piątek, 15 maja 2015

Space Elves bike concept from Spellcrow | Projekt motoru Kosmicznych Elfów ze Spellcrow

Spellcrow company has shown a concept art for its Space Elves bike. You can see it here - don't forget to express your opinion, Spellcrow would love to know what do You think about this upcoming model.

Firma Spellcrow pokazała szkic projektowy motoru dla swoich Kosmicznych Elfów. Można go obejrzeć tutaj. Swoje uwagi możecie pozostawić w komentarzach - Spellcrow czeka na nie, by móc poprawić projekt.

Unleash the horde! | Horda barbarzyńców

Scibor Monsterous Miniatures company has released a set of eight resin 28mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Barbarian Horde'. Miniatures are supplied with resin, scenic, square 25mm bases. Price of this set is 41.91 EUR.

Producent Scibor Monsterous Miniatures wprowadził do sprzedaży zestawy ośmiu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Barbarian Horde". Miniaturki dostarczane są wraz z żywicznymi, kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 25 mm. Cena zestawy wynosi 167,60 PLN.

Multiverse 15mm Apartment Block review | Recenzja Apartamentowca z serii Multiverse 15 mm

Painting Agency blog has been updated with a review of Apartment Block model from Multiverse 15mm range released by Multiverse Gaming. Read it here.

Na blogu Painting Agency ukazała się recenzja Apartamentowca z serii Multiverse 15mm, wyprodukowanego przez Multiverse Gaming. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Naiym'vael starter set | Zestaw startowy Naiym'vael

White Tree company has released a second faction for its futuristic, fantasy, postapocalyptic 'Afterglow' game. Naiym'vael are the remnants of once proud elves, survivors of the Explosion. Set contains five resin 28mm 'heroic' scale miniatures (hero, mourner, 3 x warriors), you can buy it for 28.30 EUR.

Firma White Tree wprowadziła do sprzedaży zestaw startowy drugiej frakcji do swojej przyszłościowej, postapokaliptycznej gry fantasy "Afterglow". Nowość to "Naiym'vael - zestaw startowy". Zawiera on pięć figurek żywicznych w skali 28mm "heroic" (bohater, płaczka, trzech wojowników), jego cena wynosi PLN.

Static Grass and Battle Dice from Kromlech | Trawka elektrostatyczna i kostki z Kromlecha

Kromlech has released two new products today - in quite a few color variants. First, there are three kinds of static grass available (Spring Meadow, Summer Green and Chaos Wasteland, 3.99 EUR each). Then producer offers sets of Kromlech Battle Dice, each (red, orange, white, green, yellow, blue, black and mixed) contains 35 12mm dice. Each set of dice is priced at 5.99 EUR.
As a added bonus, every order placed this Saturday and Sunday at company's webstore will receive a sample of those products for free.
Personally, I really like idea of black static grass:)

Kromlech wprowadził dziś do sprzedaży dwa nowe produkty w kilku wariantach kolorystycznych. Pierwszym z nich są opakowania trawki elektrostatycznej. Dostępna jest ona w trzech kolorach (Wiosenna Łąka, Letnia Zieleń i Pustkowia Chaosu), każde opakowanie kosztuje 15,96 PLN. Drugą nowością w ofercie są zestawy kostek do gry (czerwone, pomarańczowe, białe, zielone, żółte, niebieskie, czarne i mieszane). Opakowania zawierają po 35 kostek o wysokości 12 mm. Każdy zestaw kosztuje 23,96 PLN.
I jeszcze miła niespodzianka - do każdego zamówienia złożonego w sklepie sieciowym w najbliższą sobotę i niedzielę producent dorzuci - za darmo - próbkę tych nowości.
Osobiście, bardzo podoba mi się pomysł czarnej trawki:)


New 'Pulp City' webstore is open | Otwarcie nowego sklepu "Pulp City"

Developers of the 'Pulp City' game informs, that new webstore is up and running. It is full of old and new miniatures, customers may enjoy friendly flat rate shipping and can collect rewards points. Check it here (this is new, temporary address, store will migrate to its old address in a few days).

Twórcy gry "Pulp City" informują o otwarciu nowego sklepu sieciowego. Są w nim dostępne stare i nowe figurki, a kupujący mogą korzystać z systemu punktów lojalnościowych i wysyłki o stałej cenie, niezależnej od wagi zakupionych produktów. Sklep mieści się chwilowo pod tym adresem, w ciągu kilku dni zostanie przeniesiony pod stały, stary adres.

Scibor releases The Beast | Ścibor wypuszcza Bestię

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new resin 28mm 'heroic' scale model of Chaos Ogre named 'The Beast'. New figure is supplied with resin, scenic, square 40 mm base. You can buy this new product for 12.59 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", przedstawiającej ogra Chaosu o nazwie "The Beast". Miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku długości 40 mm. Cena Bestii to 50,20 PLN.

New update and new pledges for 'HINT' game KS campaign | Nowa aktualizacja i poziomy wsparcia kampanii KS gry "HINT"

'HINT' game's Kickstarter campaign website has been updated again. This time developers of the game show us a new add-on - Heavy Riot Control Officer Gutierez (metal 28mm scale miniature and 10 cards, available for 7 GBP) and new pledges designed for collectors or for those who want to have personal impact on game content (250 GBP limited pledge with everything campaign offers so far and 1500 GBP limited pledge with the oppurtunity to design one special card and a lot of additional things).
There are five days left till the end of campaign, so far more then 61 500 GBP are pledged.

Ponowna aktualizacja strony kampanii kickstarterowej gry "HINT". Tym razem twórcy gry pokazali nam nowy dodatek - Oficera Tłumienia Zamieszek Gutiereza (metalowa figurka w skali 28 mm i 10 kart, dostępne za 7 GBP) oraz nowe poziomy wsparcia, przeznaczone dla kolekcjonerów lub osób chcących mieć wpływ na ostateczny wygląd gry (limitowany poziom kosztujący 250 GBP, zawierający praktycznie wszystko, co oferuje kampania gry oraz także limitowany poziom wsparcia kosztujący 1500 GBP, zawierający mnóstwo rzeczy, w tym pomalowaną zawartość gry i możliwość zaprojektowania specjalnej karty, dołączanej do podstawowej wersji gry).
Do końca zbiórki pozostało jeszcze pięć dni, dotychczas w jej czasie zgromadzono ponad 61 500 GBP.

Kromlech on Pinterest | Kromlech na stronie Pinterest

Kromlech informs, that you can follow this company on Pinterest now. Check it here.

Firma Kromlech informuje, że jej poczynania można też śledzić na Pintereście. Sprawdźcie tutaj.

Preorder of Space Elves catapults | Przedsprzedaż katapult Kosmicznych Elfów

Spellcrow company offers new set of 28mm 'heroic' scale resin weapons labelled as 'Space Elves catapults'. Set contains five resin casts, you can preorder it now for 2.48 EUR. Orders will be dispatched on May 18th, then price will be raised to regular 3.45 EUR.
Models were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła przedsprzedaż nowego zestawu broni z żywicy, odlanych w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Katapulty Kosmicznych Elfów". Zestaw zawiera pięć odlewów, można go zamówić w cenie 9 PLN. Zamówienia zostaną zrealizowane 18 maja, po tej dacie cena zestawu będzie wynosić 12,50 PLN.
Autorem projektu i rzeźby jest Piotr Pirianowicz.

Preview of two new products from Multiverse Gaming | Zapowiedź dwóch nowych produktów z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown photo of its two upcoming products, which will be released soon - a road barrier and a garbage dumpster. Barriers will be available in a set of 8, dumpsters will be available in a set of 2.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie swych dwóch nowych produktów, które wkrótce trafią do sprzedaży - barierki drogowej i kontenera na śmieci. Barierki będą sprzedawane w zestawach po osiem, kontenery w zestawach po dwa.

Puppets War is on Pinterest now | Puppets War na Pinterest

Puppets War company has just informed that you can follow it on Pinterest too now.

Firma Puppets War poinformowała właśnie, że od dziś można ją także śledzić na stronie Pinterest.

Spellcrow's Plague Legions reviewed | Recenzja Legionów Plagi ze Spellcrow

Bell of Lost Souls websithe has published a review of Plague Legions sets produced by Spellcrow company. Read it here.

Na stronie Bell of Lost Souls ukazała się recenzja części z linii Legionów Plagi firmy Spellcrow. Można ją przeczytać tutaj.

Naiym'vael hero for 'Afterglow' | Bohater frakcji Naiym'vael z gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of upcoming 'Afterglow' game, has shown a photo of Heir of the Elder Blood miniature, hero of Naiym'vael faction. New miniature will be available tomorrow at the company's webstore.

Firma White Tree, wydawca gry "Afterglow", pokazała zdjęcie Dziedzica Starszej Krwi, figurki bohatera z frakcji Naiym'vael. Nowa miniaturka trafi jutro do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.