czwartek, 19 marca 2015

Postindustrial Games and 'Human Interface - Nakamura Tower' | Postindustrial Games i "Human Interface - Nakamura Tower"

It is my great pleasure to welcome on this little blog yet another Polish company which will produce miniatures. Lades and gentlemen, let me itroduce Postindustrial Games. This is a young enterprise with ambitious goals - first of them is publishing miniatures/boardgame named 'Human Interface - Nakamura Tower'. Action of the game is set in the near future, future known to all sci-fi fans from the games and movies like 'Cyberpunk 2020', 'Blade Runner' or 'John Mnemonic'. In short - almost omnipotent megacorporations, hackers, cyberspace and guns. Lots of guns.
You can check official website of this project here (large galleries of miniatures) and official Facebook profile of the game is located here. Well worth a visit I think.

Zawsze z wielką przyjemnością witam w skromnych progach tego bloga kolejne polskie firmy związane z produkcją figurek. Panie i panowie, tym razem pozwolę sobie przedstawić Postindustrial Games. To młode przedsiębiorstwo z ambitnymi planami - jego pierwszym celem jest publikacja gry planszowo-figurkowej o nazwie "Human Interface - Nakamura Tower". Akcja gry toczy się w bliskiej przyszłości, przyszłości znanej wszystkim fanom sci-fi z filmów i gier takich jak "Cyberpunk 2020", "Blade Runner" czy "John Mnemonic". W skrócie - niemal wszechmogące megakorporacje, hakerzy, cyberprzestrzeń i broń. Dużo broni.
Oficjalna strona gry znajduje się tutaj (duża galeria renderów figurek), natomiast tu można znaleźć profil fejsbukowy gry. Moim zdaniem warto zajrzeć.

New Dwarves concept arts from Siren Miniatures | Nowe szkice koncepcyjne krasnoludów z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown two new concept arts for upcoming miniatures of Dwarves Redeemers - Quinn and Spout. Concept arts by Daniel Kałaska. Miniatures will be available next month, probably.

Firma Siren Miniatures opublikowała na swojej stronie internetowej szkice koncepcyjne kolejnych krasnoludów - Quinna i Spouta. Ich figurki pojawią się w sprzedaży prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Autorem szkiców jest Daniel Kałaska.

Official 'By Fire and Sword' FAQ in English | Oficjalny FAQ "Ogniem i mieczem" po angielsku

Wargamer informs that newest version of FAQ for 'By Fire and Sword' game is available for download. You can comment in this thread on the official English forum of the game.

Wargamer informuje, że dostępna jest już anglojęzyczna wersja FAQ do gry "Ogniem i mieczem". Komentować można w tym wątku oficjalnego forum gry.

New unlocks for 'The Edge' game | Nowe odblokowania w kampanii gry "The Edge"

'The Edge' game's Kickstarter campaign will go for 13 more days. So far close to 28 000 GBP has been pledged. In the last updates producers of the game has shown new poses for the Pilgrim miniatures and a first page of upcoming comic, which will describe game's world in detail.

Kampania kickstarterowa gry "The Edge" potrwa jeszcze 13 dni. Dotychczas zadeklarowano wpłatę niemal 28 000 GBP. W ostatnich aktualizacjach producenci gry pokazali nowe pozy figurek Pielgrzyma, pokazano też jedną ze stron komiksu, który przybliży świat gry.

Spellcrow shows legs for upcoming Plague Centurions | Spellcrow pokazuje nogi Centurionów Plagi

Spellcrow has just published a photo of next part of its upcoming Plague Centurions - you can see how first set of lets will look like here.

Firma Spellcrow pokazała właśnie zdjęcie kolejnego elementu opracowywanych figurek Centurionów Plagi - tutaj można zobaczyć, jak będzie wyglądała pierwsza wersja nóg.