niedziela, 29 czerwca 2014

More Transylvanian haiduks for "By Fire and Sword" (WIP) | Kolejni siedmiogrodzcy hajducy do "Ogniem i mieczem" (WIP)

"By Fire and Sword" official Facebook profile has been updated with two more photos showing finished 15 mm scale miniatures of Transylvanian haiduks. Transylvanian army will be featured in upcoming "The Deluge" expansion for "BFaS" ruleset. Figures were sculpted by Rafał Szwelicki.

Oficjalny profil fejsbukowy gry "Ogniem i mieczem" został zaktualizowany zdjęciami pokazującymi skończone kolejne figurki siedmiogrodzkich hajduków w skali 15 mm. Armia siedmiogrodzka ukaże się w ramach "Potopu", nadchodzącego dodatku do gry. Autorem figurek jest Rafał Szwelicki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz