czwartek, 11 grudnia 2014

Nazca Razides renders | Rendery Razydów Nazca

Empe, digital sculptor working on 'Warzone Resurrection' miniatures for Prodos Games, has published four 3D renders of Nazca Razides miniatures. Check it here.
Nazca Razides are already available at Prodos Games' webstore. You can buy set of three miniatures for 29.99 GBP.

Empe, rzeźbiarz cyfrowy pracujący nad figurkami do gry "Warzone Resurrection" dla Prodos Games, zamieścił na swoim profilu fejsbukowym cztery rendery 3D miniaturek Razydów Nazca. Można je obejrzeć tutaj.
Figurki te dostępne są już w sklepie sieciowym Prodos Games. Zestaw trzech takich figurek kosztuje 29,99 GBP.

Upcoming dwarf mechanic from Werewoolf Miniatures | Zapowiedź krasnoluda-mechanika z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown two photos of its upcoming 28 mm 'heroic' scale miniature of dwarf-mechanic (of sorts). Check first photo here, second is available here. Figure was designed and sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała dwa zdjęcia przygotowywanej do wydania kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - krasnoluda-mechanika (przynajmniej w pewnym sensie). Pierwsze zdjęcie można obejrzeć tutaj, drugie dostępne jest w tym miejscu. Autorem projektu i rzeźby nowej figurki jest Marcin Szymański.

'Battlefield' bases from Puppets War | Podstawki "Battlefield" z Puppets War

Puppets War company has released a new set of 25 mm resin, round scenic bases labelled as 'Battlefield'. Set contains ten bases, its price is 9 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw okrągłych, scenicznych podstawek żywicznych o średnicy 25 mm, noszą one nazwę "Battlefield". W zestawie, którego cena wynosi 9 EUR, znajduje się dziesięć podstawek.

'Pulp City' Thursday update | Czwartkowa informacja o "Pulp City"

As every week the team behind 'Pulp City' game has gave us some information about current status of all KS orders. What's more - there is a concept art and a sculpt of entirely new miniature being shown too. You can see the newest update here.

Jak co tydzień, zespół twórców gry "Pulp City" podzielił się z nami informacjami na temat obecnego stanu prac nad zamówieniami z kampanii kickstarterowej. Co więcej - wiadomości towarzyszy szkic koncepcyjny i zdjęcie gotowej, nowej figurki. Z pełną treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Render of new miniature for 'Afterglow' game | Render nowej figurki z gry "Afterglow"

White Tree, publisher of upcoming postapocalyptic skirmish game 'Afterglow', has shown 3D render of new miniature named Naiym'vael Spectre. Figure was sculpted by Irek Zieliński.
Update: more renders were published by sculptor on his Facebook profile here.

Firma White Tree, wydawca gry "Afterglow", która ukaże się wkrótce na rynku, pokazał render 3D kolejnej figurki, Zjawy Naiym'vael. Autorem rzeźby jest Irek Zieliński.
Aktualizacja: na profilu fejsbukowym rzeźbiarza można obejrzeć więcej renderów tej figurki.