niedziela, 31 sierpnia 2014

Review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew from Kromlech | Recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów z Kromlecha

Graven Games website has published a review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew produced by Kromlech. You can read it here,

Na stronie Graven Games ukazała się recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów produkowanych przez firmę Kromlech. Z tekstem artykułu można zapoznać się tutaj.

Combat Actions in new "Pulp City" | Akcje bojowe w nowym "Pulp City"

Pulp Citizen blog has been updated with article about combat actions and dice pooling, two elements of game mechanics which are significantly changed in upcoming "Pulp City Supreme Edition".

Na blogu Pulp Citizen ukazał się wpis przedstawiający akcje bojowe i gromadzenie kostek, dwa elementy mechaniki gry znacząco zmienione w mającym się wkrótce ukazać nowym wydaniu "Pulp City Supreme Edition".

"The Deluge" is funded! | "Potop" ufundowany!

Second Wargamer's Kickstarter campaign has finished with great success. 55 251 GBP has been raised for publishing "The Deluge" campaign and lots and lots and lots of additional miniatures, army packs, markers, dice sets, etc. One final supries was, of course, "Armies of By Fire and Sword" book, which was revealed to be a final stretch goal - funded too! Congratulations to the whole Wargamer team,

Druga kampania kickstarterowa Wargamera zakończyła się sporym sukcesem. Ostatecznie zebrano 55 251 GBP, co pozwoli szybciej wyprodukować nie tylko "Potop", lecz także mnóstwo dodatkowych figurek, zestawów oddziałów, żetonów, kostek i podobnych akcesoriów. Wydawca gry przyszykował też nam ostatnią niespodziankę w postaci zapowiedzi książki "Armie Ogniem i mieczem", która była ostatnim celem dodatkowym - ją również udało się odblokować. Gratulacje dla całej ekipy Wargamera.

Last minutes of "The Deluge" KS campaign | Ostatnie minuty kampanii "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign will finish in less then an hour. So far players have pledged more then 54 000 GBP, which unlocked all but the one, final stretch goal. This final goal is another book - "Armies of By Fire and Sword", which will be published June next year, with a wealth of historical materials, army lists and background, fully compatible with current rules. New book will be unlocked after reaching 55 000 GBP. Backers of the current campaign will be able to buy it for a half of retail price.

Kampania kickstarterowa "Potopu" zakończy się za mniej niż godzinę. Dotychczas zebrano ponad 54 000 GBP, co odblokowało wszystkie - poza ostatnim - cele dodatkowe. Tym, który dotychczas pozostał zablokowany, jest nowa książka "Armie Ogniem i Mieczem", zawierająca materiały historyczne, nowe historyczne rozpiski sił i materiały dodatkowe do gry, w pełni zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi. Książka zostanie odblokowana po osiągnięciu 55 000 GBP, a ukaże się w czerwcu przyszłego roku. Osoby wspierające kampanię otrzymają ją za połowę ceny detaliczne.

sobota, 30 sierpnia 2014

Large Arcane bases from Micro Art Studio | Duża podstawka Arcane z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released another base from its popular Arcane range. Newest addition to this line of resin scenic bases is labelled as "Arcane Wround 120 mm", you can buy it for 17.22 EUR. Set contains one base sculpted by Jan Horydowiec. Sample was painted by Asia.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnej podstawki ze swojej popularnej serii Arcane. Najnowszym dodatkiem do tej linii jest żywiczna podstawka sceniczna o nazwie "Arcane Wround 120 mm". Jak wskazuje sama nazwa, nowy produkt to podstawka z okrągłym, wypukłym brzegiem. Cena to 63,71 PLN. Zestaw zawiera jedną podstawkę tego rodzaju, której autorem jest Jan Horydowiec. Wzór pomalowała Asia.

Wargamer's "The Deluge" KS ends soon | Wkrótce koniec kampanii KS "Potopu"

There are just 13 hours left till the finish of Wargamer's "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" ruleset and there is a lot of things going on now. First - currently there are more then 49 000 GBP pledged, so all stretch goals has been reached and a new one - Danish Skirmish Set - has been revealed (will unlock with reaching 50 000 GBP). Second - in a community vote Ottoman Azabs miniatures will be produced relatively soon (December).Third - there is an option of making Transylvanian Skirmish Set into full fledged Division Set. And... Fourth - new historical divisional bundle is available (Brandenburgian division of Georg von Derfflinger).

Do końca kampanii kickstarterowej "Potopu", pierwszego dużego dodatku do gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera, pozostało tylko 13 godzin. Na stronie kampanii dzieje się teraz bardzo dużo, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Po pierwsze - zebrano dotychczas ponad 49 000 GBP, co odblokowało wszystkie dotychczasowe cele dodatkowe. Pojawił się kolejny - Duński Podjazd (zostanie odblokowany po osiągnięciu 50 000 GBP). Po drugie - głosami osób biorących udział w kampanii zadecydowano, że do produkcji trafią figurki osmańskich azabów - pojawią się w grudniu. Po trzecie - pojawiła się opcja powiększenia zestawu Siedmiogrodzkiego Podjazdu w pełny zestaw dywizyjny. Po czwarte - dostępny jest kolejny historyczny zestaw dywizyjny (brandenburska dywizja Georga von Derfflingera).

Preview of Jorund, Viking standard bearer | Zapowiedź Jorunda, chorążego Wikingów

Hi-Tech Miniatures has previewed its next Viking release - 28 mm "heroic" scale miniature of "Jorund, Standard Bearer", which will be released on 1st September.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała kolejną figurkę z serii Wikingów - "Chorążego Jorunda" w skali 28 mm "heroic". Nowość ukaże się 1 września.


piątek, 29 sierpnia 2014

Infinity War Game mat from Micro Art Studio | Mata do gry Infinity z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released another product from its 'Designed for Infinity" range. New release is labelled as "War Game Mat - 48x48inch - District 5". Mat is made from mixture of polyester (top printed part) and rubber (bottom part). You can buy this new release for 49.20 EUR.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnego produktu z serii "Zaprojektowane dla Infinity". Nowość nosi nazwę "War Game Mat 48x48inch - District 5". Mata wykonana jest z poliestru (górna, drukowana warstwa) i gumy (dolna warstwa). Cena nowości to 182,04 PLN.


Another stretch goals for "The Deluge" unlocked | Odblokowane kolejne cele dodatkowe "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign will end in 40 hours and new stretch goals has been unlocked lately - portable obstacles, order tokens for three new factions in game and Transylvanian Szekely cavalry. There are also three new historical divisions deals available.

Do zakończenia kampanii kickstarterowej "Potopu" pozostało tylko 40 godzin, odblokowano kolejne cele dodatkowe - przeszkody polowe, żetony rozkazów dla trzech nowych frakcji oraz siedmiogrodzką lekką jazdę szeklerską.
Dostępne są także trzy kolejne zestawy dywizji historycznych.

3D render of upcoming "Afterglow" miniature | Render 3D figurki z gry "Afterglow"

"Afterglow" game's Facebook profile has been updated with a 3D render showing one of the upcoming female miniatures, which will be - hopefully - unlocked during upcoming crowdfunding campaign.

Na profilu fejsbukowym gry "Afterglow" zamieszczony został render 3D pokazujący jedną z opracowywanych figurek. Miniaturka bojowniczki zostanie, miejmy nadzieję, sfinansowana w ramach zbliżającej się zbiórki społecznościowej.

Upcoming sci-fi miniatures from Titan-Forge | Zapowiedź figurek sci-fi z Titan-Forge

Titan-Forge company has published a photo showing some 3D renders of upcoming sci-fi miniatures. According to the caption, first products from this new range will be released on 3rd September.

Firma Titan-Forge opublikowała zdjęcie, pokazujące rendery 3D przygotowywanych figurek science-fiction. Według producenta, pierwsze produkty z nowej linii powinny trafić do sprzedaży trzeciego września.

czwartek, 28 sierpnia 2014

Morbid Legionary Heads from Kromlech | Głowy Legionistów Zarazy z Kromlecha

Kromlech has released a new 28 mm "heroic" scale set of resin conversion parts labelled as "Morbid Legionary Heads". Set contains ten heads in five different designs, you can buy this new release for 6.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części do konwersji w skali 28 mm "heroic". Nowość to "Morbid Legionary Heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów głów legionistów w pięciu różnych wzorach, jego cena to 28 PLN.

"The Deluge" KS news | Informacje z kampanii "Potopu"

With less then three days till the end of "The Deluge" Kickstarter campaign there is a lot of new information regarding this crowdfunding effort. First - more then 43 000 GBP has been pledged, which means that Imperial Unarmoured Cuirassiers are now unlocked. Second - next 44 000 GBP stretch goal has been slightly changed - once unlocked not Check it here.
Fourth - Muscovite Field Dragoons miniatures are available. Check them here.
only new miniatures will be available, but also order tokens for three new factions. Third - Wargamer offers historical division bundles - large sets of miniatures for a very attractive price (roughly 25% cheaper then in retail) and with an option of choosing particular miniatures in it. And lead by special historical personalities.

Do końca kampanii kickstarterowej "Potopu" pozostało mniej niż trzy dni, na jej stronie pojawiło się zaś kilka nowych aktualizacji. Po pierwsze, przekroczono próg 43 000 GBP, co oznacza, że odblokowano figurki nieopacnerzonych kirasjerów cesarskich. Po drugie, zmieniono nieco kolejny cel dodatkowy - po osiągnięciu pułapu 44 000 GBP wpłat nie tylko odblokowane zostaną nowe figurki, pojawią się również markery rozkazów dla trzech nowych frakcji. Po trzecie - Wargamer oferuje możliwość nabycia zestawów dywizyjnych - zawierających dużą liczbę figurek w bardzo atrakcyjnej cenie (mniej więcej o 25% niższą od ceny sklepowej). Co więcej, kupujący sam może ustalić skład poszczególnych oddziałów i wybrać do nich konkretne figurki. Dywizje te dowodzone będą przez bohaterów historycznych, których figurki zostaną dołączone do zestawów. Więcej informacji na temat tych zestawów jest tutaj.
Po czwarte - dostępne są zestawy moskiewskich dragonów polowych. Sprawdźcie sami.

"Pulp City Supreme Edition" Thursday update | Czwartkowa informacja o "Pulp City Supreme Edition"

Maciej from "Pulp City" team has updated website of finished campaign of "Pulp City Supreme Edition" again. According to his words, everything is going on as planned. Check pages of the new edition of the game which are visible in this new update here.

Maciej z zespołu twórców "Pulp City" zaktualizował stronę zakończonej kampanii gry "Pulp City Supreme Edition", pokazując praktycznie gotowe niektóre strony z nowego podręcznika. Zgodnie z jego słowami, produkcja figurek i gry idzie zgodnie z planem.

środa, 27 sierpnia 2014

Inquisition Space Knights bits from Spellcrow | Części Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji ze Spellcrow

Spellcrow has just released four sets of 28 mm "heroic" scale resin conversion parts. Two of new sets are from the new range of Inquisition Space Knigts: set labelled as "Inquisition Space Knights Legs" contains six casts in three different designs, the other is named "Inquisition Space Knights Torsos" and consists of ten parts in five different designs.
Additionally, there are two new sets for Space Knights - "Space Knights Helmets" (ten casts) and "Space Knights crests" - again, ten parts. Prices of all new releases are identical - 8 EUR per set. All new models were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła właśnie do sprzedaży cztery nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczonych do konwertowania figurek. Dwa z nowych zestawów otwierają nową serię Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji: "Nogi Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji" (sześć odlewów w trzech wzorach) i "Korpusy Kosmicznych Rycerzy Inkwizycji" (dziesięć części w pięciu różnych wzorach).
Pozostałe dwa zestawy przeznaczone są dla Kosmicznych Rycerzy - "Hełmy Kosmicznych Rycerzy" (dziesięć odlewów) oraz "Pióropusze Kosmicznych Rycerzy" (ponownie dziesięć odlewów). Ceny wszystkich nowości są jednakowe, wynoszą 29 PLN za zestaw. Autorem rzeźb wszystkich nowości jest Piotr Pirianowicz.

Mistress of the Hunt for Norsgard (WIP) | Pani Łowów z gry Norsgard (WIP)

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a render of 3D sculpt of Mistress of the Hunt miniature. Concept art for this miniature was made by Olivier Trockle, digital sculpt is made by Gael Goumon.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" udostępniony został render 3D rzeźby Pani Łowów. Autorem szkicu koncepcyjnego tej figurki jest Olivier Trockle, rzeźbiarzem zaś Gael Goumon.

New "Infinity" releases from Micro Art Studio | Nowości do "Infinity" z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released three new sets of resin accessories and bases from its "Designed for Infinity" range of official products for this game. There are two sets of new round 55 mm scenic bases - "Urban bases" and "Urban Fight bases". Both of new sets contain one randomly selected base available for 4.92 EUR. Bases were sculpted by Jan Horydowiec.
Third new release is a set of small terrain accessories - "Infinity Terminals". This set contains three models sculpted by Irek Zieliński, you can buy it for 6.77 EUR.

Micro Art Studio wprowadziło do sprzedaży trzy zestawy nowych akcesoriów i podstawek z serii oficjalnych produktów "Zaprojektowano do Infinity". Dostępne są dwa zestawy nowych podstawek okrągłych - "Urban bases" oraz "Urban Fight bases". Oba zawierają po jednej losowo wybranej podstawce o średnicy 55 mm, oba kosztują po 18,20 PLN. Ich autorem jest Jan Horydowiec.
Trzecia z nowości to zestaw małych akcesoriów terenowych - "Infinity Terminals". Zawiera on trzy żywiczne odlewy terminali komputerowych wyrzeźbionych przez Irka Zielińskiego, cena tego zestawu to 63,71 PLN.

Kashan Vra Chosen review | Recenzja Wybrańca Kashan Vra

Mr Saturday's Mumblings blog has been updated with a review of Chosen model from Kashan Vra range by Titan-Forge. You can read review here.

Na blogu Mr Saturday's Mumblings ukazała się recenzja modelu Wybrańca z linii Kashan Vra produkowanego przez firmę Titan-Forge. Recenzję można przeczytać tutaj.

"Pulp City Supreme Edition" cards explained | Omówienie kart do "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" is close to being published. Pulp Citizen blog has been updated with a article explaining new Supremes cards, which were substantially reworked for this upcoming new edition. Read it here.

Gra "Pulp City Supreme Edition" jest obecnie w końcowym etapie produkcji. Na blogu Pulp Citizen ukazał się artykuł, wyjaśniający zmiany i ulepszenia, jakie wprowadzono w nowych kartach Supremów, zmienionych dla potrzeb nowej edycji. Z treścią notki można zapoznać się tutaj.

Final stretch goals for "The Deluge" KS campaign | Ostatnie cele dodatkowe w kampanii "Potopu"

Wargamer has revealed two final stretch goals for its "The Deluge" Kickstarter campaign. First one, which will be unlocked on 45 000 GBP level, is another Transylvanian unit - light cavalry Szekely/chimney cavalry, which will get small set of six models. Second new goal is much larger - High Command for Transylvania, Holy Roman Empire and Brandenburg. Each of these faction will receive one large set of approximately 17 mounted and 6 foot miniatures. This set will unlock once 47 000 GBP level will be reached.
More information here.

Wargamer ujawnił ostatnie dwa cele dodatkowe swojej kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do "Ogniem i mieczem". Pierwszy z nich zostanie odblokowany po uzbieraniu 45 000 GBP, będzie to mały zestaw sześciu modeli siedmiogrodzkiej lekkiej jazdy szeklerskiej/kawalerii dymowej. Drugi z celów jest znacznie większy - zestawy Naczelnego Dowództwa armii Siedmiogrodu, Cesarstwa oraz Brandenburgii, składające się z ok. 17 modeli konnych i 6 pieszych. Ten cel zostanie odblokowany po osiągnięciu poziomu wpłat w wysokości 47 000 GBP.
Więcej informacji tutaj.

Viking warrior Hakon from Hi-Tech Miniatures | Wikiński wojownik Hakon z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature "Viking warrior Hakon". Price of this new release is 18 EUR, miniature is supplied with resin scenic base.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" "Viking warrior Hakon". Nowość kosztuje 18 EUR, miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną.

Buy your own snail cheaper | Kup sobie tańszego ślimaka

Scibor Monsterous Miniatures company celebrates coming end of holidays with a new 30% off promotion for another two of its kits. First cheaper set is labelled as "Rotten Lord on mutant snail". This is a resin 28 mm "heroic" scale miniature, which costs 29.34 EUR for next 3 days. Second offer is valid for 3 days too, you can buy for the same price of 29.34 EUR a miniature of "Artillerix Giant Hunter" - 54 mm scale miniature.

Firma Scibor Monsterous Miniatures świętuje zbliżający się koniec wakacji kolejnymi zniżkami 30% na dwa ze swoich produktów. Pierwszy tańszy model nazywa się "Rotten Lord on mutant snail". Wykonany z żywicy w skali 28 mm "heroic" przez kolejne 3 dni kosztuje 117,32 PLN. Ta sama cena i ten sam okres dotyczy również drugiej oferty - tym razem objęta jest nim miniaturka w skali 54 mm o nazwie "Artillerix Giant Hunter".

wtorek, 26 sierpnia 2014

New historical force for "By Fire and Sword" | Nowy podjazd historyczny do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has released a pdf file with new historical Skirmish level Tartar force for use with its "By Fire and Sword" game. This skirmish consists of elite Tartars supporting Polish-Lithuanian Commonwealth against Swedes in 1656. You can download English version of the file here.
Additionally, you can buy miniatures for this force as a Kickstarter exclusive offer - 90 mounted miniatures with a special Polish officer commander (similar to the famous Andrew Kmicic from Sienkiewicz's "The Deluge" novel"). All of them for 70 GBP.

Wargamer udostępnił plik pdf z kolejną historyczną listą sił w formacie Podjazdu do gry "Ogniem i mieczem". Tym razem są to Tatarzy. Ich podjazd składa się z elitarnych jednostek, wspomagających Rzeczpospolitą w walce ze Szwedami w 1656 r. Plik w wersji polskiej można pobrać z tego miejsca.
Co więcej - istnieje możliwość nabycia tego podjazdu w ramach trwającej kampanii kickstarterowej dodatku "Potop". Za 90 konnych figurek, dowodzonych przez polskiego oficera, podobnego nieco do Andrzeja Kmicica (jego figurka jest dostępna wyłącznie dla osób wspierających zbiórkę), zapłacimy 70 GBP.

Furry tabards from Spellcrow (WIP) | Futrzane przepaski ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow continues previewing its upcoming tabards sets - today we may see furry tabards suitable for Chaos warriors or furious Wolves Knights.

Firma Spellcrow kontunuuje prezentowanie opracowywanych obecnie zestawów przepasek. Dziś pokazano nam futrzane przepaski odpowiednie dla wojowników Chaosu lub Rycerzy Wilków.

New commanders for "BFaS" unlocked | Odblokowani nowi dowódcy do "OiM"

Wargamer's "The Deluge" Kickstarter campaign has reached another level of funding (41 000 GBP) which means that new sets of Transylvanian and Brndenburgian commanders are unlocked.

Poziom finansowania kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do gry "Ogniem i mieczem" Wargamera, osiągnął 41 000 GBP, co oznacza, że odblokowane zostały zestawy dowódców siedmiogrodzkich i brandenburskich.

Review of Orc Juggernaut Mecha-Armour from Kromlech | Recenzja figurki Orc Juggernaut Mecha-Armour z Kromlecha

Blood of the Kittens blog has published a review of Orc Juggernaut Mecha-Armour miniature produced by Kromlech. Read it here.

Na blogu Blood of the Kittens ukazała się recenzja figurki Orc Juggernaut Mecha-Armour produkowanej przez firmę Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.

Hakon will join ranks of Vikings | Hakon dołączy do Wikingów

Hi-Tech Miniatures company has previewed a new 28 mm "heroic" scale miniature - Hakon. New figure should be available tomorrow at the manufacturer's webstore.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - Hakona. Nowa miniaturka trafi jutro do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

Arbalest weapons from Bitsbox | Arbalesty z Bitspudła

Bitsbox company has released new sets of 28 mm "heroic" scale weapons. First of them is labelled as "Arbalest Plasma Gun", you can buy five of them for 8 USD or just one for 1.67 USD. Another new set is named "Arbalest Pistol", again five of them are available as a single set priced at 5 USD or just one for 1 USD. The last of the new weapons is "Arbalest Gun", available in fives (8 USD) or single (1.67 USD). All new models were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk.


Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży nowe zestawy modeli broni odlanych w żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to "Arbalest Plasma Gun", dostępna w zestawie liczącym pięć odlewów w cenie 24 PLN lub pojedynczo za 5 PLN. Druga nowość nosi nazwę "Arbalest Pistol", za pięć odlewów zapłacimy 15 PLN, jeden odlew będzie nas kosztował 3 PLN. Ostatnia z nowych broni to "Arbalest Gun", również dostępna w zestawie zawierającym pięć odlewów (24 PLN) lub pojedynczo (5 PLN). Autorem rzeźb nowych broni jest Kamil "Smok" Milaniuk.

Detailed "By Fire and Sword" battlereport for beginners | Szczegółowy raport bitewny z "Ogniem i mieczem" dla początkujących

Bite Sized BatReps You Tube channel has been updated with a video report from the "By Fire and Sword" game between forces of Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovite Tsardom. Raport is a detailed walkthrough of the core rules, kind of demo of the game. Watch it here.

Na kanale YouTube prowadzonym przez Bite Sized BatReps pojawiła się relacja wideo z bitwy rozegranej na zasadach "Ogniem i mieczem" przez siły Rzeczypospolitej przeciwko Carstwu Moskiewskiemu. Raport został poprowadzony w taki sposób, by umożliwić poznanie najważniejszych zasad osobom początkującym w grze.

Orc assassin for "Norsgard" sculpt (WIP) Rzeźba orka zabójcy z "Norsgardu" (WIP)

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photo of digital sculpt of the head of orc assassin. New miniature will be part of the upcoming Kickstarter campaign of this game.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć zdjęcie cyfrowej rzeźby głowy orka zabójcy. Nowa figurka będzie częścią zbliżającej się zbiórki kickstarterowej, której celem będzie wydanie nowej frakcji i miniaturek.

"Wolsung SSG" KS campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Wolsunga SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung SSG", has just updated website of its finished Kickstarter campaign of first major expansion for this game. Update shows finished and printed prototypes for miniatures, new art for cards and coloured concept arts for figures.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", zaktualizowała właśnie stronę zakończonej kampanii kickstarterowej pierwszego dużego dodatku do tego skirmisha. W aktualizacji pokazane są gotowe prototypy figurek, nowe karty i pokolorowane szkice koncepcyjne.

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Preview of tabards from Spellcrow | Zapowiedź przepasek ze Spellcrow

Spellcrow company has shown on its Facebook profile a preview of upcoming set of tabards for Space Knigths miniatures.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, będące zapowiedzią opracowywanego zestawu przepasek biodrowych dla figurek Kosmicznych Rycerzy.

New promotion at Ristul's Market | Nowa promocja w sklepie Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company runs new promotion. For every order over 25 EUR customer will get the Summer Satyr miniature for free, every order over 40 EUR will receive a free Beach Couple miniatures.

Firma Ristul's Extraordinary Market ogłosiła dziś nową promocję. Do każdego zakupu o wartości ponad 25 EUR dodawana będzie darmowa figurka letniego satyra, natomiast każdy zakup o wartości ponad 40 EUR premiowany będzie figurkami tworzącymi Plażowy Duet.

Cannons unlocked and new stretch goal for "The Deluge" campaign | Działa odblokowane i nowy cel dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer's Kickstarter campaign of "The Deluge" is in its final week - so far more then 40 000 GBP has been pledged, which unlocked light artillery sets for Holy Roman Empire, Brandenburgy and Transylvania.
Producer of the game has alse revealed next stretch goal, which will be unlocked once support level will raise to 44 000 GBP - it will be three sets of field obstacles - kobylice, chevaux de frise and caltrops.

Kampania kickstarterowa firmy Wargamer, zbierającej fundusze na wydanie "Potopu" dobiega końca, zostało jeszcze tylko kilka dni. Dotychczas udało się zebrać ponad 40 000 GBP, co odblokowało zestawy lekkiej artylerii imperialnej, brandenburskiej i siedmiogrodzkiej. Producent gry ujawnił również następny cel dodatkowy, który uda się odblokować, jeśli suma zadeklarowanych wpłat przekroczy 44 000 GBP. Będą to trzy zestawy przeszkód polowych - czośniki, kobylice i kozły.

Future of "Warzone Resurrection" | Przyszłość "Warzone Resurrection"

TemplarCrusader01 has published second interview with Prodos Games, publisher of "Warzone Resurrection" game. Focus of this interview is on the future plans for this game. You can watch interview on You Tube.
First part of this interview was dedicated to "Alien vs Predator" game, third part will be published soon.

TemplarCrusader01 opublikował na You Tube drugi wywiad z firmą Prodos Games, wydawcą "Warzone Resurrection". Głównym tematem tej części rozmowy jest przyszłość gry.
W pierwszej części rozmawiano o grze "Alien vs Predator", przygotowywana jest teraz część trzecia wywiadu.

niedziela, 24 sierpnia 2014

SF outpost from Baltazar Games | Placówka SF z Baltazar Games

Baltazar Games has released a new cardboard terrain model "SF Outpost". Complete set consists of 6 A4 sheets with one tower, one large metal shack, one small metal shack, two diagonally cut metal structures, two large low platforms, three stairs-like constructions, five ventillation shafts covers and six small metal boxes. You can buy this set for approximately 4.5 EUR.
All parts of "SF Outpost" comes from very large "Scientific outpost BJ-69" kit, and are fully compatible with "SF Base" set.

Firma Baltazar Games rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu tekturowych budynków, nowość nosi nazwę "Placówka SF". Zestaw składa się z sześciu arkuszy A4, pozwalają one złożyć następujące budynki: jedną wieżyczkę, jedną dużą metalową szopę, jedną małą metalową szopę, dwa metalowe budynki o ukośnie ściętych stropach, dwie dość duże i niskie platformy, trzy konstrukcje schodopodobne, pięć skrzynek mogących służyć jako osłony wentylacyjne i sześć mały skrzynek. Cena kompletu to 18,45 PLN.
Wszystkie elementy z tego zestawu są częścią bardzo dużego zestawu "Placówka badawcza BJ-69", są również w pełni kompatybilne z zestawem "Baza SF".

New stretch goal and pledge level for "The Deluge" KS campaign | Nowy cel dodatkowy i poziom wsparcia kampanii "Potopu"

In the last days of "The Deluge" expansion Kickstarter campaign Wargamer is giving more stretch goals. The newest one will be unlocked when 43 000 GBP will be pledged. Then small set of six Imperial unarmoured cuirassiers will be available.
There is one more novelty in this campaign - listening to the customers Wargamer, publisher of "The Deluge", has added one more pledge level labelled as "Dice Collector", which in exchange for 11 GBP will give nine different dice - one from each of the factions.

W ostatnich dniach kampanii kickstarterowej "Potopu" Wargamer ogłasza kolejne cele dodatkowe. Najnowszym z nich jest mały zestaw nieopancerzonych kirasjerów cesarskich, który stanie się dostępny po osiągnięciu pułapu wpłat w wysokości 43 000 GBP.
Na stronie zbiórki jest jeszcze jedna nowość - w odpowiedzi na prośbę klientów dodany został jeszcze jeden poziom wsparcia - "Kolekcjoner kości". Po jego wykupieniu za 11 GBP otrzymamy dziewięć kostek do gry, po jednej dla każdej z frakcji.

sobota, 23 sierpnia 2014

New stretch goal for "The Deluge" KS campaign | Nowy poziom dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer has announced a new stretch goal for its "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" Kickstarter campaign. Once funding level will reach 41 000 GBP, two small sets will be unlocked - Brandenburgian and Transylvanian commanders, each consisting of 6 mounted miniatures.
Additionally, with 250 backers currently, all of them will receive another talar to spend on some Wargamer's products.

Wargamer podał kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do "Ogniem i mieczem". Po osiągnięciu poziomu finansowania w wysokości 41 000 GBP, odblokowane zostaną dwa małe zestawy - dowódcy brandenburscy i siedmiogrodzcy, każdy z zestawów będzie liczył sześć figurek konnych.
Warto również wspomnieć, że liczba osób wspierających zbiórkę zwiększyła się do 250, co oznacza, że każdy z nich otrzyma dodatkowego talara, do wydania na produkty Wargamera.

piątek, 22 sierpnia 2014

Photos of Crab hoist from ZEN Terrain | Zdjęcia podnośnika Krab z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has published on its Facebook profile photos of actual model of Crab hoist. You can see album here.

Firma ZEN Terrain opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia gotowego modelu podnośnika Krab. Album można obejrzeć tutaj.

Review of Kromlech's Orc Barricades and Flakvierling | Recenzja zestawu "Orc Barricades and Flakvierling" z Kromlecha

Grot Orderly blog has been updated with a videoreview of "Orc Barricades and Flakvierling" set from Kromlech. Review consists of two movies actually, as it is a direct comparision between product of Polish manufacturer and "Aegis Defence Line" by Games Workshop.

Na blogu Grot Orderly opublikowana została wideorecenzja zestawu "Orc Barricades and Flakvierling" produkcji firmy Kromlech. Recenzja składa się z dwóch filmów, w których zestaw produkcji polskiej firmy porównywany jest z "Aegis Defence Line" produkcji Games Workshop

Win Völvar from Hi-Tech Miniatures | Wygraj Völvara z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures announces little contest on its Facebook profile. Just share and comment this picture and await Monday when you will have a chance to be a winner of Völvar miniature.

Firma Hi-Tech Miniatures ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym mały konkurs. Wystarczy podzielić się tym obrazkiem (i skomentować go), by mieć szansę wygrać w poniedziałek figurkę Völvara.

Detailed review of Hobbyzone products | Szczegółowa recenzja produktów Hobbyzone

Anakron Miniatures Studio has published a French language detailed video review of many products from Hobbyzone company. Definitely worth to watch, especially if one is looking for good quality painting and modelling accessories.

Na francuskojęzycznej stronie Anakron Miniatures Studio opublikowana została obszerna, szczegółowa wideorecenzja licznych produktów firmy Hobbyzone. Zdecydowanie warto obejrzeć, jeśli ktoś zastanawia się nad kupnem akcesoriów malarskich wysokiej jakości.

New colors of Tech Dice Set from Q-Workshop | Nowe kolory zestawu kostek "Tech" z Q-Workshop

Q-Workshop has released a new colors for "Tech Dice Set". There are two new versions - orange/black and black/blue. Price of this new release, consisting of seven dice, is 17 USD.

Firma Q-Workshop wprowadziła dziś do sprzedaży zestawy kostek Tech Dice Set" w dwóch nowych zestawieniach kolorystycznych: pomarańczowo-czarne oraz czarno-niebieskie. Komplet, zawierający siedem wielościennych kostek, kosztuje 17 USD.