środa, 30 lipca 2014

New version of Enemies and Allies file for "BFaS" | Nowa wersja pliku Przeciwnicy i sojusznicy do "OiM"

Wargamer has published updated version of "Enemies and Allies" file, defining complicated internal relations between different factions present in "By Fire and Sword" game. New version contains factions from upcoming "The Deluge" expansion.

Wargamer opublikował zaktualizowaną wersję pliku "Przeciwnicy i sprzymierzeńcy", w którym określone zostały skomplikowane relacje pomiędzy frakcjami z gry "Ogniem i mieczem". Nowy plik zawiera frakcje z dodatku "Potop", który ukaże się niedługo na rynku.

New "Wolsung SSG" sculpts | Nowe modele do "Wolsunga SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung Steampunk Skirmish Game", has shown new sculpts for its game. New models are being shown in newest update of successfully finished Kickstarter campaign of first expansion for "Wolsung". You can see there photos of one of the announced automobiles, Gardener and The Cook and kitchen boy.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game", uaktualnił stronę zakończonej sukcesem kampanii kickstarterowej pierwszego dodatku do swojego produktu, pokazując część z zapowiadanych nowych figurek. W aktualizacji możemy obejrzeć jeden z nowych automobili, figurkę Ogrodnika oraz Kucharza wraz z kuchcikiem.

Daemonic Warlocks from Titan-Forge | Demoniczni czarnoksiężnicy z Titan-Forge

Titan-Forge has released two 28 mm "heroic" scale resin miniatures of Daemonic Warlocks. First new release is labelled as "Daemonic Summoner", second's name is "Daemonic Caller". Both new releases are multipart models, supplied with square 25 mm scenic bases. Prices of both miniatures are identical - 13 EUR per miniature.

Firma Titan-Forge wprowadziła do sprzedaży dwie nowe figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", należą one do linii "Demoniczne Królestwa". Pierwsza z nowości to "Daemonic Summoner", druga nosi nazwę "Daemonic Caller". Obie nowe figurki to modele wieloczęściowe, dostarczane wraz z kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 25 mm. Ceny modeli są identyczne - 13 EUR za figurkę.
Upcoming Freebooter orc heads (WIP) | Zapowiedź głów wielkich orków (WIP)

Spellcrow has published a photo of one of its upcoming sets - heads of Freebooter Orcs. You can see photo on company's Facebook profile.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego z mających się wkrótce ukazać nowych zestawów do konwersji. Na fotografii widoczne są przygotowywane głowy wielkich orków.

Additions to add-ons list for "The Deluge" campaign | Uzupełnienie listy dodatków w kampanii "Potopu"

Wargamer, publisher of the upcoming "The Deluge" expansion for its "By Fire and Sword" game, has updated Kickstarter campaign website with new additions to add-ons list. It is possible now to order miniature sets from all factions currently present in-game.

Wargamer, wydawca dodatku "Potop" do swojej gry "Ogniem i mieczem", zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej, publikując uaktualnioną listę dodatków możliwych do zamówienia. Obecnie można zamówić zestawy figurek do wszystkich frakcji w grze.

Warriors of Lust from Werewoolf Miniatures | Wojownicy Żądzy z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has published a photo of upcoming new 28 mm "heroic" scale miniatures - Warriors of Lust. New models will be available at the company's Ebay store soon.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia nowych figurek w skali 28 mm "heroic" - Warriors of Lust. Nowy zestaw trafi wkrótce do sprzedaży w sklepie ebajowym tego producenta.