czwartek, 2 maja 2013

Dużo nowości ze Spellcrow | A lot of new releases from Spellcrow

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży sześć nowych zestawów części żywicznych, przeznaczonych do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Zestaw pierwszy nosi nazwę "Karabiny rycerzy plagi", zawiera on 5 sztuk broni sprzedawanych za 14,50 PLN. Druga z nowości to "Plecaki rycerzy plagi, wariant 1", zestaw zawiera sześć odlewów (trzy różne wzory) w cenie 29 PLN. Trzeci nowy produkt to "Nogi biegnących orków" - również sześć odlewów (trzy różne wzory - 29 PLN). Czwarty zestaw nosi nazwę "Pistolety z rdzeniem plazmowym", cztery bronie kosztują 19,50 PLN. Zestaw piąty to "Karabiny topiące" (4 sztuki w cenie 19,50). Ostatnia z nowości to "Karabiny plazmy" - zestaw zawiera 4 sztuki broni w cenie 19,50 PLN. Autorem wszystkich wzorów - poza plecakami rycerzy plagi - jest Piotr Pirianowicz. Plecaki wyrzeźbił Marek Rurarz.

Spellcrow company offers six new sets of resin bits in 28 mm "heroic" scale. First set is labelled as "Plague Knights Rapid Guns", contains five weapons, it costs 4.45 EUR. Second new release is named "Plague Knights Backpacks, version 1". Blister contains six backpacks (three different designs). Price of this set is 8.91 EUR. Third new release is labelled as "Ork running legs" - again six parts with three different designs, for - yet again - 8.91 EUR. Fourth set is labelled as "Pistols with plasma cores" - four weapons for 5.99 EUR. Fifth set is named "Melting guns", it contains four weapons for 5.99 EUR too. Last of the new releases is "Plasma rapid weapons" set containing four weapons for 8.91 EUR. All sets sculpted by Piotr Pirianowicz except "Plague knights backpacs" sculpted by Marek Rurarz.

Mitch Hunter i Pride | Mitch Hunter and Pride

Firma Prodos Games przedstawiła render 3D figurki bohatera Capitolu, Mitcha Huntera i jego wiernego psa, Pride'a. Cena tej figurki w przedsprzedaży wyniesie 9 GBP, natomiast cena po wydaniu będzie wynosić  9,99 GBP.
Aktualizacja: na profilu fejsbukowym gry można zapoznać się z filmem wideo, prezentującym render w pełnym obrocie.

Prodos Games company has shown 3D render of Capitol hero, Mitch Hunter and his dog Pride. Price of this  figure is 9 GBP in pre-order and standard price will be 9.99 GBP.
Update: game Facebook profile has been updated with a video showing render in 360 degrees.

Karty jednostek do "Ogniem i Mieczem" | "By Fire and Sword" force organisation cards

W ciągu następnych siedmiu dni Wargamer stopniowo udostępni anglojęzyczne fragmenty podręcznika gry "Ogniem i Mieczem", zawierające informacje na temat tworzenia rozpisek sił do każdego dostępnego obecnie pudełkowego zestawu podjazdu. Jako pierwszy udostępniona została lista dla zestawu pudełkowego "Podjazd szwedzki".

For the next seven days Wargamer will publish few parts of the English "By Fire and Sword" rulebook to help create forces for Kickstarter backers. There will be Force Cards for each of the seven Skirmish Sets currently available in producer's range. First such file, for "Swedish skirmish set" is available right now.