niedziela, 22 marca 2015

One more 30% off sale at Scibor's | Kolejne zniżki 30% w sklepie SMM

Time for another round of 30% off sale on selected sets and kits at Scibor Monsterous Miniatures webstore. This time we may buy cheaper three sets of 28mm 'heroic' scale miniatures and one 54mm scale figure - 'Sigurt the Slash New' (14.08 EUR now, 20.11 EUR regular price). 28mm scale sets: 'Celtic SF Warriors set' (5 miniatures, 29.34 EUR promo price, 41.91 EUR regular price); 'Celtic SF Lord #2' (14.69 EUR instead of 29.98 EUR) and 'Roman Cruiser Mech Suit #2', available now for 17.63 EUR with 25.18 EUR being regular price. All offers are valid for at least 6 days.

Czas na kolejną ofertę zniżkowych zakupów w sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures. Tym razem mamy okazję kupić taniej o 30% jeden model w skali 54 mm - "Sigurt the Slash New" (56,35 PLN, cena normalna to 80,50 PLN), oraz trzy zestawy figurek i modele w skali 28 mm "heroic" -  "Celtic SF Warriors set" (5 figurek w cenie 117,25 PLN, cena normalna to 167,50 PLN); "Celtic SF Lord #2" (58,66 PLN zamiast 83,80 PLN) oraz "Roman Cruiser Mech Suit #2", dostępny za 70,49 PLN (przy cenie normalnej 100,70 PLN). Wszystkie oferty ważne są co najmniej 6 dni.

One more unlock for 'The Edge' KS campaign | Jeszcze jeden odblokowany cel kampanii gry "The Edge"

'The Edge' game's Kickstarter campaign is still going strong, with close to 30 000 GBP raised so far. With 10 more days till the end of the campaign, it is safe to say that we will see at least a few more unlocked stretch goals. The one which will be unlocked once funds will raise to 30 000 GBP level, is a comic book with an action set in the game's universe. Publisher of the game has previewed two first pages of this book. You can see it here.
Comic will be added for free for all pledge levels.

Kampania kickstarterowa gry "The Edge" radzi sobie doskonale, dotychczas zadeklarowano wpłatę blisko 30 000 GBP. Do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze dziesięć dni, można więc spokojnie założyć, że zobaczymy co najmniej kilka kolejnych odblokowanych celów dodatkowych. Najbliższy, który odblokowany zostanie po pokonaniu bariery 30 000 funtów, to komiks z akcją osadzoną w świecie gry. Wydawca pokazał dwie pierwsze strony komiksu, można je zobaczyć tutaj.
Komiks dodany zostanie dostarczony za darmo wszystkim osobom, które przyłączą się do kampanii.