czwartek, 16 października 2014

Mutants from Ristul's Extraordinary Market | Mutanci z Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company has shown on its Facebook profile a photo of upcoming Mutant miniatures in 28 mm "heroic" scale. Full range will be be available soon at the producer's webstore - two of the sets are already available. First of the new releases is labelled as "Forsaken Mutant no 1" (6.75 EUR), second is named as "Forsaken Mutants Swarm". This set contains nine miniatures and nine resin 25 mm round scenic bases, you can buy it for 44.75 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanych figurek Mutantów w skali 28 mm "heroic". Nowe miniaturki znajdą się wkrótce w sprzedaży w sklepie sieciowym producenta, obecnie dostępne są tam dwa zestawy z tej linii - "Forsaken Mutant no 1" (28,39 PLN) oraz "Forsaken Mutants Swarm". Ten drugi zestaw zawiera dziewięć figurek i dziewięć żywicznych podstawek scenicznych o średnicy 25 mm. Można go kupić w cenie 188,24 PLN.

"Pulp City Supreme Edition" KS update | Aktualizacja strony kampanii "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" Kickstarter campaign website is updated once more. Publisher of the upcoming game shares with us first part of history of one of the five very special Supremes - Supremes introduced into the game thanks to generous support of backers during campaign. The one described today is Doctor Warlock which is presented in the form of a concept art.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition" zamieszczono kolejną aktualizację. Tym razem jest ona dość szczególna, opisuje bowiem początki jednego z bardzo specjalnych pięciu Supremów - bohaterów wprowadzonych do gry dzięki hojnemu wsparciu zbiórki przez pięciu graczy. W podziękowaniu mogli oni wprowadzić do świata gry po jednej wymyślonej przez siebie postaci. Dziś poznajemy Doctora Warlocka, pokazanego w postaci szkicu koncepcyjnego figurki.

Lava bases from Den of Imagination | Podstawki z lawą z Den of Imagination

Den of Imagination company offers new range of resin scenic bases - "Lava". There are six kinds of such bases available now, all of them are round: 25 mm (0.80 USD); 40 mm (1.70 USD); 50 mm (3 USD); 60 mm (5 USD); 25x70 mm (2.20 USD) and Oval S (10 USD).

Firma Den of Imagination rozpoczęła sprzedaż żywicznych podstawek scenicznych z nowej serii - "Lawa". Obecnie dostępne jest sześć rodzajów, wszystkie zawierają podstawki okrągłe: 25 mm (0.80 USD); 40 mm (1.70 USD); 50 mm (3 USD); 60 mm (5 USD); 25x70 mm (2.20 USD) oraz  Oval S (10 USD).

Photo of finished Street Set from ZEN Terrain | Zdjęcie gotowego Zestawu Ulicznego z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown on its Facebook profile few photos of finished Street Set no. 1, which will be available at the company's webstore shortly.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć ukończonego Zestawu Ulicznego nr 1, który wkrótce znajdzie się w sprzedaży w sklepie sieciowym tego producenta.