piątek, 17 kwietnia 2015

Pages from 'Norsgard' rulebook | Strony z podręcznika gry "Norsgard"

'Norsgard' Facebook profile has been updated with a picture of some pages from this upcoming game. Check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowane zostały przykładowe strony z mającego się wkrótce ukazać na rynku jej podręcznika.

Strike Forces from Puppets War | Siły Uderzeniowe z Puppets War

Puppets War company has released two new sets of valiant resin mankind soldiers in 28mm 'heroic' scale. First set is labelled as 'Strike Force Five' - it contains all parts necessary for building five Strikers miniatures (five Strike armours, five Stiker heads and five double grip widowmakers). Parts have holes designed for mounting 3x1mm magnets, which allows for easy weapon changing and arms repositioning. Price of this set is 17 EUR.
Second new set, named simply as 'Strike Force', contains enough parts for making 20 Striker miniatures armed with widowmakers. You can buy this set for 60 EUR.
Last new today's release from Puppets War is a set of 28mm 'heroic' scale weapons - 'Double Grip Widowmakers'. This set contains five resin casts of weapons and arms with holes for mounting 3x1mm magnets. You can buy it for 7
EUR. Widowmakers were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War przygotowała dziś dla swoich odbiorców dwa nowe zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", przedstawiających dzielnych obrońców ludzkości. Pierwszy zestaw o nazwie "Strike Force Five" zawiera części niezbędne do budowy pięciu figurek Strikerów (pięć pancerzy Striker, pięć głów Striker oraz pięć ramion z bronią widowmaker). Części posiadają otwory przeznaczone do montowania magnesów o wielkości 3x1 mm, co pozwala na łatwe zmienianie pozy figurki lub wymianę broni. Cena tego zestawu to 17 EUR.
Druga z nowości, zestaw o nazwie "Strike Force", to większa wersja poprzedniego. "Strike Force" zawiera części potrzebne do budowy 20 figurek Strikerów. Cena zestawu to 60 EUR.
Ostatnia nowość, jaka trafiła dziś do katalogu tego producenta, to zestaw żywicznych broni w skali 28 mm "heroic" - "Double Grip Widowmakers". Zawiera on pięć odlewów ramion i broni, wyposażonych w otwory do montowania magnesów 3x1 mm. Cena tego zestawu to 7 EUR. Autorem projektu broni jest AR, autorami rzeźb są Maciej Powarunas oraz AR.

Goblin Mechanics from Kromlech | Goblini Mechanicy z Kromlecha

Kromlech has released a new set of goblin miniatures in 28mm 'heroic' scale. Set, labelled as 'Goblin Grease Monkeys', contains three miniatures of Smaggot 'da Wrench', Gimzo 'Minesweeper' and Kitt Burney. You can buy this new product for 11.99 EUR.
Models were sculpted by Igor Karpov, samples painted by Artur.

Firma Kromlech wprowadziła dziś do sprzedaży nowy zestaw żywicznych figurek goblinów w skali 28 mm "heroic". Zestaw o nazwie "Goblin Grease Monkeys" zawiera trzy miniaturki (Smaggota "da Wrench", Gimzo "Minesweepera" oraz Kitta Burneya". Cena to 47,96 PLN.
Autorem rzeźb jest Igor Karpow, wzory pomalował Artur.

Preorder of Salamander/Dragon Space Knights jump packs | Przedsprzedaż plecaków skokowych Rycerzy Salamandry/Smoka

Spellcrow company has announced that upcoming Salamander/Dragon Space Knights jump packs set is available for preorder. You can preorder this set for 6.90 EUR (regular price will be 8 EUR). Set, containing five jump packs, will be send to customers on April 21st.
Models were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow informuje, że w jej sklepie internetowym dostępny jest w przedsprzedaży zestaw plecaków skokowych dla Rycerzy Salamandry/Smoka. Cena zestawu, zawierającego pięć odlewów, wynosi obecnie 25 PLN (cena normalna to 29 PLN). Zestawy będą wysyłane osobom zamawiającym począwszy od 21 kwietnia.
Autorami projektu oraz rzeźb są Marek Rurarz oraz Piotr Pirianowicz.