środa, 24 września 2014

A little sneak peak from Kromlech | Mała zapowiedź nowości z Kromlecha

Kromlech company has published "a little sneak peak" of one of its upcoming models on its Facebook profile. Check bigger picture here.

Firma Kromlech zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie będące "małą zapowiedzią" jednego z opracowywanych modeli. Większe zdjęcie można obejrzeć tutaj.

New "Wolsung SSG" update | Kolejna aktualizacja kampanii gry "Wolsung SSG"

"Wolsung SSG" game's Kickstarter campaign website has been updated one more time. Micro Art Studio, the team behind the game, shows finished masters of the new miniatures, new finished miniatures and colored concept arts. There is one more thing too - painted miniature of Vito Vendetta shown in its full glory for the first time.
Na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG" opublikowana została nowa aktualizacja stanu prac. Micro Art Studio, firma wydająca grę, pokazała mastery nowych figurek, świeżo ukończone rzeźby kolejnych oraz kolorowe szkice koncepcyjne kolejnych. Po raz pierwszy pokazana została też pomalowana już figurka Vito Vendetty.

Concept art for Constructs faction for Afterglow game | Szkic koncepcyjny Konstruktów z gry Afterglow

"Afterglow" game's crowdfunding campaign website has been updated with a concept art for one of the game's factions - Constructs. You can see picture here.
"Afterglow" is postapocalyptic skirmish game set in a fantasy world, which is currently being prepared for release by White Tree company. Crowdfunding campaign is run on a Polish Wspieram.to platform. Currently project is 41% funded, with 38 more days of campaign left.

Na stronie zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pojawił się szkic koncepcyjny postaci z jednej z kolejnych frakcji - Konstruktów. Obrazek można zobaczyć tutaj.
"Afterglow" to postapokaliptyczna gra skirmishowa, osadzona w futurystycznym świecie fantasy. Obecnie przygotowywana jest do wydania przez firmę White Tree. Zbiórka funduszy na wydanie dwóch pierwszych zestawów startowych prowadzona jest za pośrednictwem platformy Wspieram.to. Dotychczas udało się zebrać 41% sumy koniecznej do powodzenia akcji, która zakończy się za 38 dni.

Skydrifters from Titan-Forge | Niebiańskie bestie z Titan-Forge

Titan-Forge has released new resin 28 mm "heroic" scale models from its range of Daemonic Kingdoms. Producer sells its models from this range in two variants now - with square or round bases. New models are available as a combined sets with previously released Warlocks. Following sets are supplied with square bases: "Daemon Caller on Skydrifter S" and "Daemon Summoner on Skydrifter S" (18 EUR each set). Three further sets are supplied with round bases: "Deamon Caller on Skydrifter R", "Deamon Summoner on Skydrifter R" and "Daemonic Kingdom Warlocks Set". Price of two first sets is 18 EUR each, Warlocks Set is currently available for 55 EUR with 60 EUR being regular price.

Firma Titan-Forge rozpoczęła sprzedaż nowych modeli żywicznych w skali 28 mm "heroic" ze swojej serii Daemonic Kingdoms. Modele z tej serii są obecnie sprzedawane w dwóch wariantach - z podstawkami kwadratowymi lub okrągłymi. Nowe modele są dostępne w zestawach z wcześniej wypuszczonymi modelami Czarnoksiężników. Następujące zestawy sprzedawane są z podstawkami kwadratowymi: "Daemon Caller on Skydrifter S" i "Daemon Summoner on Skydrifter S" (18 EUR za każdy z tych zestawów). Kolejne trzy sety dostarczane są wraz z podstawkami okrągłymi: "Deamon Caller on Skydrifter R""Deamon Summoner on Skydrifter R" oraz "Daemonic Kingdom Warlocks Set". Cena pierwszych dwóch wynosi 18 EUR za zestaw, komplet Czarnoksiężników jest w tej chwili dostępny w cenie 55 EUR, przy czym normalna cena będzie wynosić 60 EUR.

Review of Armoured Orcs from Kromlech | Recenzja opancerzonych orków z Kromlecha

Blood Of Kittens website has published a review of Armoured Orcs models released by Kromlech. Review describes direct compability of Kromlech's bits with miniatures produced by Games Workshop. Read it here.

Na stronie Blood Of Kittens ukazała się recenzja Opancerzonych Orków produkcji Kromlecha. Autor tekstu skupia się na bezpośrednim omówieniu kompatybilności części produkcji polskiego producenta z figurkami Games Workshop. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.