sobota, 12 lipca 2014

Win Erebus miniature | Wygraj figurkę Erebusa

Hi-Tech Miniatures company has announced a little competition. Producer has published on its Facebook profile a picture of Erebus, its newest 28 mm "heroic" scale figure. You have a chance to win this new release by liking, commenting and sharing picture provided by HTM. More information here.

Firma Hi-Tech Miniatures ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym konkurs, w którym nagrodą jest najnowszy produkt tego wytwórcy - figurka Erebusa w skali 28 mm "heroic". Producent zamieścił na swoim profilu zdjęcie miniaturki, by mieć szansę jej wygrania, trzeba polubić, współdzielić i zamieścić komentarz zdjęcia. Więcej informacji tutaj.

Mounted Prussian for "By Fire and Sword" (WIP) | Konny Prusak do "Ogniem i Mieczem"

"By Fire and Sword" team has published one more work-in-progress picture of one of the upcoming miniatures. This time it is Prussian reiter from Territorial Defence forces. Miniature is sculpted in 15 mm scale, of course.

Zespół "Ogniem i mieczem" pokazał kolejne zdjęcie jednej z opracowywanych obecnie figurek - rajtara pruskiej milicji. Figurka została wyrzeźbiona w skali, rzecz jasna, 15 mm.

Preview of Shiryo-X | Zapowiedź Shiryo-X

Prodos Games has published a 3D render of one of "Warzone Resurrection" upcoming miniatures - Shiryo-X, Mishima's Demon Hunter. Check it here.

Firma Prodos Games opublikowała render 3D jednej z kolejnych figurek do gry "Warzone Resurrection" - Shiryo-X, Łowcy Demonów megakorporacji Mishima. Render można obejrzeć tutaj.

Draconis Commander Erebus from Hi-Tech Miniatures | Draconis Commander Erebus z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has just released its new 28 mm "heroic" scale figure named "Draconis Commander Erebus". New miniature is a multipart resin figure (body, left and right arms, blade, panzerfist with a gun, flag) supplied with scenic resin 40 mm base. Height of the miniature from feet to the line of the eyes is 32 mm. You can buy this new release for 17.50 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Draconis Commander Erebus". Nowy model to wieloczęściowa miniaturka (korpus, prawa i lewa ręka, broń sieczna, panzerpięść z bronią palną, sztandar), dostarczana wraz z żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Wysokość figurki, mierzona od podstawy stóp do linii oczu to 32 mm. Cena nowości wynosi 17,50 EUR.