środa, 24 kwietnia 2013

Krasnolud w parowym pancerzu wspomaganym | Dwarf in steam powered armour

W sklepie firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiła się nowa figurka w skali 28 mm "heroic" - krasnolud w parowym pancerzu wspomaganym. Żywiczna miniaturka dostarczana jest z wykonaną z tego samego materiału podstawką sceniczną o boku 25 mm. Cena nowego krasnoluda to 30 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature - dwarf in steam powered armour. This figure comes with square resin scenic 25 mm base. Price of new miniature is 7.52 EUR.

Pierwszy cel dodatkowy kampanii Wargamera | First stretch goal of Wargamer's campaign

Kampania crowdfundingowa Wargamera idzie znakomicie, zebrano dotychczas 8655 USD. Firma opublikowała pierwszy z celów dodatkowych, który odblokowany zostanie po osiągnięciu wpłat w wysokości 10 000 USD. Będzie to zestaw podjazdu tatarów krymskich, składający się z 39 konnych wojowników oraz figurek jasyru. Będzie on dostępny dla osób wspomagających kampanię w specjalnej cenie. Dodatkowo po osiągnięciu 10 000 dolarów powstanie specjalny model Tuchaj-beja, dostępny jako dodatek w cenie 5 USD, a dla osób wspierających kampanię na poziomie od Porucznika Husarskiego w górę za 3 USD, natomiast od poziomu Hetmana Polowego lub dla osób zamawiających podjazd tatarski za darmo.

Wargamer's crowdfunding campaign is going really well, 8655 USD has been pledged so far. Company has just stated first of the stretched goals, which will be unlocked after 10 000 USD will be reached. This will be Crimean Tartars' Skirmish Boxed Set, composed of 39 mounted warrior and jassyr slaves. This will be available as add-on in special price for Kickstarter backers. Additionally, after reaching 10 000 USD level, Wargamer will release also special miniature of Tugay Bey, Tartar warlord. This miniature will be available for 5 USD, for 3 USD for backers with Winged Hussar Lieutenant pledge and above, and for free for all those who will order Tartars' Skirmish Set on Kickstarter and for The Field Hetman level and above backers.

Kampania crowdfundingowa Rothand Studio | Rothand Studio crowdfunding campaign

Niedawno powstała firma Rothand Studio rozpoczęła dziś kampanię crowdfundingową za pośrednictwem serwisu IndieGoGo. Celem jest zebranie funduszy na wydanie serii dużych figur przeznaczonych dla malarzy, graczy w gry bitewne i rpg. Kampania potrwa dwa miesiące, minimalny wyznaczony cel to 5000 USD, chętni do wsparcia mogą wybrać jeden z dwunastu poziomów finansowania.

Relatively fresh newcomer in Polish wargaming world, Rothand Studio, has just started its own crowdfunding campaign to raise funds necessary for releasing a series of large miniatures for painters, collectors, wargamers and rpg gamers. Campaign will last for two months, with minimal goal of 5000 USD. There are twelve perks to choose from.

Nowy wygląd sklepu sieciowego Wargamera | Wargamer's online store new look

Firma Wargamer poinformowała o rozpoczęciu działalności nowej wersji sklepu sieciowego. Brak w nim jest jeszcze niektórych produktów, jednak wszelkie pominięte chwilowo rzeczy zostaną dodane w ciągu kilku dni. Z okazji startu nowej wersji sklepu wszystkie zamówienia złożone dziś za jego pośrednictwem otrzymają dodatkowo nowy, anglojęzyczny katalog "Ogniem i Mieczem", a trzy pierwszy zamówienia dodatkowo rabat 10%.

Wargamer company has informed that new version of its online store is working. There are still some small number of products missing but they will be added in a next couple of days. All orders made today will receive English language "By Fire and Sword" catalogue for free, first three orders additionally 10% discount.

Bonusowa figurka z Wargamera | Bonus miniature from Wargamer

W podziękowaniu za szybkie osiągnięcie zakładanego celu kampanii kickstarterowej podręcznika "Ogniem i Mieczem", Wargamer zrobi specjalną figurkę, wysyłaną za darmo każdemu, kto udzieli wsparcia na poziomie co najmniej Volunteer (czyli 15 USD). Figurka będzie przedstawiać pułkownika Michaela Paradoffsky'ego von Thorna, który będzie mógł być wykorzystany w każdej armii zachodniej, a także armiach Rzeczypospolitej i moskiewskiej. Zbieżność nazwisk z pewną osobą z grona autorów gry jest, rzecz jasna, całkowicie przypadkowa;).

To celebrate reaching primary goal of "By Fire and Sword" Kickstarter campaing, Wargamer will sculpt special edition model, sent for free to every supporter that pledge as Volunteer or above (15 USD or more). Miniature will depict colonel Michael Paradoffsky von Thorn, which can be used in any Western-type army and in armies of Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovy. All similiarites between this miniature and some "By Fire and Sword" staff member is, of course, entirely accidential;).

Film z Salute z załogą Wargamera | Salute movie with Wargamer crew

Ekipa Beasts of War zamieściła na You Tube pierwszą część filmu, pokazującego firmy wystawiające się na minionym konwencie Salute 2013. Jednym z producentów omówionych w tej części jest polski Wargamer. Michał "Kadrinazi" Paradowski obszernie omawia podręcznik i samą grę. (Z menu na początku filmu można przeskoczyć bezpośrednio do części z Wargamerem).

Beasts of War has published a first part of a long movie dedicated to publishers which were present on Salute 2013. One of such companies was Wargamer presenting first printed English version of "By Fire and Sword" rulebook. Michał "Kadrinazi" Paradowski describes the book and game. (You can directly go to the Wargamer's part in the movie menu).

Szkic koncepcyjny nowych krasnoludów z SMM | Concept art of new dwarves from SMM

Na profilu fejsbukowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawił się szkic koncepcyjny, prezentujący wygląd opracowywanej figurki krasnoluda. Jest on o tyle nietypowy, że przedstawia postać z toporem, noszącą ciężki pancerz ze wspomaganiem parowym.

Scibor Monstrous Miniatures Facebook fanpage has been updated with a concept art showing how the upcoming dwarf miniature will look like. Concept art shows dwarf with axe in hand, wearing heavy steam powered armour.