,70 PLN).

Renders of assassin from Siren Miniatures | Rendery asasyna z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown 3D renders of its next miniature - assassin. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D kolejnej przygotowywanej figurki - asasyna. Można je obejrzeć tutaj.

Two new 'Infinity' bases from Micro Art Studio | Dwie nowe podstawki do "Infinity" z Micro Art Studio

Micro Art Studio company has released two new sets of resin scenic bases from 'Designed for Infinity' range of products. First set is labelled as 'Desert Base 55mm Round' and contains one randomly selected base available for 4.92 EUR, second set is named 'Jungle Base 55mm Round' - one random base and 4.92 EUR per set again.
Bases were sculpted by Piotr Kupper.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych zestawów żywicznych podstawek z serii produktów "Designed for Infinity". Pierwsza nowość to "Desert Base 55 mm Round", zestaw zawiera jedną losowo wybraną podstawkę w cenie 18,20 PLN. Druga z nowości nosi nazwę "Jungle Base 55 mm Round" - ten zestaw zawiera również jedną, losowo wybraną podstawkę kosztującą 18,20 PLN.
Podstawki wyrzeźbił Piotr Kupper.

New dice set from Q-Workshop | Nowy zestaw kostek z Q-Workshop

Q-Workshop company offers new dice set labelled as 'Metal-blak Tech Dice Set' which contains 7 different dice (D20, D12, D8, D4, D6 2xD10). Price of this new release is 49.50 USD.

Firma Q-Workshop rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu kostek do gry o nazwie "Zestaw Metalowy Tech-Dice". Zawiera on siedem kostek wielościennych (K20, K12, K8, K4, K6, 2xK10), cena to 150 PLN.

Last hours or X-Terra vs. Daemonic Kingdom campaign | Ostatnie godziny kampanii X-Terra vs. Daemonic Kingdom

X-Terra Space Forces vs Daemonic Kingdom campaign is nearing its finish, there are only 13 hours left. With almost 34 000 USD pledged is well beyound funding point, with many stretch goals unlocked too. The last unlocks are Assassin, wepons set and Banner upgrade pack. Manufacturer has also shown upgrade pack for its Dropship aerial vehicle, with open cargo space and infantry inside. Check it here.

Kampania kickstarterowa X-Terra Space Forces vs. Daemonic Kingdoms zbliża się powoli do końca, pozostało jeszcze 13 godzin do jej zakończenia. Obecnie zadeklarowano wpłaty w wysokości niemal 34 000 USD, co nie tylko ufundowało cały projekt, lecz także odblokowało liczne cele dodatkowe. Ostatnie z nich to figurka asasyna, zestaw broni oraz zestaw dodatkowy ze sztandarem. Producent pokazał również zestaw dodatkowy do pojazdu powietrznego, pozwalający zamontować na nim otwartą ładownię z piechotą w środku. Stronę kampanii można odwiedzić tutaj.

Playmaty.pl

Another young Polish company producing accessories for wargames and card games - Playmaty. Playmaty offers few ranges of mats for gaming purposes with various backgrounds printed on. Check full offer here.

Kolejna młoda polska firma, produkująca akcesoria do gier bitewnych i karcianych to Playmaty. Producent oferuje kilka różnych serii mat z rozmaitymi nadrukami. Pełna oferta znajduje się tutaj.

czwartek, 19 lutego 2015

Gorg The Butcha - first release from Ragnarok Miniatures | Gorg The Butcha - pierwsza figurka z Ragnarok Miniatures

Ragnarok Miniatures company has shown its first miniature - "Gorg The Butcha". This is 1:10 Ogre bust (approx. 18 cm tall) which will be available in limited edition of 100 casts for just 45 EUR. Producer accepts now pre-orders for this sculpt.
Miniature was sculpted by Łukasz "Frost" Mrozek, sample was painted by Łukasz "C'tan" Grzyb.

Firma Rangarok Miniatures zaprezentowała swoją pierwszą figurkę - "Gorg The Butcha". Nowość to popiersie ogra w skali 1:10 (rzeźba ma ok. 18 cm wysokości), która dostępna będzie w limitowanej edycji 100 odlewów za 45 EUR.
Producent prowadzi w tej chwili przedsprzedaż figurki.
Autorem rzeźby jest Łukasz "Frost" Mrozek, miniaturkę pokazową pomalował Łukasz "C'tan" Grzyb.

Assembly Guide for a 'Park Gate' kit from Black Grom Studio | Instrukcja montażu "Bramy parku" z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has published an assembly guide for its laser cut 28mm scale model of 'Park Gate'. You may download it here.

Firma Black Grom Studio opublikowała instrukcję montażu wydanego przez siebie modelu "Bramy parkowej" w skali 28 mm. Można ją pobrać z tego miejsca.

Spellcrow's Reich Troopers pre-order | Przedsprzedaż żołnierzy Rzeszy ze Spellcrow

Spellcrow will release a new boxed set of 12 resin miniatures in 28mm 'heroic' scale labelled as 'Reich Troopers'. Each of miniatures will be composed of three parts - legs, a torso with arms and weapon and a head. You can now pre-order this upcoming release for 26.99 EUR. Miniatures will be send on February 26th or 27th.
You can also see how elite Reich Trooper sergeant looks like by checking this link.

Firma Spellcrow wprowadzi wkrótce do swojej oferty nowy zestaw 12 żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", będzie on nosić nazwę "Reich Troopers". Każa z figurek będzie się składać z trzech części - nóg, korpusów z ramionami i bronią oraz głowy. W tej chwili można zamówić te figurki w przedsprzedaży, cena to 97,80 PLN. Miniaturki będą wysyłane 26 lub 27 lutego.
Producent pokazał też wygląd figurki elitarnego sierżanta żołnierzy Rzeczy - zdjęcie można obejrzeć tutaj.

środa, 18 lutego 2015

Scibor's new discounts | Nowa promocja w sklepie Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore runs one more round of its promotion, when one can buy selected kits in seriously reduced prices. This time we have 40% discount on 'Stagadon head Collector' kit in 54mm scale (available now for 18.61 EUR with regular price 31.01 EUR). Next we have four kits available with 30% discount - 'SF Lion Knight Motorcycle' (28mm 'heroic' scale, 17.63 EUR, regular price 25.18 EUR); 'Artillerix Giant Hunter' (54mm scale, 29.34 EUR with regular price being 41.91 EUR); 'Lion SF Knights Set2' (28mm 'heroic' scale, 38.15 EUR, regular price 54.50 EUR) and 'Extremely Barbaric Barbarian' in 28mm ;heroic' scale, available now for 8.81 EUR instead of 12.59 EUR. All discounted kits are castred in resin and all prices are valid for 7 days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures prowadzi obecnie kolejną rundę swojej promocji, podczas której wybrane zestawy tego producenta oferowane są w znacznie obniżonych cenach. Tym razem taniej o 40% możemy kupić rzeźbę "Stagadon head Collector" w skali 54 mm. Jej promocyjna cena to 74,46 PLN, podczas gdy zazwyczaj kosztuje ona 124,10 PLN. Pozostałe promocyjne zestawy są tańsze o 30%. Pierwszy z nich to "SF Lion Knight Motorcycle" (28 mm "heroic", 70,49 PLN w promocji, standardowa cena to 100,70 PLN); "Artillerix Giant Hunter" (54 mm, 117,32 PLN, cena standardowa to 167,60 PLN); "Lion SF Knights set2" (28 mm "heroic", zestaw dostępny w promocyjnej cenie 152,46 PLN, cena standardowa to 217,80 PLN) oraz "Extremely Barbaric Barbarian" - figurka w skali 28 mm "heroic", 35,14 PLN zamiast normalnej ceny 50,20 PLN. Wszystkie oferowane modele odlane są z żywicy, promocja trwa siedem dni.

MaxMini's 2014 summary | Podsumowanie roku 2014 w MaxMini

MaxMini company has published a rather long but very interesting 2014 summary article on its website. It is full of interesting details and some hints of the future - read it here.

Na stronie MaxMini ukazało się podsumowanie minionego roku. Dość długi, lecz bardzo interesujący artykuł pełen jest ciekawych szczegółów i informacji na temat planów tego producenta. Warto przeczytać.

'Wolsung Expansion' Kickstarter campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung"

Micro Art Studio, publisher of the 'Wolsung SSG', has updated its Kickstarter campaing's website, publishing new information about parcels being sent to America and Europe and showing finished or improved sculpts and renders. You can see this update here.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", zaktualizował stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do "Wolsunga". Opublikowane zostały nowe informacje na temat wysyłki paczek dla osób wspierających zbiórkę z Ameryki i Europy, pokazane zostały ukończone bądź poprawione rzeźby nowych figurek. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Upcoming AVLB in 3mm scale | Zapowiedź modelu AVLB w skali 3 mm

Oddział Ósmy company has previewed one of its upcoming 3mm scale models - AVLB. Check it here.

Firma Odział Ósmy zapowiedziała na swoim profilu fejsbukowym jeden z opracowywanych obecnie modeli w skali 3 mm - AVLB.

X-Terra vs. Daemonic Kindgom campaign update | Aktualizacja stanu kampanii X-Terra kontra Demoniczne Królestwo

There are still 60 hours left till the end of the X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom Kickstarter campaign by Titan-Forge. Currently, the project has been backed by 181 persons and more then 26 000 USD are pledged.
With the 25 000 stretch goal reached, X-Terra forces Dropship is available now. Producer has also shown multiple pictures of X-Terran soldiers, announcement of three new stretch goals (resin scenic base for Daemonic Lords and champions miniatures for
Armoured Guardians and Terra Marines units), pictures of actual casts of miniatures.
You can also read an interview with Titan-Forge crew, which was published on Beasts of War website.

Do końca kampanii kickstarterowej X-Terra Space Force vs. Dameonic Kingdom, firmowanej przez Titan-Forge, pozostało jeszcze 60 godzin. Obecnie, projekt wspiera 181 osób, które zadeklarowały łączną wpłatę ponad 26 000 USD.
Po osiągnięciu progu 25 000 USD odblokowany został pojazd desantowy sił X-Terra. Producent pokazał także liczne zdjęcia części, z których składają się figurki żołnierzy X-Terra, podał trzy kolejne cele dodatkowe (duża żywiczna podstawka sceniczna dla każdego z Demonicznych Lordów, a także figurki czempionów jednostek opancerzonych strażników oraz Terramarines), pokazane zostały także zdjęcia pierwszych odlewów figurek.
Strona Beasts of War zamieściła wywiad z firmą Titan-Forge, można go przeczytać tutaj.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Hi-Tech style modules for Sci-Fi base | Moduły Hi-Tech do basy SF

Assault Publishing company has shown third variant of its upcoming modular sci-fi 15/20mm base - Hi-Tech. You can see photos here.

Firma Assault Publishing pokazała trzeci wariant przygotowywanych modułów bazy SF w skali 15/20 mm. Pokazane dziś moduły to wersja Hi-Tech, ich zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Review of 'Arm Weapons and Climb Solo' game | Recenzja gry "Arm Weapons and Climb Solo"

The Flying Lead blog has been updated with a short review of 'Arm Weapons and Climb Solo' ruleset by Assault Publishing. You can read it here.

Na blogu The Flying Lead ukazała się krótka recenzja zasad "Arm Weapons and Climb Solo" wydawanych przez firmę Assault Publishing. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.